ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Przynależność klubowa i status piłkarzy – nowelizacja przepisów

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej zmienił w czerwcu bieżącego roku część przepisów dotyczących statusu zawodników i zasad zmian przynależności klubowej. Uchwałą nr VI/94 z dnia 16 czerwca 2017 roku Zarządu PZPN zmieniono przepisy § 9 i § 35 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej.

W § 9 dodano ust. 6 i 7 w brzmieniu:

6. W przypadku podpisania deklaracji gry amatora, lub w przypadku zawodnika, o którym mowa w ust. 5, zawodnik jest zobowiązany do reprezentowania klubu do zakończenia danego sezonu rozgrywkowego.

7. W trakcie sezonu, na podstawie zgodnego, pisemnego oświadczenia klubu i zawodnika, klub może zwolnić zawodnika z obowiązku reprezentowania klubu. W takiej sytuacji potwierdzenie w nowym klubie może nastąpić wyłącznie w okresach transferowych, z uwzględnieniem postanowień § 27 niniejszej uchwały.

Szerzej o tym pisał już kilkanaście dni temu Maciej Broda w artykule p.t. „Zmiany w uchwale w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej – transfery zawodników amatorów”. Zachęcam do lektury!

Nowe brzmienie otrzymały natomiast przepisy § 35 ust. 4-5 Uchwały nr VIII/124:

4. W okresie obowiązującego uprawnienia zawodnika do gry, klub jest odpowiedzialny, pod rygorem kary dyscyplinarnej, o której mowa w Art. 102 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, za niezwłoczne poinformowanie organów prowadzących rozgrywki o jakichkolwiek zmianach dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia zawodnika na terytorium RP.

5. Utrata prawa legalnego pobytu na terytorium RP i/lub zezwolenia na pracę stanowi podstawę do cofnięcia lub zawieszenia przez organ prowadzący rozgrywki uprawnienia zawodnika do gry.

Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w znowelizowanym § 35 ust. 4 Uchwały nr VIII/124, polegającego na poinformowaniu organów prowadzących rozgrywki o jakichkolwiek zmianach dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia zawodnika na terytorium RP, będzie skutkować odpowiedzialnością, o której mowa w art. 102 RD, który głosi, że za brak kart zawodników, niestaranne i niewłaściwe wypełnienie protokołów zawodów, podanie fałszywego wieku zawodnika lub niedopełnienie innych obowiązków określonych przepisami o rozgrywkach, wymierza się kary:

1) klubom – kara pieniężna,

2) innym osobom odpowiedzialnym oraz zawodnikom:

a) upomnienie,

b) nagany,

c) kary pieniężnej,

d) dyskwalifikacji.

W przypadku, gdy klub nie poinformuje o zmianach dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia na terytorium RP zawodnika nie posiadającego obywatelstwa Unii Europejskiej, klub nie zostanie ukarany walkowerem w meczu (meczach), w którym wystąpił ten zawodnik. By taka sankcja mogła zostać zastosowana, wprost w przepisie § 35 ust. 4 musiałoby się znaleźć odwołanie do art. 103 RD, który z kolei dotyczy gry nieuprawnionego zawodnika i brzmi następująco:

Za wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego w prawach lub odbywającego karę dyskwalifikacji albo zawodnika pod obcym nazwiskiem, wymierza się karę:

1) klubom:

a) kara pieniężna,

b) kwalifikacja zawodów jako walkower,

c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,

2) zawodnikom:

a) nagana,

b) kara pieniężna,

c) dyskwalifikacja czasowa w wymiarze od 1 do 6 miesięcy,

3) innym osobom odpowiedzialnym:

a) nagana,

b) kara pieniężna,

c) dyskwalifikacja od 1 miesiąca do 1 roku.

Z kolei jak głosi znowelizowany § 35 ust. 5 Uchwały organ prowadzący rozgrywki na skutek utraty prawa legalnego pobytu na terytorium RP i/lub zezwolenia na pracę przez zawodnika, cofa lub zawiesza uprawnienie zawodnika do gry i dopiero z tą chwilą staje się on nieuprawniony do gry. Prawo nie działa zatem wstecz. Wystawienie zawodnika do składu meczowego, jako nieuprawnionego ( a takim jest zawodnik z cofniętym lub zawieszonym uprawnieniem) do gry skutkuje odpowiedzialnością z cytowanego powyżej art. 103 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Brak trenera z licencją podczas meczu

Poprzednio pisałem o przypadku ukarania grającego trenera czerwoną kartką i konsekwencjach takiego czynu. Dziś o jeszcze jednym przypadku będącym często przedmiotem orzeczeń dyscyplinarnych w polskiej piłce nożnej i też dotyczącym trenera, ale już nie tylko grającego trenera, ale każdego szkoleniowca, czyli o przypadku „trenera bez licencji”.

Czytaj dalej Brak trenera z licencją podczas meczu

Opublikowane w

Treningi i kwalifikacje w F1

W najbliższy weekend odbędzie się jeden z najpopularniejszych wyścigów w całym kalendarzu mistrzostw Formuły 1. Mowa o rywalizacji rozgrywanej na miejskich ulicach malowniczo położonego Monako. Z uwagi na charakterystykę trasy, wyprzedzanie tam jest manewrem wyjątkowo trudnym. O końcowym wyniku niejednokrotnie decyduje z jednej strony właściwa strategia postojów w alei serwisowej, natomiast z drugiej wyniki w kwalifikacjach. Dlatego też w dzisiejszym artykule chciałbym poświęcić uwagę procedurom związanym z kwalifikacjami do wyścigu oraz treningami bezpośrednio je poprzedzającymi. Jak zwykle, nieocenione przy analizie zagadnienia będą Regulacje Sportowe F1[1].

Czytaj dalej Treningi i kwalifikacje w F1

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Brak trenera z licencją podczas meczu

Poprzednio pisałem o przypadku ukarania grającego trenera czerwoną kartką i konsekwencjach takiego czynu. Dziś o jeszcze jednym przypadku będącym często przedmiotem orzeczeń dyscyplinarnych w polskiej piłce nożnej i też dotyczącym trenera, ale już nie tylko grającego trenera, ale każdego szkoleniowca, czyli o przypadku „trenera bez licencji”.

Czytaj dalej Brak trenera z licencją podczas meczu

Opublikowane w

Kara dla grającego trenera

W ostatnim artykule pisałem o zwolnieniu młodzieżowych drużyn piłkarskich z opłat przez Polski Związek Piłki Nożnej, czyli opłat ponoszonych przez kluby na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, a związanych z uczestnictwem w rozgrywkach w zakresie: opłaty za udział w rozgrywkach, rejestracji, potwierdzania oraz uprawniania zawodników. Dziś będzie mowa również o „małej piłce”, bowiem ostatnio usłyszałem o przypadku, w którym zawodnik, pełniący jednocześnie funkcję trenera został ukarany przez sędziego wykluczeniem z meczu (czerwoną kartką) i tu powstaje pytanie czy może w następnym meczu usiąść na ławce jako trener?

Czytaj dalej Kara dla grającego trenera

Opublikowane w

Zwolnienie młodzieżowych drużyn piłkarskich z opłat

W poprzednim odcinku pisałem o zmianach zasad awansu w ligach szczebla centralnego w Polsce. Wprowadziła je Uchwała nr IV/71 z dnia 19 kwietnia 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia zasad awansów i spadków klubów Ekstraklasy, I i II ligi od sezonu 2019/2020. Na tym samym posiedzeniu podjęto również uchwałę o zwolnieniu klubów uczestniczących w rozgrywkach dziewcząt i chłopców w kategoriach: Skrzat, Żak, Orlik, Młodzik, Trampkarz, Junior Młodszy i Junior z obowiązku ponoszenia na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej opłat związanych z uczestnictwem w rozgrywkach w zakresie: opłaty za udział w rozgrywkach, rejestracji, potwierdzania oraz uprawniania zawodników.

Czytaj dalej Zwolnienie młodzieżowych drużyn piłkarskich z opłat

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.