ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Regulacje dyscyplinarne w polskiej koszykówce cz. 2

W poprzednim odcinku omówiłem zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązywania Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Koszykówki, dziś pora na część szczególną regulującą poszczególne rodzaje przewinień dyscyplinarnych w koszykówce i określającą wymiary kar za te przewinienia. Zapraszam do lektury.

Kategorii poszczególnych naruszeń Regulaminu Dyscyplinarnego sformułowano w nim kilkanaście. Kary są zróżnicowane i zależą od „ciężaru” przewinienia. Najbardziej rozbudowaną kategorią jest „niesportowe zachowanie”, uregulowane w § 22 ust. 1 Regulaminu. Zgodnie z pkt 1 tego przepisu, za niesportowe zachowanie przed, w czasie lub po zawodach związane ze zniesławieniem , znieważeniem lub pomówieniem (m.in. obraźliwe słowa, gesty) zawodnika, trenera, osoby towarzyszącej drużynie przeciwnej, komisarza, sędziego, kibica, innego uczestnika zawodów, organ dyscyplinarny może orzec karę pieniężną do 10 000 złotych i / lub karę dyskwalifikacji na okres od 1 do 5 meczów, bowiem na mocy przepisu § 15 ust. 2, organ może orzec kary łącznie w przypadku każdego z przewinień. Odnosi się to oczywiście także do przewinień, które zostaną omówione poniżej.

Niesportowe zachowanie, o którym mowa była powyżej może również polegać na użyciu słów lub gestów mających podłoże rasistowskie lub dyskryminujące ze względu na wyznanie lub pochodzenie etniczne. W tej kwalifikowanej przewinienia kara pieniężna może sięgnąć do 15000 złotych, a kara dyskwalifikacji określona liczbą meczów może zostać orzeczona na okres od 3 do 10 meczów (§ 22 ust. 1 pkt 1a).

Z kolei zgodnie z pkt 2 powołanego wyżej przepisu, za niesportowe zachowanie przed, w czasie lub po zawodach, związane z naruszeniem nietykalności cielesnej bądź innym czynnym znieważeniem fizycznym innej osoby organ dyscyplinarny może orzec karę pieniężna do 15 000 złotych i karę dyskwalifikacji na okres od 1 do 8 meczów.

Również i to przewinienie polegające na naruszeniu nietykalności cielesnej, bądź innym czynnym znieważeniu ma formę kwalifikowaną. Zgodnie z pkt 3 niesportowe zachowanie przed, w czasie lub po zawodach, związane z naruszeniem nietykalności cielesnej, bądź innym czynnym znieważeniem fizycznym sędziego lub komisarza technicznego zawodów wiąże się karą pieniężna do 20000 złotych i karą dyskwalifikacji na okres od 6 do 24 miesięcy.

Następny rodzaj niesportowego zachowania to niesportowe zachowanie związane z zachęcaniem lub prowokowaniem publiczności do wznoszenia okrzyków godzących w sędziów, komisarza, drużynę przeciwnika lub inną drużynę. Za to przewinienie organ dyscyplinarny orzeka karę pieniężną do 5000 złotych (§ 22 ust. 1 pkt 4).

Taka sama kara pieniężna – do 5000 złotych – może zostać orzeczona za nieuzasadnione wejście zawodnika, trenera lub osoby towarzyszącej, a także innej osoby działającej w imieniu klubu do szatni sędziowskiej przed, w czasie lub po zawodach oraz za nieuzasadnione kontakty z sędziami lub komisarzem meczu.

W świetle przepisu § 22 ust. 1 pkt 6, udział w meczu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem substancji odurzających może skutkować karą pieniężną do 20 000 złotych i karą dyskwalifikacji na okres od 3 do 12 meczów.

Z kolei rażąco niesportowe zagranie podczas gry to kara pieniężna do 10 000 złotych, kara dyskwalifikacji na okres od 1 do 4 meczów (§ 22 ust. 1 pkt 7). Kolejnym tego typu zachowaniem jest rażąco niesportowe zachowanie przed, w trakcie lub po meczu, związane z uszkodzeniem bądź zniszczeniem sprzętu stanowiącego element wyposażenia hali sportowej, w której rozgrywany jest mecz. Na mocy § 22 ust. 1 pkt 8, organ może orzec karę pieniężną do 5000 złotych i /  lub karę dyskwalifikacji na okres od 1 do 3 meczów.

Wreszcie, zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 9, rażąco niesportowe zachowanie zawodnika, trenera, asystenta, osoby towarzyszącej przed, w trakcie lub po meczu związane z rzucaniem przedmiotów na boisko, wygłaszaniem treści godzących w organizatora rozgrywek, sędziów, komisarza, drużynę przeciwnika lub inne drużyny zagrożone jest karą pieniężną do 5000 złotych i / lub karą dyskwalifikacji na okres od 1 do 3 meczów.

Kolejna kategoria przewinień odnosi się do publiczności i została uregulowana w § 22 ust. 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZKosz. Rażąco niesportowe zachowanie publiczności wobec uczestników meczu, sędziów, komisarza; w szczególności rzucanie przedmiotów na boisko, wywołanie lub uczestnictwo w bójce, wtargnięcie grupy kibiców na boisko przed, w czasie lub po zakończeniu zawodów, użycie materiałów niebezpiecznych niezgodnych z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych skutkuje karą pieniężną do 50 000 złotych i / lub czasowym zakazem rozgrywania meczu/meczów na obiekcie sportowym i / lub czasowym nakazem rozgrywania meczu/meczów bez udziału publiczności, bądź też czasowym nakazem rozgrywania meczów w roli gospodarza w odległości co najmniej 100 km od siedziby klubu.

Podobnego rodzaju przewinienie dotyczy także zorganizowanej grupy kibiców. I tak, zgodnie z § 22 ust. 3, za rażąco niesportowe zachowanie zorganizowanej i rekomendowanej przez klub zorganizowanej grupy kibiców wobec uczestników meczu, sędziów, komisarza, w szczególności: rzucanie przedmiotów na boisko, wywołanie lub uczestnictwo w bójce, wtargnięcie grupy kibiców na boisko przed, w czasie lub po zakończeniu zawodów, użycie materiałów niebezpiecznych niezgodnych z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych organ może orzec karę pieniężną do 50 000 złotych i / lub zakaz uczestnictwa rekomendowanej przez klub zorganizowanej grupy kibiców w meczach wyjazdowych na okres od 1 do 12 meczów.

Kolejne przewinienia uregulowane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZKosz dotyczą między innymi korupcji, ustawiania meczów, stosowania niedozwolonych środków, jak również podpisania kontraktu podczas obowiązywania poprzedniego. O nich, w kolejnym odcinku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Czy e-sport to sport?

Na dziś, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaplanowano ogólnopolską konferencję naukową „Prawne aspekty e-sportu”. Temat modny,  na czasie – tym bardziej żałuję, że inne obowiązki nie pozwoliły mi wziąć bezpośredniego udziału.

Opublikowane w

Finansowe Fair Play 2.0 – rewolucja w transferach na szczycie

Tego mogliśmy i raczej powinniśmy się spodziewać – UEFA rozpoczęła prace nad wprowadzeniem zmian do zasad finansowego fair play, czyli zatwierdzonej w 2009 r., a obowiązującej od roku 2011 koncepcji.

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Bezpłatne webinarium „RODO SPORT”

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką ochrony danych osobowych, specjalnie dla Naszych użytkowników – wraz z Kancelarią Dauerman i portalem wszystkodlaklubu.pl przygotowaliśmy webinarium poświęcone tematyce RODO SPORT.

Opublikowane w

Regulacje dyscyplinarne w polskiej piłce ręcznej cz. 2

W poprzednim odcinku przedstawiłem m.in. zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz rodzaje kar w polskiej piłce ręcznej. Dziś, pora na omówienie przepisów części szczególnej Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP, czyli poszczególnych rodzajów wykroczeń.

Opublikowane w

Regulacje dyscyplinarne w polskiej piłce ręcznej

W poprzednich kilku odcinkach omawiałem regulacje dyscyplinarne w polskiej siatkówce. Dziś pora na przepisy dyscyplinarne obowiązujące w piłce ręcznej. Podobnie jak wcześniej w przypadku koszykówki i piłki siatkowej skoncentruję się na zakresach odpowiedzialności, definicji wykroczenia dyscyplinarnego i rodzajach wykroczeń czyli części szczególnej regulacji dyscyplinarnych. Nie będę szczegółowo omawiać postępowania dyscyplinarnego, bowiem to bardzo szerokie zagadnienie, na osobne publikacje i artykuły.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.