Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Po nowelizacji ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych dalej budzi kontrowersje

Dnia 6 października 2015 r. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Mimo pewnej ilość zmian, których zadaniem jest zmiana sytuacji kibica na lepsze, znajdują się w niej też przepisy budzące spore kontrowersje.

Do najważniejszej zmiany zawartej w nowelizacji możemy zaliczyć aktualizację art.15 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Ułatwia ona m.in. kibicom kupno biletu na mecze piłki nożnej. Do tej pory organizator musiał uzyskać wizerunek twarzy i nadać mu numery identyfikacyjne. Dzięki nowelizacji do kupna biletu potrzebne są tylko imię, nazwisko oraz numer PESEL. W przypadku kiedy taki numer nie został nadany, wystarczy podać rodzaj, serię oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zmiany te zdecydowanie ułatwiły sprzedaż oraz kupno biletów na mecze piłkarskie.

Poza uproszczeniem procedur związanych z zakupem biletu na mecz piłkarski, ustawodawca w nowelizacji wprowadził szereg zmian, które mają przyczynić się do ułatwiania zadań związanych z organizacją imprez sportowych (dotyczy to głównie klubów sportowych). Od chwili wejścia w życie ustawy, według art.13 tylko organizatorzy meczów piłki nożnej trzech najwyższych klas sportowych mają obowiązek założenia kompatybilnego systemu zapewniającego m.in identyfikację osób uczestniczących w imprezie czy sprzedaż biletów. Przed nowelizacją ten obowiązek spoczywał również na klubach z niższych klas rozgrywkowych i często dotyczył zespołów, które były klubami na wpół amatorskimi. Dla tego typu klubów organizacja imprezy masowej wiązała się z dużymi kosztami, co doprowadziło do sytuacji w której organizatorom spotkań tych drużyn bardziej opłacało się, aby mecz nie był traktowany jako impreza masowa.

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oprócz zmian zbierających pozytywne opinie, zawiera także przepisy budzące poważne kontrowersje. Do jednej z najważniejszych należy art. 14 powyższej ustawy dający możliwość nakładania zakazów klubowych przez organizatora meczu piłki nożnej na osobę, która dopuszcza się naruszenia regulaminu obiektu lub regulaminu imprezy masowej. Przepis ten istniał już wcześniej, jednak przed nowelizacją droga odwoławcza od zakazu klubowego prowadziła do instytucji znajdujących się przy PZPN lub spółki zarządzających ekstraklasą piłkarską. Po nowelizacji osobie ukaranej zakazem klubowym jedyną możliwością obrony jest wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez organizatora, który ten zakaz wcześniej nałożył. Artykuł 14 jeszcze przed nowelizacją budził spore kontrowersje. Na wniosek Rzecznika Prawo Obywatelskich o zgodności z konstytucją art. 14 ust. 1, la i ust. 5 ustawy z dnia 20 marca 20 09 roku o bezpieczeństwie imprez masowych – z art. 2 w związku z art. 87 ust. 1 i z art. 73 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. ma zdecydować Trybunał Konstytucyjny.

Ostatnim przepisem, który budzi spore kontrowersje jest dodanie artykułu 50a do Kodeksu Wykroczeń, który przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3000 zł za posiadanie wyrobów pirotechnicznych w czasie przejazdu zorganizowanej grupy uczestników masowej imprezy sportowej. Zmiana ta może doprowadzić do sytuacji, w której uczestnicy imprezy masowej wybiorą własny środek transportu zamiast brać udział w dojazdach na mecz w zorganizowanej grupie, co zdecydowanie nie ułatwi pracy organom bezpieczeństwa. Do tego może dochodzić do kuriozalnych sytuacji typu, gdzie osoba jadąca np. tramwajem na imprezę masową, mająca ze sobą środki pirotechniczne zostanie ukarana za to wykroczenie.

Reasumując nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych jest krokiem w dobrą stronę, która niewątpliwie ułatwi potencjalnym uczestnikom dostęp do imprez sportowych. Jednak nie rozwiązuje kwestii budzącej największe wątpliwości, znajdującej się w ustawie jeszcze przed nowelizacją, jaką jest zakaz klubowy. Co więcej zmiany w ustawie o organizacji imprez masowych dodają nowe przepisy, które już podczas prac w komisjach sejmowych budziły spory.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Leszek Młodożeniak

Student prawa, pasjonat sportu

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts