Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Postanowienia PZPN do przepisów gry w piłkę nożną cz. 4

Postanowienia PZPN do przepisów gry w piłkę nożną cz. 4

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka
10 wrz 2017, 21:31
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot. Fotolia

W jednym z poprzednich wpisów na blogu prawosportowe.pl omawiałem kwestie zmian zawodników, opuszczenia pola gry przez zawodnika, wejścia na pole gry czy osób funkcyjnych na ławce rezerwowych w świetle przyjętej niedawno, Uchwały nr VII/121 z dnia 7 lipca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia „Postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej do Przepisów Gry 2017/2018”.

Dziś pora między innymi, na protesty dotyczące tożsamości zawodników. Zgodnie z art. 3.28. Postanowień PZPN, kapitanowie mają prawo, najpóźniej do zakończenia zawodów, zgłaszać sędziemu protesty dotyczące tożsamości zawodników. Na mocy art. 3.29., sprawdzenia tożsamości zawodników sędzia może dokonać przed zawodami, w czasie przerwy między częściami gry lub po zawodach, zawsze jednak w obecności kapitanów obu drużyn (w zawodach drużyn młodzieżowych kapitanowi towarzyszyć może jedna z wpisanych do protokołu osób funkcyjnych). Konieczność sprawdzenia tożsamości zawodników po zakończeniu zawodów zobowiązuje kapitanów i kierowników drużyn do zatrzymania wszystkich zawodników, którzy uczestniczyli w grze do pełnej dyspozycji sędziego we wskazanym przez niego miejscu.

Kiedy umieszcza się protest w sprawozdaniu? W myśl przepisu art. 3.30. Postanowień PZPN, jeżeli opinia sędziego dotycząca protestu nie satysfakcjonuje wnoszącego kapitana, sędzia musi umieścić w sprawozdaniu treść protestu, wraz z podpisem wnoszącego (w zawodach drużyn młodzieżowych – kierownika drużyny). Ważne postanowienie znalazło się też w art. 3.31., zgodnie, z którym, okoliczność składania protestów i ich procedowanie usprawiedliwia ewentualne opóźnienie rozpoczęcia gry każdej części zawodów.

Z przystąpieniem drużyny do meczu i udziałem w meczu związane są nie tylko protesty, ale też ubiór zawodników. W postanowieniach Polskiego Związku Piłki Nożnej do Przepisów Gry 2017/2018 kwestie ubioru zostały uregulowane w art. 4. Numeracja ta zgadza się także z numeracją w Przepisach Gry. W nich również kwestie ubioru zawodników znajdują się w art. 4.

Zgodnie z art. 4.1. Postanowień PZPN, zawodnicy muszą mieć koszulki z numerami na plecach. Numery te muszą być takie same jak w protokole. Numery są w kolorze kontrastującym z kolorem koszulek tak, by mogły być z daleka widoczne. Ich wielkość określają regulaminy rozgrywek. Regulaminy rozgrywek – na mocy art. 4.2. – określają także zasady doboru strojów drużyn. Ubiór zawodników jest kontrolowany przez sędziego, na podstawie art. 4.3.” Sędzia musi sprawdzić, czy zawodnicy posiadają zgodny z Przepisami Gry ubiór – w szczególności obuwie – przed rozpoczęciem zawodów, przed drugą połową zawodów, dogrywką i w innym czasie, kiedy taka potrzeba zachodzi. Kontrola ubioru przed rozpoczęciem zawodów, jak i przed ich drugą połową, winna odbywać się w miejscu możliwie najmniej widocznym dla publiczności, tuż przed wejściem na pole gry”.

Kolejna sprawa, będąca przedmiotem regulacji art. Postanowień PZPN, to ewentualne niedopuszczenie zawodnika do gry. Znalazło się ono pośród przepisów związanych z ubiorem zawodników, choć bezpośrednio samego ubioru nie dotyczy. Wiąże się z nim tylko pośrednio, bowiem opatrunki mogą sporo wykraczać swoim gabarytami poza ciało zawodnika i stanowić zagrożenie, dlatego na mocy art. 4.4. jeżeli zawodnik zamierza grać z opatrunkiem chroniącym go przed kontuzją (nawet za zgodą lekarza), sędzia ma prawo nie dopuścić go do gry, jeśli stwierdzi, że opatrunek stanowi zagrożenie dla innych zawodników.

Kolejny odcinek poświęcimy kwestiom związanym z sędziowaniem zawodów piłkarskich. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE