ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Prawny system zwalczania dopingu w sporcie

Dzisiejszy wpis napisany został z myślą o osobach chcących uzyskać podstawowe informacje dotyczące organizacji systemu zwalczania dopingu w sporcie na poziomie międzynarodowym oraz w Polsce.

Poruszając powyższą tematykę nie sposób nie rozpocząć od wskazania na Światową Agencję Antydopingową (World Anti-Doping Agency) będącą niezależną fundacją powołaną do życia 1999 r. roku w Szwajcarii (obecnie z siedzibą w Montrealu), której statutowym celem jest promowanie i koordynacja walki z dopingiem na poziomie międzynarodowym. Głównym orężem WADA w walce z dopingiem jest opracowany przez nią Światowy Kodeks Antydopingowy (World Anti-Doping Code). Kodeks sam w sobie nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego i nie wiąże państw bezpośrednio. Nie wpływa to jednak na status Kodeksu, jako aktu będącego kluczowym elementem tzw. Światowego Programu Zwalczania Dopingu. W obecnie obowiązującej wersji Kodeksu, która weszła w życie 1 stycznia 2015 r. uregulowano wszystkie istotne aspekty zwalczania dopingu, a w szczególności zdefiniowano doping oraz naruszenie przepisów antydopingowych, wprowadzono katalog kar i zasady ich wymierzania, uregulowano procedurę postępowań dyscyplinarnych, odwoławczych oraz pobieranie próbek do analizy. Na podstawie Kodeksu rozstrzygane są sprawy dopingowe sportowców o statusie międzynarodowym, w tym olimpijczyków.

Innym kluczowym aktem międzynarodowym w zakresie zwalczania dopingu jest ratyfikowana m.in. przez Polskę Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu dopingu w sporcie z dnia 19 października 2005 r. (tzw. Konwencja UNESCO). Konwencja UNESCO była odpowiedzą na uchwalenie Kodeksu a jej pierwotnym założeniem było bezpośrednie inkorporowanie przepisów Kodeksu lub umieszczenie go jako załącznika do konwencji, jednakże takiego skutku nie osiągnięto. Tym niemniej w kluczowym dla Konwencji UNESCO art. 4 ust. 1 państwa, będące stronami konwencji zobowiązały się do przestrzegania zasad określonych w Światowym Kodeksie Antydopingowym jako podstawy działań antydopingowych. Przepis ten sprawił, że państwa-strony musiały podjąć aktywne działania w celu dostosowania ustawodawstwa krajowego do zasad wynikających z Kodeksu WADA. Załącznikami do Konwencji UNESCO są „Lista Zabronionych Substancji i Metod” oraz „Standardy Przyznawania Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych”. W szczególności znana w świecie sportu jest wspomniana Lista, która podlega corocznej aktualizacji i obejmuje coraz to szerszy zakres substancji uznanych za niedozwolone we współzawodnictwie sportowym.

Polska będąc państwem respektującym międzynarodowe standardy w zakresie walki z dopingiem podjęła odpowiednie działania prawodawcze i organizacyjne celem realizacji zaciągniętych zobowiązań międzynarodowych. W związku z powyższym 21 kwietnia 2017 r. Sejm przyjął ustawę o zwalczaniu dopingu w sporcie, która w sposób kompleksowy uregulowała przedmiotowe zagadnienie na poziomie krajowym i wyłączyła tematykę dopingu z zakresu Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Konsekwencją wprowadzonych zmian było m.in. zastąpienie dotychczasowej Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie nowym podmiotem – Polską Agencją Antydopingową (POLADA). Prowadzenie kontroli antydopingowych i edukacja to dwa kluczowe obszary działań polskiej Agencji. Ponadto, przy Agencji powołano do życia Panel Dyscyplinarny, który rozstrzyga o odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie. Przy orzekaniu Panel opiera się na Polskich Przepisach Antydopingowych, które są wierną kopią wspomnianego na początku niniejszego wpisu Światowego Kodeksu Antydopingowego. W ten sposób światowy i krajowy system prawny walki z dopingiem zatacza koło.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Afera Facebookowa

O co chodzi w aferze facebookowej? Cała sprawa dotyczy tego, jak wykorzystywane są informacje, które zostawiamy po sobie w Internecie. Zanim przejdziemy do szczegółów warto jednak przyjrzeć się powodowi całego zamieszania.

Opublikowane w

Rozgrywki piłkarskiego Pucharu Polski w sezonie 2018/2019 cz. 2

2 maja na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie rozegrany zostanie finał piłkarskiego Pucharu Polski, w którym spotkają się broniąca trofeum -Arka Gdynia i Legia Warszawa, a my na łamach portalu prawosportowe.pl kontynuujemy temat piłkarskiego Pucharu Polski i regulaminu tych rozgrywek na sezon 2018/2019. Dziś ostatnia część. Zachęcam do przeczytania poprzedniej.

O autorze

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

Wpisy autora

Opublikowane w

Ochrona danych to nie tylko RODO

Zbliżająca się rewolucja w ochronie danych osobowych to nie tylko rozpoczęcie bezpośredniego stosowania przepisów Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO) w krajach członkowskich UE ale również szereg zmian na poziomie ustawodawstwa krajowego. Zmiany te odczują niemal wszyscy, w tym również podmioty zajmujące się działalnością sportową.

Opublikowane w

Nowe zasady składania sprawozdań finansowych

Wejście w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziło wiele istotnych zmian m.in. w zakresie postępowania rejestrowego. Na szczególną uwagę zasługuje modyfikacja zasad składania do KRS sprawozdań finansowych spółek i innych podmiotów zobowiązanych, a więc również działających w formie spółek kapitałowych klubów sportowych i polskich związków sportowych.

Opublikowane w

Istotne zmiany w ochronie danych osobowych

Wielkimi krokami zbliżają się zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Powyższe wiąże się z „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” (RODO), które wprawdzie weszło w życie już w maju ubiegłego roku, lecz jego postanowienia będziemy stosować dopiero od 25 maja 2018 r. W dzisiejszym wpisie przyjrzyjmy się czym jest RODO, jakie zmiany wprowadza i kogo dotyczy, w tym czy rodzi konsekwencje także dla podmiotów związanych ze sportem.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.