ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Praktyki antykonkurencyjne międzynarodowych federacji sportowych

W ostatnich dniach Komisja Europejska wydała precedensową decyzję stwierdzając, że przepisy międzynarodowej federacji sportowej ograniczające sportowcom możliwość uczestnictwa w wydarzeniach nieautoryzowanych przez tę federację stanowią praktykę antykonkurencyjną naruszającą art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się wspomnianemu rozstrzygnięciu.

Do powyższych konkluzji KE doszła w wyniku postępowania wszczętego w październiku 2015 r. na podstawie skargi złożonej przez dwóch holenderskich panczenistów przeciwko Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (International Skating Union, dalej: ISU). W należącej do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego ISU od 1998 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi panczeniści biorący udział w zawodach niezatwierdzonych przez tę organizację muszą liczyć się z odpowiedzialnością dyscyplinarną. Katalog kar zawiera nawet dożywotnią dyskwalifikację ze wszystkich głównych międzynarodowych wydarzeń łyżwiarskich.

KE podniosła trzy kluczowe kwestie. Po pierwsze, wskazano, że ISU może nakładać kary za uczestnictwo w nieautoryzowanych zawodach w sposób dyskrecjonalny i to również w przypadkach, gdy niezależne zawody nie stanowią zagrożenia dla uzasadnionych celów sportowych (legitimate sports objectives), takich jak ochrona integralności i właściwego uprawiania sportu czy zdrowie i bezpieczeństwo sportowców. Po drugie, powyższe ograniczenia pozwalają ISU realizować własne interesy kosztem sportowców i niezależnych organizatorów zawodów. W szczególności sportowcy pozbawieni możliwości udziału w nieautoryzowanych zawodach tracą dodatkowe źródło dochodów, co ma istotne znaczenie z uwagi na krótką sportową karierę. Po trzecie, przepisy ISU uniemożliwiają niezależnym organizatorom realizację własnych wydarzeń, ponieważ tracą oni możliwość pozyskania czołowych sportowców. Taka praktyka wstrzymuje rozwój alternatywnego i innowacyjnego współzawodnictwa w łyżwiarstwie, co jest niekorzystne także dla fanów tego sportu.

Pomimo, że już w toku postępowania ISU wprowadziła pewne zmiany w swoich przepisach, KE stwierdziła, że system kar pozostaje nieproporcjonalny i powstrzymuje rozwój niezależnych zawodów międzynarodowych w łyżwiarstwie. W rezultacie KE zadecydowała, że przedmiotowe przepisy ISU stanowią praktykę antykonkurencyjną i naruszają art. 101 TFUE ustanawiający zakaz nieuczciwej konkurencji na rynku wewnętrznym UE. ISU ma 90 dni na wprowadzenie odpowiednich zmian lub uchylenie przepisów pozwalających na nakładanie kar na sportowców biorących udział w nieautoryzowanych zawodach nie stanowiących zagrożenia dla uzasadnionych celów sportowych.

Decyzja KE stanowi wyraźny sygnał dla federacji sportowych, że nie mogą one nadużywać swojej dominującej pozycji w sporcie  poprzez ograniczanie sportowcom możliwości udziału we współzawodnictwie odbywającym się poza daną federacją wyłącznie z uwagi na własne interesy danej federacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

CENTRUM MEDIACJI SPORTOWEJ przy Polskim Komitecie Sportów Nieolimpijskich

Z ogromną przyjemnością pragnę poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczyna działalność Centrum Mediacji Sportowej przy Polskim Komitecie Sportów Nieolimpijskich www.centrummediacjisportowej.pl

Opublikowane w

Afera Facebookowa

O co chodzi w aferze facebookowej? Cała sprawa dotyczy tego, jak wykorzystywane są informacje, które zostawiamy po sobie w Internecie. Zanim przejdziemy do szczegółów warto jednak przyjrzeć się powodowi całego zamieszania.

O autorze

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

Wpisy autora

Opublikowane w

Ochrona danych to nie tylko RODO

Zbliżająca się rewolucja w ochronie danych osobowych to nie tylko rozpoczęcie bezpośredniego stosowania przepisów Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO) w krajach członkowskich UE ale również szereg zmian na poziomie ustawodawstwa krajowego. Zmiany te odczują niemal wszyscy, w tym również podmioty zajmujące się działalnością sportową.

Opublikowane w

Nowe zasady składania sprawozdań finansowych

Wejście w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziło wiele istotnych zmian m.in. w zakresie postępowania rejestrowego. Na szczególną uwagę zasługuje modyfikacja zasad składania do KRS sprawozdań finansowych spółek i innych podmiotów zobowiązanych, a więc również działających w formie spółek kapitałowych klubów sportowych i polskich związków sportowych.

Opublikowane w

Istotne zmiany w ochronie danych osobowych

Wielkimi krokami zbliżają się zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Powyższe wiąże się z „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” (RODO), które wprawdzie weszło w życie już w maju ubiegłego roku, lecz jego postanowienia będziemy stosować dopiero od 25 maja 2018 r. W dzisiejszym wpisie przyjrzyjmy się czym jest RODO, jakie zmiany wprowadza i kogo dotyczy, w tym czy rodzi konsekwencje także dla podmiotów związanych ze sportem.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.