ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Praktyki antykonkurencyjne międzynarodowych federacji sportowych

W ostatnich dniach Komisja Europejska wydała precedensową decyzję stwierdzając, że przepisy międzynarodowej federacji sportowej ograniczające sportowcom możliwość uczestnictwa w wydarzeniach nieautoryzowanych przez tę federację stanowią praktykę antykonkurencyjną naruszającą art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się wspomnianemu rozstrzygnięciu.

Do powyższych konkluzji KE doszła w wyniku postępowania wszczętego w październiku 2015 r. na podstawie skargi złożonej przez dwóch holenderskich panczenistów przeciwko Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (International Skating Union, dalej: ISU). W należącej do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego ISU od 1998 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi panczeniści biorący udział w zawodach niezatwierdzonych przez tę organizację muszą liczyć się z odpowiedzialnością dyscyplinarną. Katalog kar zawiera nawet dożywotnią dyskwalifikację ze wszystkich głównych międzynarodowych wydarzeń łyżwiarskich.

KE podniosła trzy kluczowe kwestie. Po pierwsze, wskazano, że ISU może nakładać kary za uczestnictwo w nieautoryzowanych zawodach w sposób dyskrecjonalny i to również w przypadkach, gdy niezależne zawody nie stanowią zagrożenia dla uzasadnionych celów sportowych (legitimate sports objectives), takich jak ochrona integralności i właściwego uprawiania sportu czy zdrowie i bezpieczeństwo sportowców. Po drugie, powyższe ograniczenia pozwalają ISU realizować własne interesy kosztem sportowców i niezależnych organizatorów zawodów. W szczególności sportowcy pozbawieni możliwości udziału w nieautoryzowanych zawodach tracą dodatkowe źródło dochodów, co ma istotne znaczenie z uwagi na krótką sportową karierę. Po trzecie, przepisy ISU uniemożliwiają niezależnym organizatorom realizację własnych wydarzeń, ponieważ tracą oni możliwość pozyskania czołowych sportowców. Taka praktyka wstrzymuje rozwój alternatywnego i innowacyjnego współzawodnictwa w łyżwiarstwie, co jest niekorzystne także dla fanów tego sportu.

Pomimo, że już w toku postępowania ISU wprowadziła pewne zmiany w swoich przepisach, KE stwierdziła, że system kar pozostaje nieproporcjonalny i powstrzymuje rozwój niezależnych zawodów międzynarodowych w łyżwiarstwie. W rezultacie KE zadecydowała, że przedmiotowe przepisy ISU stanowią praktykę antykonkurencyjną i naruszają art. 101 TFUE ustanawiający zakaz nieuczciwej konkurencji na rynku wewnętrznym UE. ISU ma 90 dni na wprowadzenie odpowiednich zmian lub uchylenie przepisów pozwalających na nakładanie kar na sportowców biorących udział w nieautoryzowanych zawodach nie stanowiących zagrożenia dla uzasadnionych celów sportowych.

Decyzja KE stanowi wyraźny sygnał dla federacji sportowych, że nie mogą one nadużywać swojej dominującej pozycji w sporcie  poprzez ograniczanie sportowcom możliwości udziału we współzawodnictwie odbywającym się poza daną federacją wyłącznie z uwagi na własne interesy danej federacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Czy e-sport to sport?

Na dziś, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaplanowano ogólnopolską konferencję naukową „Prawne aspekty e-sportu”. Temat modny,  na czasie – tym bardziej żałuję, że inne obowiązki nie pozwoliły mi wziąć bezpośredniego udziału.

Opublikowane w

Finansowe Fair Play 2.0 – rewolucja w transferach na szczycie

Tego mogliśmy i raczej powinniśmy się spodziewać – UEFA rozpoczęła prace nad wprowadzeniem zmian do zasad finansowego fair play, czyli zatwierdzonej w 2009 r., a obowiązującej od roku 2011 koncepcji.

O autorze

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

Wpisy autora

Opublikowane w

Arbitraż w sporcie

Popularność arbitrażu jako alternatywy dla sądowego rozstrzygania sporów ma swoje źródłowe w jego niekwestionowanych zaletach jak poufność, szybkość postępowania i fachowość. Postępująca wymiana handlowa wpłynęła na rozwój i upowszechnienie się arbitrażu międzynarodowego, który z roku na rok zyskuje coraz więcej zwolenników wśród przedsiębiorców uczestniczących w transakcjach międzynarodowych. Czy jednak arbitraż dotyczy wyłącznie spraw handlowych?

Opublikowane w

Prawny system zwalczania dopingu w sporcie

Dzisiejszy wpis napisany został z myślą o osobach chcących uzyskać podstawowe informacje dotyczące organizacji systemu zwalczania dopingu w sporcie na poziomie międzynarodowym oraz w Polsce.

Opublikowane w

Wybór rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego

Problemem, z którym można się często spotkać świadcząc usługi prawne na rzecz spółek prawa handlowego, polskich związków sportowych oraz innych jednostek organizacyjnych działających w sporcie, jest prawidłowy wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.