Tu jesteś: Wszystko o prawie sportowym >Organizacje sportowe >Pozostałe polskie organizacje sportowe

Pozostałe polskie organizacje sportowe

 1. AKADEMIA TRENERSKA
  ul. Trylogii 2/16 pok.125
  01-982 Warszawa
  tel. (22)834 08 12 w.281
  tel.kom. 724-930-075
  biuro@akademiatrenerska.pl
  http://akademiatrenerska.pl

   

  Akademia Trenerska to projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki koordynowany przez Instytut Sportu w Warszawie. Projekt jest jednym z kluczowych elementów strategii Ministerstwa dotyczący wspierania środowiska sportowego w przygotowaniach olimpijskich - priorytetowo do igrzysk w Londynie w 2012 roku. Zadaniem Akademii jest działalność edukacyjna realizowana poprzez organizowanie wszelakich form kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr sportowych. Priorytetowym celem jest podnoszenie poziomu wykształcenia trenerów wraz z rozwojem umiejętności przełożenia zdobytej wiedzy na praktykę. Akademia promuje szkoleniowców systematycznie podnoszących swoje kompetencje. Partnerami Akademii Trenerskiej są Ministerstwo Sportu i Turystyki, Instytut Sportu oraz Polski Komitet Olimpijski.

 2. AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY ZG
  ul. Kredytowa 1A
  00-056 Warszawa
  tel./fax 22-849 71 36
  www.azs.pl

 3. CENTRALNY OŚRODEK MEDYCYNY SPORTOWEJ
  ul. Wawelska 5
  02-034 Warszawa,
  tel. (+48 22) 625-67-38, (+48 22) 625-63-50

 4. CENTRALNY OŚRODEK SPORTU CENTRALA W WARSZAWIE
  ul. Łazienkowska 6a (TORWAR)
  00-449 Warszawa
  e-mail: cos@cos.pl
  www.cos.pl

  Centralny Ośrodek Sportu - COS został utworzony 2 grudnia 1969 roku. Od 1974 roku COS zajmuje się organizacją imprez sportowych, a także obsługą wyjazdów zagranicznych polskich sportowców. Organizacja została powołana z myślą o przygotowywaniu olimpijczyków do igrzysk oraz szkoleniu młodzieży i sportowców. COS podlega obecnie Ministerstwu Sportu i Turystyki. Organizacja finansowana jest z budżetu państwa. Instytucja posiada obecnie ośrodki w Cetniewie, Giżycku, Spale, Szczyrku, Wałczu, Warszawie i Zakopanem.

  Dyrektor – Piotr Marszałek
  Zastępca Dyrektora ds. Obiektów Sportowych –
  Zastępca Dyrektora ds. Programowo – Sportowych – Anna Skrzypczyk
  Główny Księgowy – Monika Żbikowska

  Sekretariat Dyrektora:
  tel.: 22 529 87 20 (21), fax: 22 628 91 79
  e-mail: dyrektor@cos.pl

  Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Obiektów Sportowych:
  tel.: 22 529 87 40, fax: 22 529 89 09
  e-mail: dyrektor.waw@cos.pl

  Sekretariat Zastępcy Dyrektora
  ds. Programowo-Sportowych:
  tel.: 22 529 88 52, fax: 22 529 89 65
  e-mail: pion.sport@cos.pl

  Dział Finansowo – Księgowy:
  tel.: 22 529 87 19 (66), fax: 22 529 89 07
  e-mail: ksiegowosc@cos.pl

  Zespół Promocji i Reklamy:
  tel: 22 529 87 62 (34), 22 529 88 00 (13),
  fax: 22 529 89 25, 22 529 89 06
  e-mail: dzialsprzedazy@cos.pl, reklama@cos.pl

  pobierz: regulamin-organizacyjny-cos-instytucja-gospodarki-budzetowej-centralny-osrodek-sportu-w-warszawie.zip
 5. CENTRALNY OŚRODEK SPORTU CENTRALA W WARSZAWIE
  ul. Łazienkowska 6a (TORWAR)
  00-449 Warszawa
  tel.: 22 529 87 20 (21), fax: 22 628 91 79
  e-mail: cos@cos.pl
  www.cos.pl

  Centralny Ośrodek Sportu - COS został utworzony 2 grudnia 1969 roku. Od 1974 roku COS zajmuje się organizacją imprez sportowych, a także obsługą wyjazdów zagranicznych polskich sportowców. Organizacja została powołana z myślą o przygotowywaniu olimpijczyków do igrzysk oraz szkoleniu młodzieży i sportowców. COS podlega obecnie Ministerstwu Sportu i Turystyki. Organizacja finansowana jest z budżetu państwa. Instytucja posiada obecnie ośrodki w Cetniewie, Giżycku, Spale, Szczyrku, Wałczu, Warszawie i Zakopanem.

 6. CENTRUM OLIMPIJSKIE
  ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
  01-531 Warszawa
  tel. 0048 (22) 560 37 67
  tel. 0048 (22) 560 37 10
  fax 0048 (22) 560 37 55
  e-mail: biuro@2012.org.pl
  http://www.2012.org.pl

   

  PL.2012 jest spółką celową Ministra Sportu i Turystyki, powołaną na mocy Ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 z dnia 7 września 2007 roku. Zadaniem spółki jest koordynowanie, oraz kontrolowanie przygotowań związanych z turniejem Euro 2012 realizowanymi przez stronę publiczną. Swoje cele spółka realizuje w oparciu o tzw. Mapę Drogową, czyli precyzyjny plan działań we wszystkich obszarach przygotowań kraju do turnieju. W realizację poszczególnych projektów i zadań zaangażowanych jest obecnie ponad 170 podmiotów w całym kraju. Spółka PL.2012 koordynuje i kontroluje także ponad 200 projektów organizacyjnych, które będą miały kluczowe znaczenie dla jakości Turnieju w 2012 roku. Projekty te obejmują takie obszary, jak na przykład bezpieczeństwo, opieka medyczna i ratownictwo, organizacja transportu, wolontariat oraz jakość obsługi gości.

   

 7. FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI
  ul. Inspektowa 1
  02-711 Warszawa
  tel./fax 22-651 88 02
  www.far.org.pl

 8. FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
  ul. Elektoralna 14 m.3
  00-139 Warszawa,
  tel. (+48 22) 620-20-01, (+48 22) 652-32-83

 9. GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
  Zarząd Główny
  ul. Piłsudskiego 65
  34-500 Zakopane

 10. INSTYTUT SPORTU
  01-982 Warszawa, Polska
  ul. Trylogii 2/16

   

  Instytut Sportu został powołany poprzez Zarządzenie nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1977 r. jako samodzielna placówka naukowa. Obecnie działa jako instytut badawczo naukowy w oparciu o Ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytucjach badawczych. Jednostka podlega Ministrowi Sportu i Turystyki. Przedmiotem działania Instytutu jest m.in. przeprowadzanie badań naukowych na rzecz sportu, zapewnienie udziału nauki w procesie przygotowania zawodników do startu w Igrzyskach Olimpijskich, opracowanie ekspertyz i wykonywanie usług dla organizacji i związków sportowych, przeprowadzenie analiz antydopingowych zgodnie z odnośnymi przepisami, projektowanie i konstrukcja urządzeń pomiarowych na rzecz sportu, a także certyfikacja wyrobów dla sportu i rekreacji. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Instytutu są Zakłady: Badań Antydopingowych, Biochemii, Biomechaniki, Endokrynologii, Fizjologii, Fizjologii Żywienia, Konstrukcji Urządzeń Badawczych, Psychologii Przychodnia Sportowo-Lekarska.

   

  Tel. centr.:
  (0-22) 834-08-12,
  (0-22) 835-31-54,
  (0-22) 835-33-48

  Sekretariat dyrektora
  (0-22) 834-62-88

  Fax: (0-22) 835-09-77

  E-mail: insp@insp.waw.pl

  www.insp.waw.pl

  Dyrekcja Instytutu Sportu

  Dr Andrzej Pokrywka – Dyrektor
  Dr Dariusz Sitkowski  – Z-ca dyrektora ds. usług i wdrożeń
  Mgr inż. Zdzisław Nosarzewski – Z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

  Skład Rady Naukowej Instytutu Sportu (kadencja 2012 – 2015)
  Prof. dr hab. Benedykt Opaszowski (IS) – przewodniczący
  Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kędzior (Politechnika Warszawska) – wiceprzewodniczący
  Dr Paweł Kaliszewski (IS) – sekretarz
  Dr Jerzy Eliasz (Ministerstwo Sportu i Turystyki)
  Prof. dr hab. Anna Jegier (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
  Prof. dr hab. Krzysztof Klukowski (Wojskowa Akademia Techniczna)
  Prof. dr hab. Andrzej Klusiewicz (IS)
  Dr inż. Dorota Kwiatkowska (IS)
  Dr Jadwiga Malczewska-Lenczowska (IS)
  Dr Helena Mroczkowska (IS)
  Dr Zbigniew Obmiński (IS)
  Prof. dr hab. Jerzy Smorawiński (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
  Mgr inż. Zbigniew Staniak (IS)
  Mgr Konrad Witek (IS)

   

  pobierz: instytut-sportustatut2011-03-29.pdf
 11. KATOLICKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE RP
  ul. Gwintowa 3
  00-704 Warszawa

 12. KOMISJA DO ZWALCZANIA DOPINGU W SPORCIE
  ul. Łazienkowska 6A
  00-449 Warszawa

   

  W odpowiedzi na zapisy Ustawy o kulturze fizycznej z 1984 roku oraz podpisaniu przez Polskę Konwencji Antydopingowej Rady Europy 16 listopada 1989 roku, a także jej późniejszej ratyfikacji przez Prezydenta RP w 1988 roku. Powołano Komisję Antydopingową działającą w latach 1991 – 1993 pod nazwą Rada do Zwalczania Dopingu w Sporcie, która to w 1993 roku przemianowano na Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Obecnie do najważniejszych zadań Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie należą; przeprowadzanie badań antydopingowych, opracowywanie propozycji rozwiązań prawnych oraz programów walki z dopingiem w sporcie, prowadzenie działalności edukacyjnej, prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania listy środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe, współpraca z międzynarodowymi organizacjami włączonymi w walkę z dopingiem w sporcie.

   

  Przewodniczący Komisji prof. dr hab. Jerzy Smorawiński
  tel./fax. +48 022 529 89 12

  Biuro Komisji

  Sekretariat
  tel./fax. +48 022 529 89 12
  biuro@antydoping.pl

  Dyrektor  Biura - Michał Rynkowski
  kom. +48 697 995 605
  michal.rynkowski@antydoping.pl

  Asystent  -  Joanna Borkowska
  joanna.borkowska@antydoping.pl

  http://www.antydoping.pl

  Członkowie Komisji

  Przewodniczący - Prof. dr hab. Jerzy Smorawiński

  Wiceprzewdniczący-dr Ryszard Wysoczański

  Prof. dr hab. Wojciech Cichy

  Dr Wojciech Gawroński

  Prof. dr hab. Anna Jegier

  Dr Paweł Kaliszewski

  Tomasz Michalak

  Prof. dr hab. Mirosław Szutowski

  Prof. dr hab. Andrzej Wach

  Prof dr hab. Andrzej Ziemba

  Paweł Zygmun

  Pracownicy Komisji

  Dyrektor Biura Komisji - Mgr Michał Rynkowski

  Kierownik Wydziału Zarządzania Badaniami - Mgr Piotr Wójcik

  Specjalista ds. Edukacji i Informacji - Dr Dariusz Błachnio

  Starszy Asystent - Mgr Joanna Borkowska

  Asystent - Iwona Kocerka

  Młodszy Asystent - Kamila Tomkiewicz

  Główny Księgowy - Mgr Aleksander Frontczak

  Księgowa - Bogumiła Jaglińska

  pobierz: regulamin-komisji-do-zwalczania-dopingu-w-sporcie.pdf
 13. KRAJOWA FEDERACJA SPORTU DLA WSZYSTKICH
  ul. Wspólna 61
  00-687 Warszawa
  tel./fax 22-825 85 88
  www.federacja.com.pl

 14. KRAJOWA IZBA SPORTU
  ul. Piękna 18
  00-549 Warszawa
  tel. +48 22 212 00 12
  fax + 48 22 212 00 01
  http://www.izbasportu.pl/

   

  Krajowa Izba Sportu to organizacja samorządu gospodarczego. Powstała z inicjatywy kolarza Czesława Langa oraz pięcioboistki Doroty Idzi. Organizacja reprezentuje przedsiębiorców związanych ze sportem m.in. kluby i związki sportowe, producentów sprzętu i wykonawców obiektów sportowych, sponsorów sportu, firmy obsługujące działalność sportową w zakresie public relations, marketingu i doradztwa. Głównym celem Krajowej Izby Sportu jest reprezentowanie i ochrona interesów Członków Izby wobec organów władzy publicznej i samorządowej. Działalność polegająca na wywieraniu wpływu na legislację w obszarze sportu i branż powiązanych ze sportem oraz wspieranie organizacji sportowych, edukacja i poprawa warunków uprawiania sportu, a także troska o wizerunek sportu oraz wspieranie efektywnej współpracy sportu z przedsiębiorcami. Krajowa Izba Sportu nie prowadzi działalności lobbingowej w myśl obowiązujących przepisów prawa.

   

  Zarząd
  Czesław Lang - Prezes
  Dariusz Matuszak - Wiceprezes
  Jacek Bierkowski
  Mariusz Jakubowski
  Marek Koźmiński
  Paweł Ziemba

  pobierz: statut-krajowej-izby-sportu.pdf
 15. KRAJOWE STOWARZYSZENIE KULTURY ZDROWOTNEJ I SPORTU NZSS "SOLIDARNOŚĆ"
  Aleja Zwycięstwa 51
  81-207 Gdańsk

 16. KRAJOWE ZRZESZENIE LZS
  ul. Krzyżanowskiego 46a
  01-220 Warszawa
  tel. 22-631 99 20
  fax 22-631 77 07
  www.lzs.pl

 17. LIGA OBRONY KRAJU
  ul. Chocimska 14
  00-791 Warszawa
  tel. 22-849 34 51
  fax 22-849 35 95
  www.lok.org.pl

 18. LUTERAŃSKA ORGANIZACJA SPORTOWA W RP
  ul. św. Antoniego 39
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  tel./fax 44-724 57 39
  www.los-w-rp.com

 19. MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI
  ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
  01-531 Warszawa
  tel. (+48 22) 56 03 780
  http://www.muzeumsportu.waw.pl

 20. NARODOWE STOWARZYSZENIE OLIMPIADY SPECJALNE - POLSKA
  ul. Wołodyjowskiego 69a
  02-724 Warszawa
  tel./fax 22-621 84 18
  www.olimpiadyspecjalne.pl

 21. OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA TENISA ZIEMNEGO NA WÓZKACH
  ul. Kujawska 12
  63-700 Krotoszyn
  tel. 62-722 76 19

 22. OLIMPIADY SPECJALNE - POLSKA
  ul. Wilcza 38 a/15
  00-679 Warszawa

 23. CENTRUM OLIMPIJSKIE
  ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
  01-531 Warszawa
  tel. 0048 (22) 560 37 67
  tel. 0048 (22) 560 37 10
  fax 0048 (22) 560 37 55
  Kontakt e-mail: biuro@2012.org.pl
  http://www.2012.org.pl

   

  PL.2012 jest spółką celową Ministra Sportu i Turystyki, powołaną na mocy Ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 z dnia 7 września 2007 roku. Zadaniem spółki jest koordynowanie, oraz kontrolowanie przygotowań związanych z turniejem Euro 2012 realizowanymi przez stronę publiczną. Swoje cele spółka realizuje w oparciu o tzw. Mapę Drogową, czyli precyzyjny plan działań we wszystkich obszarach przygotowań kraju do turnieju. W realizację poszczególnych projektów i zadań zaangażowanych jest obecnie ponad 170 podmiotów w całym kraju. Spółka PL.2012 koordynuje i kontroluje także ponad 200 projektów organizacyjnych, które będą miały kluczowe znaczenie dla jakości Turnieju w 2012 roku. Projekty te obejmują takie obszary, jak na przykład bezpieczeństwo, opieka medyczna i ratownictwo, organizacja transportu, wolontariat oraz jakość obsługi gości.

   

  Zarząd:
  PREZES ZARZĄDU - MARCIN HERRA
  CZŁONEK ZARZĄDU DS. INFRASTRUKTURY - ANDRZEJ BOGUCKI

 24. POLSKA FEDERACJA SPORTU MŁODZIEŻOWEGO
  ul. Łazienkowska 6a
  00-449 Warszawa
  tel. 22-529 87 98
  fax 22-529 89 33
  www.sportmlodziezowy.pl

 25. POLSKA FEDERACJA SPORTU NIESŁYSZĄCYCH
  al. Piłsudskiego 22
  20-011 Lublin
  tel./fax 81-534 03 46
  www.pfsn.pl

 26. POLSKA FEDERACJA SPORTU „GWARDIA"
  ul. Wał Miedzeszyński 389
  02-634 Warszawa
  tel./fax 22-616 12 33
  www.gwardia.org.pl

 27. POLSKA FUNDACJA OLIMPIJSKA
  ul. Wybrzeże Gdyńskie 4,
  01-531 Warszawa
  tel. (+48 22) 56 03 717

 28. POLSKA KORPORACJA MENADŻERÓW SPORTU
  ul. Majdańska 3 m 24
  02-954 Warszawa

 29. POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
  ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
  01-531 Warszawa
  telefony: +48 (22) 560 37 00; +48 (22) 560 37 01
  faxy: +48 (22) 560 37 35; +48 (22) 560 37 58
  e-mail: pkol@pkol.pl
  www.pkol.pl

   

  Polski Komitet Olimpijski - PKOl - jest autonomiczną organizacją pozarządową działającym jako ogólnopolskie stowarzyszenie związków i organizacji sportowych i innych osób prawnych. Misją Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest rozwój, propagowanie i ochrona Ruchu Olimpijskiego w Polsce, zgodnie z Kartą Olimpijską. Do głównych celów komitetu należy organizacja udziału polskiej reprezentacji w igrzyskach olimpijskich. Komitet realizuje cele i zadania Ruchu Olimpijskiego oraz zadania związane z rozwojem sportu w Polsce.

  Polski Komitet Olimpijski powstał 12 października 1919 roku w Krakowie. Początkowo działał jako Komitet Udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich (Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich). Wspomnianą nazwą posługiwał się do 1924 roku.

  Przy PKOl funkcjonuje Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu. Trybunał składa się z 24 arbitrów powoływanych przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego na okres 4-letniej kadencji. Do Trybunału mogą być zaskarżane decyzje dyscyplinarne lub regulaminowe właściwych organów polskich związków sportowych, których przedmiotem jest m.in. wykluczenie lub skreślenie zawodnika, sędziego lub działacza sportowego ze związku, klubu lub innej organizacji sportowej, wykluczenie lub skreślenie klubu lub innej organizacji ze związku sportowego, pozbawienie zawodnika lub zespołu sportowego tytułu mistrza kraju albo zdobywcy Pucharu Polski, przeniesienie zespołu sportowego do niższej klasy rozgrywek, zakaz reprezentowania sportu polskiego w zawodach międzynarodowych lub międzynarodowych rozgrywkach pucharowych.

  Obecnym prezesem Trybunału jest Zygfryd Siwik.

   

  Prezydium Zarządu PKOl

  Prezes PKOl
  ANDRZEJ KRAŚNICKI

  Sekretarz Generalny
  Adam KRZESIŃSKI

  Wiceprezesi
  Irena SZEWIŃSKA
  Ryszard STADNIUK
  Zbigniew WAŚKIEWICZ
  Ryszard PARULSKI

 30. POLSKI KOMITET PARAOLIMPIJSKI
  ul. Filtrowa 75
  02-032 Warszawa

 31. POLSKI ZWIĄZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START"
  ul. Filtrowa 75
  02-032 Warszawa
  tel./fax 22-659 30 11
  www.pzsnstart.org.pl

 32. POLSKIE STOWARZYSZENIE SPORTU KOBIET
  ul. Ateńska 10 lok. 72
  03-978 Warszawa
  tel. 22-405 04 11
  fax 22-405 04 12

 33. POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ
  ul. Wawelska 5 (stadion Skry)
  02-309 Warszawa

 34. POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE KULTURY FIZYCZNEJ
  ul. Marymoncka 34
  01-813 Warszawa

 35. POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA SPORTOWEGO
  ul. Św. Marcina 90
  61-809 Poznań, (Uniwersytet A. Mickiewicza)

 36. POLSKIE TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-SPORTOWE "SPRAWNI-RAZEM"
  ul.Ciołka 16
  01-402 Warszawa

 37. PRAWOSŁAWNA ORGANIZACJA SPORTOWA RP
  ul. Korkowa 78
  04-519 Warszawa

 38. SALEZJAŃSKA ORGANIZACJA SPORTOWA RP
  ul. Kawęczyńska 53
  03-775 Warszawa
  tel./fax 22-670 06 55
  www.salosrp.pl

 39. STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „CROSS"
  ul. Konwiktorska 9
  00-216 Warszawa
  tel. 22-635 57 94
  fax 22-887 63 67
  www.cross.org.pl

 40. STOWARZYSZENIE MŁODYCH WIELKOPOLAN
  ul. Woźna 12
  61-777 Poznań

 41. STOWARZYSZENIE SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SSON"
  ul. Staszica 22
  47-400 Racibórz
  tel./fax 32-415 25 94
  www.sson.pl

 42. STOWARZYSZENIE TRENEROW POLSKICH
  Ul. Rozbrat 26
  00-429 Warszawa
  Tel. 628 11 74

 43. SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
  ul. Mokotowska 24 lok.b
  00-561 Warszawa
  tel./fax 22-621 85 93
  www.szs.pl

 44. TATRZAŃSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
  ul. Piłsudskiego 63 a
  34-500 Zakopane

 45. TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ
  ul. Wspólna 61
  00-687 Warszawa
  tel. 22-828 47 36
  www.zgtkkf.pl

 46. WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE ZARZĄD GŁÓWNY
  Plac Przymierza 3
  03-944 Warszawa

 47. WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU
  ul. 11 listopada 17/19
  03-446 Warszawa
  tel. 22-618 69 08
  fax 22-687 22 02

 48. ZESPÓŁ PROGNOZ I ANALIZ WYNIKÓW SPORTOWYCH
  ul. Marymoncka 34,
  01-813 Warszawa
  (+48 22) 834-19-41 tel/fax

 49. ZESPÓŁ WSPARCIA KLUBU POLSKA
  ul. Trylogii 2/16
  01-982 Warszawa
  tel.: 500 016 736
  zespol@klubpolska.com.pl
  http://www.klubpolska.com.pl

   

  Klub Polska Londyn 2012 powołany został przez rozporządzenie ówczesnego Ministra Sportu i Turystyki Adama Giersza w 2009 roku. Członkami organizacji zostali m.in. zdobywcy medali na igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. W kolejnych latach członkami Klubu Polska byli medaliści mistrzostw świata różnych dyscyplin oraz sportowcy zajmujący czołowe pozycje w rankingach światowych. Założeniem Klubu Polska jest wsparcie sportowców poprzez podpisanie indywidualnych umów – kontraktów, w których opisane są obowiązki administracji rządowej oraz poszczególnych zawodników. Indywidualne kontrakty mają zapewnić członkom Klubu Polska możliwie jak najlepsze warunki pracy, mającej na celu przygotowanie się do igrzysk olimpijskich np. poprzez zapewnienie finansowania przygotowań. Projekt ma charakter otwarty, jego członkami mogą pozostać nowi zawodnicy spełniający kryteria członkostwa, z kolei sportowcy nie realizujący zatwierdzonych planów, z Klubu Polska mogą zostać usunięci. Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ścisłej współpracy ze związkami sportowymi. Ministerstwo dofinansowuje m.in. indywidualne programy dla wybitnych zawodników. Opiekę nad Klubem Polska sprawuje Zespół Wsparcia Klub Polska Londyn 2012, w którego skład wchodzą m.in. eksperci sportowi, wybitni trenerzy. Zespół ten jest ciałem opiniującym dla Ministra Sportu i Turystyki. Zadaniem zespołu jest również odnajdywanie potencjału medalowego na IO 2012, zimowych igrzysk 2014 r. i letnich w roku 2016, czyli młodych zawodników rokujących na sukcesy olimpijskie, dla których wprowadzane są ścieżki indywidualne przygotowań do głównych imprez. W połowie 2011 r. Klub Polska Londyn 2012 liczył 42 zawodników realizujących programy indywidualne, zaś ścieżkami indywidualnymi objętych zostało 77 sportowców. W uruchomionym w 2011 r. projekcie Klub Polska Soczi 2014 znalazło się 4 zawodników w programach i 11 w ścieżkach indywidualnych.

  pobierz: program-dofinansowania-zadan-zwiazanych-z-przygotowaniem-kadry-narodowej-do-udzialu-w-igrzyskach-2012.pdf
 50. ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE
  ul. Krzyżanowskiego 46a
  01-220 Warszawa,
  tel. (+48 22) 631-82-64, (+48 22) 631-99-19

 51. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
  ul. Konopnickiej 6
  00-491 Warszawa

 52. ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZPOSPOLITEJ
  ul. Berezyńska 24/2
  00-904 Warszawa

 53. ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ ZARZĄD GŁÓWNY
  ul. Nowy Świat 18/20
  00-373 Warszawa

 

Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE