ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Przepisy związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich

W poprzednim odcinku pisałem o odpowiedzialności dyscyplinarnej związanej z rozgrywkami piłkarskiej Ekstraklasy i od razu zapowiedziałem, że tym razem zajmę się naruszeniami przepisów związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich.

Przepisy takie zawiera Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Organem dyscyplinarnym dla klubów Ekstraklasy i osób z nimi związanych jest Komisja Ligi Ekstraklasy. Wynika to z art. 121 §1 Regulaminu dyscyplinarnego PZPN. Jedyny wyjątek, a konkretnie dwa wyjątki wyłączające kompetencje Komisji Ligi na rzecz organów PZPN znajdujemy w art. 124 RD:

Do wymierzania kar określonych w niniejszym artykule uprawnione są jedynie następujące organy dyscyplinarne:

1) zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną, skreślenie z listy sędziów, zawieszenie lub pozbawienie licencji, przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej – Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej, Najwyższa Komisja Odwoławcza, komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej, komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej,

2) skreślenie z listy sędziów, skreślenie z kadry narodowej, wykluczenie z PZPN, pozbawienie tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski, lub Zdobywcy Pucharu Polski, Pucharu Ligi lub Superpucharu – Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej, Najwyższa Komisja Odwoławcza”.

Wracając do organów dyscyplinarnych właściwych do orzekania w sprawach dyscyplinarnych w I instancji, to poza Komisją Ligi Ekstraklasy (w sprawach, o których pisałem powyżej – przyp. M.Ż.) są nimi:

zarząd klubu lub inny organ dyscyplinarny klubu – w stosunku do własnych zawodników i działaczy piłkarskich w zakresie określonym dopuszczalnymi regulacjami regulaminu kar i nagród klubu oraz w stosunku do kibiców za przewinienia dyscyplinarne, popełnione w związku z meczem.

właściwa miejscowo komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej – w stosunku do klubów, zawodników, sędziów, trenerów, członków sztabu medycznego, obserwatorów, delegatów oraz działaczy piłkarskich w zakresie przewinień dyscyplinarnych, popełnionych na szczeblu rozgrywek wojewódzkiego związku piłki nożnej,

komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej, prowadzącego w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej rozgrywki III ligi – w stosunku do klubów, zawodników, sędziów, trenerów, obserwatorów, delegatów, członków sztabu medycznego oraz działaczy piłkarskich w zakresie przewinień dyscyplinarnych, popełnionych na szczeblu rozgrywek III ligi,

Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej – we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych na rzecz organów, w szczególności dla:

– przewinień dyscyplinarnych, określonych w art. 104 Regulaminu (niewykonywanie orzeczeń), art. 78 Regulaminu (zwalczanie dopingu), art. 79 Regulaminu (korupcja czynna i bierna), art. 80 Regulaminu (zaniechanie zawiadomienia o korupcji lub match-fixingu w piłce nożnej), art. 107 Regulaminu (match-fixing i niedozwolone zakłady bukmacherskie),

– przewinień dyscyplinarnych kibiców, o których mowa w art 148 §1 pkt 2 Regulaminu w związku z rozgrywkami, organizowanymi przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Skoro mowa o przewinieniach dyscyplinarnych kibiców to regulacje znajdują się w art. art. 66 i 67 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Zgodnie z art. 66 § 1 RD, za rażące naruszenie regulaminu obiektu sportowego lub regulaminu imprezy masowej przed, w trakcie lub bezpośrednio po meczu piłki nożnej, właściwy organ dyscyplinarny może orzec karę zakazu wstępu na stadion, a zgodnie z § 2, za naruszenie bezpieczeństwa lub porządku w trakcie wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców na mecz piłkarski organ dyscyplinarny może orzec karę zakazu wstępu na stadion.

Z kolei art. 67 RD reguluje zachowania pogardliwe lub dyskryminacyjne. Zgodnie z art. 67 §1, za prezentowanie treści o charakterze pogardliwym, rażąco nieetycznym, pochwalających terroryzm, przestępczość, przemoc, odwołujących się do zbrodniczych ideologii, treści politycznych, treści o charakterze dyskryminacyjnym, w szczególności odnoszących się do rasy, koloru skóry, języka, religii bądź pochodzenia, za wznoszenie okrzyków lub popełnienie innego aktu o takim charakterze w czasie, bezpośrednio przed lub po meczu, wymierza się następujące kary:

1) klubom

a) karę pieniężną nie niższą niż 5.000 zł,

b) weryfikacji zawodów jako walkower,

c) rozgrywanie meczu bez udziału publiczności

d) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej siedzibą klubu,

e) zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie,

f) wykluczenie z rozgrywek,

g) przeniesienia zespołu do niższej klasy rozgrywkowej.

2) kibicom – zakaz wstępu na stadion do 2 lat.

3) innym osobom fizycznym:

a) dyskwalifikacji na co najmniej 5 meczów lub co najmniej 3 miesiące,

b) karę pieniężną nie niższą niż 5.000 zł,

W art. 67 znajdują się jeszcze dodatkowe przepisy zaostrzające lub konkretyzujące kary. Zgodnie z  §2, maksymalny wymiar kary dodatkowej pozbawienia punktów, orzekanej w stosunku do klubu za przewinienie dyscyplinarne, związane z zachowaniem kibiców wynosi: 3 punkty za pierwsze naruszenie, 6 punktów za drugie naruszenie.

Zgodnie z art. 67 §3 RD, kara zasadnicza wykluczenia z rozgrywek, o której mowa w § 1 pkt 1) lit f) niniejszego artykułu (orzekana w przypadku rozgrywek, w których nie przyznaje się punktów) oraz kara zasadnicza przeniesienia zespołu do niższej klasy rozgrywkowej, o której mowa w § 1 pkt 1) lit g) niniejszego artykułu, może zostać wymierzona w przypadku uprzedniego, dwukrotnego ukarania klubu za to przewinienie dyscyplinarne w danym sezonie.

Z kolei, zgodnie art. 67 §4 RD, w przypadku, jeżeli czynem o którym mowa w § 1 było wywieszenie transparentu, flagi lub innego, podobnego przedmiotu i nie został on zdjęty, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez delegata lub obserwatora PZPN, co spowodowało przerwanie meczu, zasadnicza kara pieniężna nie może być niższa niż 5.000 zł.

Wreszcie, zgodnie z art. 67 §5, w przypadku, jeżeli czynem o którym mowa w § 1 było wywieszenie transparentu, flagi lub innego, podobnego przedmiotu i nie został on zdjęty, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez delegata lub obserwatora PZPN, co spowodowało przedterminowe zakończenie meczu, zasadnicza kara pieniężna nie może być niższa niż 10.000 zł.

O odpowiedzialności klubu za brak porządku lub bezpieczeństwa na stadionie mowa będzie w kolejnym odcinku.

(Zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Dirty Racing

W Formule 1, jak w każdym innym sporcie, sportowcy nie zawsze są w stanie zapanować nad emocjami. Czasami pokusa niedozwolonego zachowania, „urywającego” kilka sekund jest zbyt silna. Zdarzają się też w trakcie zawodów sytuacje charakterystyczne dla ruchu samochodowego na całym świecie, takie jak zajeżdżanie drogi, blokowanie innych, specjalne hamowanie lub delikatne przepychanie.

Opublikowane w

FIFA wskazała kluczowe kierunki rozwoju międzynarodowych rozgrywek

Rada FIFA kilka dni temu w Bogocie odbyła pierwsze spotkanie w tym roku, na którym omówiono wiele ważnych inicjatyw związanych z przyszłością międzynarodowych rozgrywek.

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Przewinienia sędziów piłkarskich, obserwatorów i delegatów

Piłkarze Lotto Ekstraklasy już przed miesiącem rozpoczęli rozgrywki. Pierwszoligowcy nieco później. W niższych klas rozgrywki też już się rozpoczęły, choć ze względu na warunki pogodowe jeszcze nie wszyscy mieli okazję zainaugurować rundę. Zmrożone płyty boisk lub błotniste nawierzchnie mogą przeszkadzać, ale nic nie przeszkodzi nam w przypomnieniu sobie lub nowemu spojrzeniu na niektóre przepisów związkowych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej uczestników rozgrywek piłkarskich. W poprzednim artykule było o odpowiedzialności klubu za brak porządku lub bezpieczeństwa na stadionie, a teraz pora na to co anonsowałem w tytule dzisiejszego wpisu.

Opublikowane w

Odpowiedzialność klubu za brak porządku lub bezpieczeństwa na stadionie

Tytuł dzisiejszego artykułu to także tytuł przepisów art. 64 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej i o tym już za chwilę. Zapraszam do lektury, a dla przypomnienia, w poprzednim odcinku mowa była o przepisach związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich.

Opublikowane w

Odpowiedzialność dyscyplinarna w związku z rozgrywkami piłkarskiej Ekstraklasy

Kontynuujemy wątek prawnych uregulowań rozgrywek piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. W poprzednim odcinku pisałem o ustalaniu kolejności drużyn w trakcie rozgrywek, czyli o tzw. „tabeli chwilowej”, a dziś mowa będzie o odpowiedzialności dyscyplinarnej w zakresie tych rozgrywek.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.