Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Prawne aspekty nakładania klubowych kar dyscyplinarnych na przykładzie Pogoni Szczecin

W dzisiejszym artykule ponownie chciałbym poruszyć zagadnienia związane z nakładaniem kar dyscyplinarnych na piłkarzy w ramach klubowych postępowań dyscyplinarnych. Kolejny raz „inspiracją” do napisania tekstu okazały się działania podjęte przez władze Pogoni Szczecin

Na oficjalnej stronie internetowej klubu kilka dni temu opublikowano następujący komunikat: „W związku ze złamaniem regulaminu I zespołu Pogoni Szczecin przez zawodników: Jakuba Bursztyna, Dawida Korta, Davida Niepsuja, Tomasza Hołotę oraz członków sztabu: kierownika drużyny Daniela Strzeleckiego i masażystę Tomasza Bardzela, zarząd postanowił ukarać każdego z wymienionych karą dyscyplinarną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia

Na łamach portalu wielokrotnie poruszaliśmy zagadnienia związane z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych w sporcie, z uwzględnieniem regulacji obowiązujących w Polskim Związku Piłki Nożnej. Z tym większą ciekawością zapoznałem się z felietonem pt. Czy zawodnik, gdy drużyna przegrywa, nie ma prawa się bawić?, który ukazał się w internetowym wydaniu Przeglądu Sportowego. W tym momencie chciałbym podkreślić, że nie mogę zgodzić się z kilkoma tezami zawartymi w przytoczonym wyżej tekście.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że niecelowe jest powoływanie się na przepisy kodeksu pracy z uwagi na fakt, ze w zdecydowanej części treść kontraktów piłkarskich odpowiada kwalifikacji tzw. umów o świadczenie usług sportowych, do których na podstawie art. 750 k.c. stosuje się przepisy o umowach zlecenia, które znacząco mogą rozszerzać odpowiedzialność zleceniobiorcy w porównaniu do odpowiedzialności pracownika.

W felietonie wyrażone zostały wątpliwości związane z całkowitą dowolnością wymiaru kar finansowych nakładanych na zawodników. Należy w tym momencie wskazać na art. 12 ust. 2 Uchwały Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej:

W związku z naruszeniem przez Zawodnika przepisów, o których mowa w ust. 1 (przepisy dyscyplinarne), Klub jako organ dyscyplinarny może nałożyć następujące sankcje:

1. ostrzeżenie;

2. upomnienie;

3. nagana;

4. kara pieniężna do  wysokości  nieprzekraczającej  trzykrotności  wynagrodzenia indywidualnego Zawodnika;

5. kara odsunięcia Zawodnika  od  zajęć  z  pierwszym  zespołem  lub  przesunięcia Zawodnika do zespołu rezerw na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące.

Oczywiście, wymiar kary powinien zostać szczegółowo określony w przedstawionym zawodnikowi regulaminie dyscyplinarnym, jednakże w żaden sposób nie można zgodzić się z twierdzeniem o całkowitej dowolności klubów w wymierzaniu finansowych sankcji dyscyplinarnych.

Innym przedstawionym problemem jest możliwość stosowania instytucji potrącenia wierzytelności w celu zmniejszenia długu wynikającego z kontraktu. Autor w felietonie wskazuje, że „dowolność w nakładaniu kar może dla klubów stanowić świetny sposób na pozbycie się zaległości wobec piłkarza. Załóżmy, że klub nie płaci zawodnikowi od dwóch miesięcy. Ten już myśli o rozwiązaniu kontraktu. Niestety, któregoś dnia utyka w korku i spóźnia się na trening (tak, wiem, to nieprofesjonalne). Bach, kara w wysokości dwóch pensji i już nie ma długu.”

Zagadnienie to poruszałem w artykule pt. Jak nie prowadzić wewnętrznych postępowań dyscyplinarnych w klubach piłkarskich. Przytoczyłem w nim przepis art. 12 ust. 3 Uchwały, zgodnie z którym:

W przypadku nałożenia kary pieniężnej Klub nie ma prawa potrącić tej kary z wymagalnymi zobowiązaniami z tytułu wynagrodzenia Zawodnika przed uprawomocnieniem się wydanego wobec Zawodnika orzeczenia dyscyplinarnego.

Klub może zatem nałożyć na zawodnika sankcje, wynikające z uchwalonych przez siebie przepisów wewnętrznych, jednakże dopiero prawomocnie zakończone postępowanie dyscyplinarne będzie uzasadniać potrącenie nałożonej kary z zaległościami wynikającymi z tytułu wynagrodzenia zawodnika określonego w kontrakcie. Zawodnikowi przysługuje w tym momencie oczywiście prawo do odwołania się od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego przez klub. Zgodnie z art. 122 §1 pkt 3 Regulaminu dyscyplinarnego:PZPN organem właściwym dla rozpatrzenia odwołania będzie Komisja Ligi jako organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A. W takim przypadku istnieje oczywiście możliwość zredukowania lub uchylenia kary finansowej, co wielokrotnie miało już miejsce w przeszłości, zarówno na poziomie postępowań dyscyplinarnych, lecz również Izby ds. Rozwiązywania Sporów.

O ile jako niezgodne z prawem należało uznać wstrzymanie pensji zawodnikom Pogoni, na co wskazywaliśmy w zeszłym miesiącu na łamach portalu, tak nie można zgodzić się z tezami dotyczącymi całkowitej dowolności w wymierzaniu kar oraz stosowania ich w celu potrącania wzajemnych wierzytelności, co uniemożliwić ma rozwiązanie kontraktu z winy klubu. Obie te kwestie zostały bowiem uregulowane w przepisach PZPN przywołanych w niniejszym artykule.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

I… po Mundialu

Emocjonujący finał zakończony zwycięstwem Francji nad Chorwacją 4:2 był ostatnim meczem rozgrywanych w Rosji finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Wcześniej, w meczu o 3. Miejsce Belgia pokonała Anglię 2:0. Francuzi po raz drugi sięgnęli po Puchar Świata, wcześniej w 1998 roku. Nie powiększyła się tym samym liczba triumfatorów i nadal wynosi ośmiu.

Czytaj dalej I… po Mundialu

Opublikowane w

Siatkarskie licencje klubowe na sezon 2018/19

12 lipca na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej ukazał się komunikat Komisji Licencyjnej, która poinformowała o przyznaniu licencji na sezon 2018/19 następującym klubom:

Czytaj dalej Siatkarskie licencje klubowe na sezon 2018/19

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Adwokat. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja.

Wpisy autora

Opublikowane w

Siatkarskie licencje klubowe na sezon 2018/19

12 lipca na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej ukazał się komunikat Komisji Licencyjnej, która poinformowała o przyznaniu licencji na sezon 2018/19 następującym klubom:

Czytaj dalej Siatkarskie licencje klubowe na sezon 2018/19

Opublikowane w

Brak odbycia dyskwalifikacji w zawodach piłki nożnej – zagadnienia praktyczne

W dzisiejszym artykule chciałbym wskazać na praktyczne aspekty odbywania kary dyskwalifikacji przez zawodników na przykładzie Regulaminu Rozgrywek Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/18.

Czytaj dalej Brak odbycia dyskwalifikacji w zawodach piłki nożnej – zagadnienia praktyczne

Opublikowane w

O problemie podwójnego uprawnienia do gry w rozgrywkach piłkarskich

Nieco w cieniu zbliżającego się Mundialu powoli dobiegają końca rozgrywki piłkarskie w niższych klasach rozgrywkowych w Polsce. Niewykluczone jednak, że część z ostatecznych rozstrzygnięć zapadnie nie na boiskach, lecz podczas posiedzeń komisji ds. rozgrywek lub komisji dyscyplinarnych. A wszystko przez podwójne uprawnienie do gry w różnych federacjach krajowych.

Czytaj dalej O problemie podwójnego uprawnienia do gry w rozgrywkach piłkarskich

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts