ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Prawne aspekty nakładania klubowych kar dyscyplinarnych na przykładzie Pogoni Szczecin

W dzisiejszym artykule ponownie chciałbym poruszyć zagadnienia związane z nakładaniem kar dyscyplinarnych na piłkarzy w ramach klubowych postępowań dyscyplinarnych. Kolejny raz „inspiracją” do napisania tekstu okazały się działania podjęte przez władze Pogoni Szczecin

Na oficjalnej stronie internetowej klubu kilka dni temu opublikowano następujący komunikat: „W związku ze złamaniem regulaminu I zespołu Pogoni Szczecin przez zawodników: Jakuba Bursztyna, Dawida Korta, Davida Niepsuja, Tomasza Hołotę oraz członków sztabu: kierownika drużyny Daniela Strzeleckiego i masażystę Tomasza Bardzela, zarząd postanowił ukarać każdego z wymienionych karą dyscyplinarną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia

Na łamach portalu wielokrotnie poruszaliśmy zagadnienia związane z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych w sporcie, z uwzględnieniem regulacji obowiązujących w Polskim Związku Piłki Nożnej. Z tym większą ciekawością zapoznałem się z felietonem pt. Czy zawodnik, gdy drużyna przegrywa, nie ma prawa się bawić?, który ukazał się w internetowym wydaniu Przeglądu Sportowego. W tym momencie chciałbym podkreślić, że nie mogę zgodzić się z kilkoma tezami zawartymi w przytoczonym wyżej tekście.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że niecelowe jest powoływanie się na przepisy kodeksu pracy z uwagi na fakt, ze w zdecydowanej części treść kontraktów piłkarskich odpowiada kwalifikacji tzw. umów o świadczenie usług sportowych, do których na podstawie art. 750 k.c. stosuje się przepisy o umowach zlecenia, które znacząco mogą rozszerzać odpowiedzialność zleceniobiorcy w porównaniu do odpowiedzialności pracownika.

W felietonie wyrażone zostały wątpliwości związane z całkowitą dowolnością wymiaru kar finansowych nakładanych na zawodników. Należy w tym momencie wskazać na art. 12 ust. 2 Uchwały Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej:

W związku z naruszeniem przez Zawodnika przepisów, o których mowa w ust. 1 (przepisy dyscyplinarne), Klub jako organ dyscyplinarny może nałożyć następujące sankcje:

1. ostrzeżenie;

2. upomnienie;

3. nagana;

4. kara pieniężna do  wysokości  nieprzekraczającej  trzykrotności  wynagrodzenia indywidualnego Zawodnika;

5. kara odsunięcia Zawodnika  od  zajęć  z  pierwszym  zespołem  lub  przesunięcia Zawodnika do zespołu rezerw na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące.

Oczywiście, wymiar kary powinien zostać szczegółowo określony w przedstawionym zawodnikowi regulaminie dyscyplinarnym, jednakże w żaden sposób nie można zgodzić się z twierdzeniem o całkowitej dowolności klubów w wymierzaniu finansowych sankcji dyscyplinarnych.

Innym przedstawionym problemem jest możliwość stosowania instytucji potrącenia wierzytelności w celu zmniejszenia długu wynikającego z kontraktu. Autor w felietonie wskazuje, że „dowolność w nakładaniu kar może dla klubów stanowić świetny sposób na pozbycie się zaległości wobec piłkarza. Załóżmy, że klub nie płaci zawodnikowi od dwóch miesięcy. Ten już myśli o rozwiązaniu kontraktu. Niestety, któregoś dnia utyka w korku i spóźnia się na trening (tak, wiem, to nieprofesjonalne). Bach, kara w wysokości dwóch pensji i już nie ma długu.”

Zagadnienie to poruszałem w artykule pt. Jak nie prowadzić wewnętrznych postępowań dyscyplinarnych w klubach piłkarskich. Przytoczyłem w nim przepis art. 12 ust. 3 Uchwały, zgodnie z którym:

W przypadku nałożenia kary pieniężnej Klub nie ma prawa potrącić tej kary z wymagalnymi zobowiązaniami z tytułu wynagrodzenia Zawodnika przed uprawomocnieniem się wydanego wobec Zawodnika orzeczenia dyscyplinarnego.

Klub może zatem nałożyć na zawodnika sankcje, wynikające z uchwalonych przez siebie przepisów wewnętrznych, jednakże dopiero prawomocnie zakończone postępowanie dyscyplinarne będzie uzasadniać potrącenie nałożonej kary z zaległościami wynikającymi z tytułu wynagrodzenia zawodnika określonego w kontrakcie. Zawodnikowi przysługuje w tym momencie oczywiście prawo do odwołania się od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego przez klub. Zgodnie z art. 122 §1 pkt 3 Regulaminu dyscyplinarnego:PZPN organem właściwym dla rozpatrzenia odwołania będzie Komisja Ligi jako organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A. W takim przypadku istnieje oczywiście możliwość zredukowania lub uchylenia kary finansowej, co wielokrotnie miało już miejsce w przeszłości, zarówno na poziomie postępowań dyscyplinarnych, lecz również Izby ds. Rozwiązywania Sporów.

O ile jako niezgodne z prawem należało uznać wstrzymanie pensji zawodnikom Pogoni, na co wskazywaliśmy w zeszłym miesiącu na łamach portalu, tak nie można zgodzić się z tezami dotyczącymi całkowitej dowolności w wymierzaniu kar oraz stosowania ich w celu potrącania wzajemnych wierzytelności, co uniemożliwić ma rozwiązanie kontraktu z winy klubu. Obie te kwestie zostały bowiem uregulowane w przepisach PZPN przywołanych w niniejszym artykule.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Czy e-sport to sport?

Na dziś, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaplanowano ogólnopolską konferencję naukową „Prawne aspekty e-sportu”. Temat modny,  na czasie – tym bardziej żałuję, że inne obowiązki nie pozwoliły mi wziąć bezpośredniego udziału.

Opublikowane w

Finansowe Fair Play 2.0 – rewolucja w transferach na szczycie

Tego mogliśmy i raczej powinniśmy się spodziewać – UEFA rozpoczęła prace nad wprowadzeniem zmian do zasad finansowego fair play, czyli zatwierdzonej w 2009 r., a obowiązującej od roku 2011 koncepcji.

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja. Pracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego Tomasz Dauerman

Wpisy autora

Opublikowane w

Redakcja statutu zgodnie z Kodeksem Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

Na łamach portalu kontynuujemy omawianie Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. W dzisiejszym wpisie chciałbym omówić wpływ ogłoszenia Kodeksu na treść statutów polskich związków sportowych.

Opublikowane w

Główne założenia Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

15 grudnia 2017 r. Minister Sportu i Turystyki zaprezentował Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. Jaki charakter ma ten dokument, kogo obowiązuje i kiedy wchodzi w życie – między innymi na te pytania postaram się udzielić odpowiedzi w niniejszym artykule.

Opublikowane w

Wykluczenie członka a pomówienie na gruncie przepisów karnych

W dzisiejszym wpisie chciałbym omówić problematykę wykluczenia członków stowarzyszeń sportowych w kontekście popełnienia określonego w art. 212 k.k., tj. pomówienia.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.