ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Problem z imprezami sportowymi dzieci i młodzieży

Wielokrotnie na łamach bloga wskazywaliśmy na zagadnienia związane z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych (u.b.i.m.), szczególnie w zakresie postanowień, które budzą najwięcej kontrowersji. W dzisiejszym wpisie do tego katalogu dodam jeszcze spory jakie w praktyce mogą powodować imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Na wstępie, w celu przypomnienia podam definicję kluczowych dla tematu pojęć. Ustawodawca w art. 3 pkt 1 zawarł definicję legalną imprezy masowej. Zgodnie z tym przepisem imprezą masową jest impreza masowa artystyczno-rozrywkowa, masowa impreza sportowa, w tym mecz piłki nożnej. Ponadto przepis ten wskazuje na wydarzenia, które nie stanowią imprezy masowej w rozumieniu przepisów ustawy i tym samym nie podlegają jej zakresowi. Są to właśnie m.in. imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Natomiast w art. 3 pkt. 3 u.b.im. została zawarta definicja sportowej imprezy masowej.

Przez masową imprezę sportową należy rozumieć imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:

stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona jest zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300, terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000.

Przechodząc jednak do naszego ,,ustawowego wyłączenia” wskazać należy, że żaden akt prawny nie definiuje pojęcia ,,współzawodnictwo sportowe”. Tego rodzaju definicje zawierały nieobowiązujące już ustawy: ustawa o kulturze fizycznej oraz ustawa o sporcie kwalifikowanym. Brak jednak tego rodzaju definicji w obecnie obowiązującej ustawie o sporcie. Ustawa o sporcie kwalifikowanym definiowała współzawodnictwo sportowe jako indywidualną lub zbiorową rywalizację osób zmierzającą do uzyskania właściwych dla danej dyscypliny sportu rezultatów.

Kolejny praktyczny problem pojawia się z interpretacją pojęć ,,dzieci” i ,,młodzieży”  w zakresie kryterium wieku. Podkreślenia wymaga fakt, ze nie można tych dwóch pojęć utożsamiać z terminami występującymi na gruncie przepisów prawa cywilnego czy karnego, tj. małoletni, nieletni, młodociany.

I o ile definicję legalną pojęcia ,,dziecko” ustawodawca zawarł w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka (u.o r.p.dz.), o tyle definicji legalnej ,,młodzieży” już nie znajdziemy w żadnym akcie prawnym. W związku z powyższym, zgodnie z art. 2 u.o r. p.dz. ,,dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności”. Za młodzież powszechnie uznaje się osoby pomiędzy 13 a 19 rokiem życia. Gdyby jednak odnieść się do poglądów przedstawicieli nauk medycznych czy też psychologicznych wówczas za młodzież można by uznać osoby nawet do 35 roku życia.

W praktyce podmioty wydające zezwolenie na tego rodzaju imprezy odwołują się do zasad Systemu Sportu Młodzieżowego (SSM). Zgodnie z Regulaminem Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej, wskazano, że SSM obejmuje rozgrywki, w których maksymalny wiek startujących zawodników to 23 lata. Ponadto wiele polskich związków sportowych odmiennie określa kategorie osób biorących udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży, co także nie pomaga w konkretyzowaniu ,,wieku młodzieżowego”.

Biorąc pod uwagę powyższe, ustawodawca powinien doprecyzować treść u.o b.i.m, aby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych. W praktyce zastosowanie omawianego przepisu budzi wiele wątpliwości, co może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla np. organizatorów imprezy sportowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Brak trenera z licencją podczas meczu

Poprzednio pisałem o przypadku ukarania grającego trenera czerwoną kartką i konsekwencjach takiego czynu. Dziś o jeszcze jednym przypadku będącym często przedmiotem orzeczeń dyscyplinarnych w polskiej piłce nożnej i też dotyczącym trenera, ale już nie tylko grającego trenera, ale każdego szkoleniowca, czyli o przypadku „trenera bez licencji”.

Czytaj dalej Brak trenera z licencją podczas meczu

Opublikowane w

Treningi i kwalifikacje w F1

W najbliższy weekend odbędzie się jeden z najpopularniejszych wyścigów w całym kalendarzu mistrzostw Formuły 1. Mowa o rywalizacji rozgrywanej na miejskich ulicach malowniczo położonego Monako. Z uwagi na charakterystykę trasy, wyprzedzanie tam jest manewrem wyjątkowo trudnym. O końcowym wyniku niejednokrotnie decyduje z jednej strony właściwa strategia postojów w alei serwisowej, natomiast z drugiej wyniki w kwalifikacjach. Dlatego też w dzisiejszym artykule chciałbym poświęcić uwagę procedurom związanym z kwalifikacjami do wyścigu oraz treningami bezpośrednio je poprzedzającymi. Jak zwykle, nieocenione przy analizie zagadnienia będą Regulacje Sportowe F1[1].

Czytaj dalej Treningi i kwalifikacje w F1

O autorze

Kinga Kania

Kinga Kania

Kinga Kania, prawnik, menedżer sportu. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Absolwentka Polskiej Akademii Sportu w Warszawie

Wpisy autora

Opublikowane w

Czy nadchodzą zmiany w kobiecej piłce nożnej?

Na portalu wielokrotnie poruszaliśmy zagadnienia dotyczące sportu kobiet, czy też kierunkując się na jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych poruszaliśmy tematykę kobiecego futbolu. Za każdym razem wskazywaliśmy na obszary, które wymagają modyfikacji, aby polepszyć status prawny zawodniczek. Dzisiaj także będzie  o zmianach, ale bardziej pod kątem wizerunkowym.

Czytaj dalej Czy nadchodzą zmiany w kobiecej piłce nożnej?

Opublikowane w

Porozumienie FIFA i FIFPro

Kilka dni temu – 6 listopada, FIFA oraz Międzynarodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych (FIFPro) zawarły sześcioletnią umowę o współpracy, której przedmiotem jest wzmocnienie kooperacji pomiędzy tymi podmiotami, co finalnie ma się przełożyć oczywiście na poprawę zarządzania piłką nożną w skali globalnej. Poniżej przedstawię najważniejsze założenia wskazanej umowy.

Czytaj dalej Porozumienie FIFA i FIFPro

Opublikowane w

Dziedziczenie w e-sporcie (?)

W dzisiejszym blogu odniosę się do tematu, na który powinni zwrócić uwagę gracze e-sportu, a który jeszcze powoduje, że doktryna prawnicza nie zajmuje jednoznacznego stanowiska w tej kwestii. Orzecznictwo sądowe również nie służy w tym przypadku szczególną pomocą. We wcześniejszym swoim wpisie ,,Wirtualny świat i nowe wyzwania” wskazywałam na problemy prawne związane ze sprzedażą oraz kradzieżami w wirtualnym świecie. Okazuje się jednak, że równie problematyczna jest kwestia dziedziczenia wirtualnych dóbr. Co ze zgromadzonymi na koncie gracza wirtualnymi przedmiotami, których wartość wielokrotnie to nawet kilkaset tysięcy euro? Co do zasady każdy ma prawo rozporządzania własnością na wypadek śmierci, a konsekwencją śmierci jest dziedziczenie spuścizny zmarłego po jego śmierci przez osoby najbliższe.

Czytaj dalej Dziedziczenie w e-sporcie (?)

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.