Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Postępowanie UOKiK w sprawie kartelu na rynku fitness

W ogłoszonym dnia 29 czerwca 2018 r. komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o prowadzonym postępowaniu w związku z podejrzeniem zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję na rynku fitness.


Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: Ustawa) zakazane jest zawieranie porozumień, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, co obejmuje m.in. ograniczanie dostępu do rynku lub eliminowanie z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem, a także podział rynków zbytu i zakupu. Chociaż od powyższej reguły istnieją pewne wyjątki (art. 7 i 8 Ustawy) to jednak należy przyjąć, że co do zasady porozumienia antykonkurencyjne są w całości lub w odpowiedniej części nieważne, a naruszenie zakazu ich zawierania rodzi odpowiedzialność po stronie przedsiębiorcy oraz, w określonych prawem przypadkach, także po stronie osoby zarządzającej.

Jak wynika ze wspomnianego komunikatu UOKiK, właśnie w związku z zawarciem porozumienia ograniczającego konkurencję doszło do wszczęcia postępowania przeciwko 16 przedsiębiorcom, w tym największym sieciom fitness oraz operatorowi pakietów sportowo-rekreacyjnych. Postępowanie prowadzone jest w związku ze zgromadzonym przez UOKiK materiałem dowodowym, do którego uzyskania doszło w wyniku przeprowadzonych w 2017 r. przeszukań. Podejrzewa się, że zmowa miała polegać na podzieleniu między uczestnikami zmowy rynku, w ten sposób, że wspólnie ustalono rejony Polski, w których dany uczestnik mógł operować. Ponadto miało jakoby dojść do ustalenia, że uczestniczące w zmowie kluby fitness nie będą współpracowały z rywalami największego operatora pakietów sportowo-rekreacyjnych w Polsce również będącego uczestnikiem zmowy. Jak wskazuje się w komunikacie, w zmowie udział mogło brać 6 menadżerów firm, co doprowadziło do wszczęcia i prowadzenia postępowań także przeciwko osobom fizycznym. Co ciekawe, odpowiedzialność menadżerów za uczestnictwo w porozumieniach antykonkurencyjnych funkcjonuje w Polsce dopiero od 2015 r. i jak wskazuje sam Prezes UOKiK na prowadzenie postępowań przeciwko osobom fizycznym zdecydowano się po raz pierwszy.

Jak zatem będzie kształtowała się odpowiedzialność uczestników kartelu jeżeli postępowanie UOKiK wykaże zawarcie zmowy? Zgodnie z art. 106 ust. 1 Ustawy Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Co istotne, decyzję o nałożeniu kary można wydać wobec przedsiębiorcy niezależnie od tego, czy dopuścił się on naruszenia zakazu umyślnie czy nieumyślnie. Co zaś tyczy się osób zarządzających, to w tym przypadku kara może sięgnąć nawet 2 milionów złotych, jednak dla pociągnięcia menadżera do odpowiedzialności konieczne jest przypisanie mu umyślności w działaniu lub zaniechaniu, które doprowadziło do naruszenia zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję.

źródło: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14496

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Pro Junior System IV liga na sezon 2018/2019

Nieco w cieniu dyskusji dotyczącej udziału zawodników o statusie młodzieżowca w rozgrywkach Pucharu Polski, Zarząd PZPN uchwałą nr VI/139 z 14 lipca 2018 r. wprowadził program Pro Junior System IV liga na sezon 2018/2019. W dzisiejszym artykule omówione zostaną główne założenia programu, w szczególności: sposób obliczania punktów, ustalania klasyfikacji końcowej oraz dystrybucji nagród pieniężnych dla klubów.

Czytaj dalej Pro Junior System IV liga na sezon 2018/2019

Opublikowane w

Precedensowe postępowanie przed FIFA

6 lipca 2018 r. do Komisji Rozstrzygania Sporów FIFA wpłynął pozew klubu piłkarskiego Sporting Lizbona CP przeciwko jego byłemu bramkarzowi – Rui Patricio oraz angielskiemu klubowi Wolverhampton Wanderers F.C., o zapłatę 54 mln Euro.[1] Rozstrzygnięcie Komisji może mieć kapitalny wpływ na obraz współczesnego futbolu.

Czytaj dalej Precedensowe postępowanie przed FIFA

O autorze

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko

Adwokat. Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

Wpisy autora

Opublikowane w

Ustalenie stawki VAT dla usług związanych z rekreacją

Zarządzający obiektami sportowymi świadczącymi usługi dla konsumentów polegające na sprzedaży karnetów wstępu oraz uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych często stosują do nich preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 8%, niezależnie od charakteru konkretnej usługi. Czy takie działanie jest jednak uzasadnione w każdym przypadku?

Czytaj dalej Ustalenie stawki VAT dla usług związanych z rekreacją

Opublikowane w

Ograniczenia w zakresie reklamy i działalności marketingowej podczas Mundialu w Rosji

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Rosji trwają już w najlepsze a zainteresowanie widzów z całego świata pochłania przede wszystkim rywalizacja sportowa. Mundial może być jednak ciekawy nie tylko z perspektywy sportowej, ale również prawnej.

Czytaj dalej Ograniczenia w zakresie reklamy i działalności marketingowej podczas Mundialu w Rosji

Opublikowane w

RODO a orzeczenia lekarskie w klubie sportowym

W ubiegły piątek obowiązywać zaczęły przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), czego nie sposób było nie zauważyć – nasze skrzynki pocztowe zapełniły się mailami o aktualizacji polityk prywatności oraz treścią obowiązków informacyjnych. Przepisy RODO jeszcze przed 25 maja 2018 r. wzbudzały dużo kontrowersji oraz wątpliwości i pomimo wzmożonej ostatnimi czasy kampanii informacyjnej, w szczególności ze strony Ministerstwa Cyfryzacji, niewiele się w tej kwestii zmieniło. Mając powyższe na uwadze, w naszych wpisach będziemy starali się przybliżać tematykę stosowania przepisów RODO w działalności sportowej.

Czytaj dalej RODO a orzeczenia lekarskie w klubie sportowym

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts