Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Praktyczne aspekty rejestracji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia

W dzisiejszym artykule chciałbym przedstawić zagadnienia związane z rejestracją klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń. Okazuje się bowiem, że obowiązujące w tym zakresie przepisy nie są do końca spójne.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o sporcie: Klub sportowy działa jako osoba prawna. Do kategorii tej należy oczywiście zaliczyć również stowarzyszenia (art. 17 ust. 1 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach). W ustawie o sporcie wyodrębniono również uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. Kluby te podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Kluby działające w formie stowarzyszenia, których statut przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej podlegają natomiast wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w Prawie o stowarzyszeniach.

Rozróżnienie to początkowo nie miało wpływu na sposób składania wniosku o wpis klubu do ewidencji starosty bądź KRS. Zgodnie z par. 7 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ewidencji klubów sportowych z dnia 18 października 2011 r.:

Komitet założycielski klubu sportowego składa do organu ewidencyjnego wniosek o wpis do ewidencji wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, a także informacją o adresie tymczasowej siedziby klubu sportowego.

Podobnie, w Prawie o stowarzyszeń w momencie wejścia w życie powyższego rozporządzenia art. 12 ustawy miał następuje brzmienie:

Komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokół z wyboru komitetu założycielskiego, a także informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.

To komitet założycielski składał wniosek o wpis klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, niezależnie od zapisów dotyczących działalności gospodarczej w statucie klubu.

Sytuację zmieniła nowelizacja Prawa o stowarzyszeniach sprzed dwóch lat, na skutek której zmianie uległa również treść omawianego wyżej przepisu art. 12 ustawy:

  1. Zarząd składa wniosek o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokołem z wyboru władz stowarzyszenia oraz adresem siedziby stowarzyszenia.
  2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podpisują wszyscy członkowie zarządu

Obecnie wniosek o wpis stowarzyszenia składany jest przez zarząd. Co więcej, ustawa wprowadza obowiązek podpisania wniosku przez wszystkich członków zarządu. Zmianie nie uległ jednakże przepis rozporządzenia, na mocy którego – w przypadku UKS-ów oraz stowarzyszeń, których statutu nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej – wniosek o wpis w dalszym ciągu jest składany przez komitet założycielski. Trudno powiedzieć, czy jest to świadome działanie ustawodawca, czy też nie dostrzeżono zasadności zmiany również przepisu rozporządzenia i dopasowania ich do norm Prawa o stowarzyszeniach.

Poruszany problem ma wymiar praktyczny. W przypadku klubów – stowarzyszeń, których statut przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej sprawa jest jasna – to zarząd składa wniosek o wpis klubu do KRS. Wątpliwości rodzą się jednakże przy UKS-ach oraz klubach – stowarzyszeniach bez statutowej działalności gospodarczej. Treść art. 4 ust. 2 ustawy o sporcie wskazuje w teorii, że zastosowanie powinny znaleźć przepisy rozporządzenia. Z naszej obserwacji wynika jednak, że wnioski składane do starosty przez zarząd również są uwzględniane, choć zdarzają się przypadki odmowy wszczęcia postępowania celem wpisu klubu do ewidencji z uwagi na złożenie wniosku przez nieuprawniony podmiot, tj. zarząd zamiast komitetu założycielskiego.

W związku z powyższym, dla zabezpieczenia interesów powstających klubów i uniknięcia ryzyka zakwestionowania wniosku przez starostę sugerujemy, by na zebraniach założycielskich powstających klubów podjąć uchwały zarówno o powołaniu zarówno zarządu jak komitetu założycielskiego klubu, w których składy wchodzą dokładnie te same osoby. W naszej ocenie rozwiązanie to zminimalizuje ryzyko opóźnienia rejestracji klubu z uwagi na złożenie wniosków przez nieuprawnione osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Siatkarskie licencje klubowe na sezon 2018/19

12 lipca na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej ukazał się komunikat Komisji Licencyjnej, która poinformowała o przyznaniu licencji na sezon 2018/19 następującym klubom:

Czytaj dalej Siatkarskie licencje klubowe na sezon 2018/19

Opublikowane w

Ustalenie stawki VAT dla usług związanych z rekreacją

Zarządzający obiektami sportowymi świadczącymi usługi dla konsumentów polegające na sprzedaży karnetów wstępu oraz uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych często stosują do nich preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 8%, niezależnie od charakteru konkretnej usługi. Czy takie działanie jest jednak uzasadnione w każdym przypadku?

Czytaj dalej Ustalenie stawki VAT dla usług związanych z rekreacją

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Adwokat. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja.

Wpisy autora

Opublikowane w

Siatkarskie licencje klubowe na sezon 2018/19

12 lipca na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej ukazał się komunikat Komisji Licencyjnej, która poinformowała o przyznaniu licencji na sezon 2018/19 następującym klubom:

Czytaj dalej Siatkarskie licencje klubowe na sezon 2018/19

Opublikowane w

Brak odbycia dyskwalifikacji w zawodach piłki nożnej – zagadnienia praktyczne

W dzisiejszym artykule chciałbym wskazać na praktyczne aspekty odbywania kary dyskwalifikacji przez zawodników na przykładzie Regulaminu Rozgrywek Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/18.

Czytaj dalej Brak odbycia dyskwalifikacji w zawodach piłki nożnej – zagadnienia praktyczne

Opublikowane w

O problemie podwójnego uprawnienia do gry w rozgrywkach piłkarskich

Nieco w cieniu zbliżającego się Mundialu powoli dobiegają końca rozgrywki piłkarskie w niższych klasach rozgrywkowych w Polsce. Niewykluczone jednak, że część z ostatecznych rozstrzygnięć zapadnie nie na boiskach, lecz podczas posiedzeń komisji ds. rozgrywek lub komisji dyscyplinarnych. A wszystko przez podwójne uprawnienie do gry w różnych federacjach krajowych.

Czytaj dalej O problemie podwójnego uprawnienia do gry w rozgrywkach piłkarskich

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts