Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Przynależność klubowa i status piłkarzy – nowelizacja przepisów

Przynależność klubowa i status piłkarzy – nowelizacja przepisów

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka
13 lip 2017, 11:39
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Flickr

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej zmienił w czerwcu bieżącego roku część przepisów dotyczących statusu zawodników i zasad zmian przynależności klubowej. Uchwałą nr VI/94 z dnia 16 czerwca 2017 roku Zarządu PZPN zmieniono przepisy § 9 i § 35 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej.

W § 9 dodano ust. 6 i 7 w brzmieniu:

6. W przypadku podpisania deklaracji gry amatora, lub w przypadku zawodnika, o którym mowa w ust. 5, zawodnik jest zobowiązany do reprezentowania klubu do zakończenia danego sezonu rozgrywkowego.

7. W trakcie sezonu, na podstawie zgodnego, pisemnego oświadczenia klubu i zawodnika, klub może zwolnić zawodnika z obowiązku reprezentowania klubu. W takiej sytuacji potwierdzenie w nowym klubie może nastąpić wyłącznie w okresach transferowych, z uwzględnieniem postanowień § 27 niniejszej uchwały.

Szerzej o tym pisał już kilkanaście dni temu Maciej Broda w artykule p.t. „Zmiany w uchwale w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej – transfery zawodników amatorów”. Zachęcam do lektury!

Nowe brzmienie otrzymały natomiast przepisy § 35 ust. 4-5 Uchwały nr VIII/124:

4. W okresie obowiązującego uprawnienia zawodnika do gry, klub jest odpowiedzialny, pod rygorem kary dyscyplinarnej, o której mowa w Art. 102 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, za niezwłoczne poinformowanie organów prowadzących rozgrywki o jakichkolwiek zmianach dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia zawodnika na terytorium RP.

5. Utrata prawa legalnego pobytu na terytorium RP i/lub zezwolenia na pracę stanowi podstawę do cofnięcia lub zawieszenia przez organ prowadzący rozgrywki uprawnienia zawodnika do gry.

Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w znowelizowanym § 35 ust. 4 Uchwały nr VIII/124, polegającego na poinformowaniu organów prowadzących rozgrywki o jakichkolwiek zmianach dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia zawodnika na terytorium RP, będzie skutkować odpowiedzialnością, o której mowa w art. 102 RD, który głosi, że za brak kart zawodników, niestaranne i niewłaściwe wypełnienie protokołów zawodów, podanie fałszywego wieku zawodnika lub niedopełnienie innych obowiązków określonych przepisami o rozgrywkach, wymierza się kary:

1) klubom - kara pieniężna,

2) innym osobom odpowiedzialnym oraz zawodnikom:

a) upomnienie,

b) nagany,

c) kary pieniężnej,

d) dyskwalifikacji.

W przypadku, gdy klub nie poinformuje o zmianach dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia na terytorium RP zawodnika nie posiadającego obywatelstwa Unii Europejskiej, klub nie zostanie ukarany walkowerem w meczu (meczach), w którym wystąpił ten zawodnik. By taka sankcja mogła zostać zastosowana, wprost w przepisie § 35 ust. 4 musiałoby się znaleźć odwołanie do art. 103 RD, który z kolei dotyczy gry nieuprawnionego zawodnika i brzmi następująco:

Za wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego w prawach lub odbywającego karę dyskwalifikacji albo zawodnika pod obcym nazwiskiem, wymierza się karę:

1) klubom:

a) kara pieniężna,

b) kwalifikacja zawodów jako walkower,

c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,

2) zawodnikom:

a) nagana,

b) kara pieniężna,

c) dyskwalifikacja czasowa w wymiarze od 1 do 6 miesięcy,

3) innym osobom odpowiedzialnym:

a) nagana,

b) kara pieniężna,

c) dyskwalifikacja od 1 miesiąca do 1 roku.

Z kolei jak głosi znowelizowany § 35 ust. 5 Uchwały organ prowadzący rozgrywki na skutek utraty prawa legalnego pobytu na terytorium RP i/lub zezwolenia na pracę przez zawodnika, cofa lub zawiesza uprawnienie zawodnika do gry i dopiero z tą chwilą staje się on nieuprawniony do gry. Prawo nie działa zatem wstecz. Wystawienie zawodnika do składu meczowego, jako nieuprawnionego ( a takim jest zawodnik z cofniętym lub zawieszonym uprawnieniem) do gry skutkuje odpowiedzialnością z cytowanego powyżej art. 103 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE