ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Prawne aspekty nakładania klubowych kar dyscyplinarnych na przykładzie Pogoni Szczecin

W dzisiejszym artykule ponownie chciałbym poruszyć zagadnienia związane z nakładaniem kar dyscyplinarnych na piłkarzy w ramach klubowych postępowań dyscyplinarnych. Kolejny raz „inspiracją” do napisania tekstu okazały się działania podjęte przez władze Pogoni Szczecin

Na oficjalnej stronie internetowej klubu kilka dni temu opublikowano następujący komunikat: „W związku ze złamaniem regulaminu I zespołu Pogoni Szczecin przez zawodników: Jakuba Bursztyna, Dawida Korta, Davida Niepsuja, Tomasza Hołotę oraz członków sztabu: kierownika drużyny Daniela Strzeleckiego i masażystę Tomasza Bardzela, zarząd postanowił ukarać każdego z wymienionych karą dyscyplinarną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia

Na łamach portalu wielokrotnie poruszaliśmy zagadnienia związane z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych w sporcie, z uwzględnieniem regulacji obowiązujących w Polskim Związku Piłki Nożnej. Z tym większą ciekawością zapoznałem się z felietonem pt. Czy zawodnik, gdy drużyna przegrywa, nie ma prawa się bawić?, który ukazał się w internetowym wydaniu Przeglądu Sportowego. W tym momencie chciałbym podkreślić, że nie mogę zgodzić się z kilkoma tezami zawartymi w przytoczonym wyżej tekście.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że niecelowe jest powoływanie się na przepisy kodeksu pracy z uwagi na fakt, ze w zdecydowanej części treść kontraktów piłkarskich odpowiada kwalifikacji tzw. umów o świadczenie usług sportowych, do których na podstawie art. 750 k.c. stosuje się przepisy o umowach zlecenia, które znacząco mogą rozszerzać odpowiedzialność zleceniobiorcy w porównaniu do odpowiedzialności pracownika.

W felietonie wyrażone zostały wątpliwości związane z całkowitą dowolnością wymiaru kar finansowych nakładanych na zawodników. Należy w tym momencie wskazać na art. 12 ust. 2 Uchwały Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej:

W związku z naruszeniem przez Zawodnika przepisów, o których mowa w ust. 1 (przepisy dyscyplinarne), Klub jako organ dyscyplinarny może nałożyć następujące sankcje:

1. ostrzeżenie;

2. upomnienie;

3. nagana;

4. kara pieniężna do  wysokości  nieprzekraczającej  trzykrotności  wynagrodzenia indywidualnego Zawodnika;

5. kara odsunięcia Zawodnika  od  zajęć  z  pierwszym  zespołem  lub  przesunięcia Zawodnika do zespołu rezerw na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące.

Oczywiście, wymiar kary powinien zostać szczegółowo określony w przedstawionym zawodnikowi regulaminie dyscyplinarnym, jednakże w żaden sposób nie można zgodzić się z twierdzeniem o całkowitej dowolności klubów w wymierzaniu finansowych sankcji dyscyplinarnych.

Innym przedstawionym problemem jest możliwość stosowania instytucji potrącenia wierzytelności w celu zmniejszenia długu wynikającego z kontraktu. Autor w felietonie wskazuje, że „dowolność w nakładaniu kar może dla klubów stanowić świetny sposób na pozbycie się zaległości wobec piłkarza. Załóżmy, że klub nie płaci zawodnikowi od dwóch miesięcy. Ten już myśli o rozwiązaniu kontraktu. Niestety, któregoś dnia utyka w korku i spóźnia się na trening (tak, wiem, to nieprofesjonalne). Bach, kara w wysokości dwóch pensji i już nie ma długu.”

Zagadnienie to poruszałem w artykule pt. Jak nie prowadzić wewnętrznych postępowań dyscyplinarnych w klubach piłkarskich. Przytoczyłem w nim przepis art. 12 ust. 3 Uchwały, zgodnie z którym:

W przypadku nałożenia kary pieniężnej Klub nie ma prawa potrącić tej kary z wymagalnymi zobowiązaniami z tytułu wynagrodzenia Zawodnika przed uprawomocnieniem się wydanego wobec Zawodnika orzeczenia dyscyplinarnego.

Klub może zatem nałożyć na zawodnika sankcje, wynikające z uchwalonych przez siebie przepisów wewnętrznych, jednakże dopiero prawomocnie zakończone postępowanie dyscyplinarne będzie uzasadniać potrącenie nałożonej kary z zaległościami wynikającymi z tytułu wynagrodzenia zawodnika określonego w kontrakcie. Zawodnikowi przysługuje w tym momencie oczywiście prawo do odwołania się od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego przez klub. Zgodnie z art. 122 §1 pkt 3 Regulaminu dyscyplinarnego:PZPN organem właściwym dla rozpatrzenia odwołania będzie Komisja Ligi jako organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A. W takim przypadku istnieje oczywiście możliwość zredukowania lub uchylenia kary finansowej, co wielokrotnie miało już miejsce w przeszłości, zarówno na poziomie postępowań dyscyplinarnych, lecz również Izby ds. Rozwiązywania Sporów.

O ile jako niezgodne z prawem należało uznać wstrzymanie pensji zawodnikom Pogoni, na co wskazywaliśmy w zeszłym miesiącu na łamach portalu, tak nie można zgodzić się z tezami dotyczącymi całkowitej dowolności w wymierzaniu kar oraz stosowania ich w celu potrącania wzajemnych wierzytelności, co uniemożliwić ma rozwiązanie kontraktu z winy klubu. Obie te kwestie zostały bowiem uregulowane w przepisach PZPN przywołanych w niniejszym artykule.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Afera Facebookowa

O co chodzi w aferze facebookowej? Cała sprawa dotyczy tego, jak wykorzystywane są informacje, które zostawiamy po sobie w Internecie. Zanim przejdziemy do szczegółów warto jednak przyjrzeć się powodowi całego zamieszania.

Opublikowane w

Rozgrywki piłkarskiego Pucharu Polski w sezonie 2018/2019 cz. 2

2 maja na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie rozegrany zostanie finał piłkarskiego Pucharu Polski, w którym spotkają się broniąca trofeum -Arka Gdynia i Legia Warszawa, a my na łamach portalu prawosportowe.pl kontynuujemy temat piłkarskiego Pucharu Polski i regulaminu tych rozgrywek na sezon 2018/2019. Dziś ostatnia część. Zachęcam do przeczytania poprzedniej.

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja. Pracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego Tomasz Dauerman

Wpisy autora

Opublikowane w

Zgłoszenie członków zarządu po nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

15 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustawach. Wprowadziła ona dodatkowe obowiązki w zakresie wpisu członków Zarządu do KRS. Z uwagi na fakt, ze zmiany będą dotyczyć zarówno związków sportowych  jak i znacznej części klubów, warto wskazać na główne założenia wprowadzonych  przepisów.

Opublikowane w

Współpraca wewnętrzna w polskich związkach sportowych

Obserwując doniesienia medialne niejednokrotnie usłyszeć możemy wypowiedzi dotyczące poziomu współpracy w strukturach organizacji sportowych. W dzisiejszym tekście chciałbym przedstawić prawne aspekty współdziałania w polskich związkach sportowych z uwzględnieniem Kodeksu Dobrego Zarządzania  dla PZS,

Opublikowane w

Jak prawidłowo podpisać sprawozdanie finansowe polskiego związku sportowego?

Dzisiejszy artykuł poświęcony będzie obowiązkom sprawozdawczym w polskich związkach sportowych. Z naszej praktyki jednoznacznie wynika, że w dalszym ciągu organizacje te mają problemy z praktycznym stosowaniem przepisów ustawy o rachunkowości.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.