Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Odpowiedzialność zbiorowa w przepisach antydopingowych

Odpowiedzialność zbiorowa w przepisach antydopingowych

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko
28 cze 2017, 15:45
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Flickr

Niedawno wybuchła kolejna afera dopingowa związana z podejrzeniami stosowania dopingu przez reprezentację Rosji w piłce nożnej. Powyższe wydarzenie rodzi pytanie: jakie w świetle przepisów antydopingowych są konsekwencje stosowania dopingu nie przez indywidualnego zawodnika, lecz przez większą liczbę członków drużyny sportowej?

Światowy Kodeks Antydopingowy WADA wprost reguluje kwestię nakładania kar za naruszenie przepisów antydopingowych przez drużyny sportowe i sposób postępowania w takim przypadku. Zgodnie z art. 11.1 Kodeksu: w sytuacji, gdy więcej niż jeden członek drużyny został poinformowany o naruszeniu przepisów antydopingowych w związku z danym wydarzeniem sportowym, właściwy organ nadzorujący to wydarzenie powinien w trakcie trwania wydarzenia przeprowadzić testy celowe danej drużyny. W tym miejscu należy wyjaśnić, że „wydarzenie sportowe” to pojęcie szersze niż „pojedyncze zawody”.  W ramach danego wydarzenia sportowego mogą odbywać  się wszak więcej niż jedne zawody. Jeżeli w wyniku testów okaże się, że więcej niż dwóch członków drużyny sportowej dopuściło się naruszenia przepisów antydopingowych, możliwe jest nałożenie kary nie tylko na indywidualnych zawodników, lecz także pociągnięcie do odpowiedzialności całej drużyny. Zgodnie z art. 11.2 Kodeksu karę w takim przypadku nakłada odpowiedni organ decyzyjny dla danego wydarzenia sportowego (np. międzynarodowa federacja sportowa organizująca turniej). Katalog kar zawarty w w/w artykule ma charakter otwarty, a przykładowo wymienione w nim kary to utrata punktów przez drużynę, dyskwalifikacja drużyny z danych zawodów lub całego wydarzenia sportowego.

Ciekawą regulację zawiera art. 11.3 Kodeksu, otwierający swoistą furtkę dla organizatorów wydarzeń sportowych do wprowadzenia surowszego systemu karania drużyn sportowych. Zgodnie z przedmiotową regulacją organ decyzyjny danego wydarzenia sportowego może ustanowić reguły surowsze za naruszenie przepisów antydopingowych w sportach zespołowych niż te opisane w art. 11.2 Kodeksu. Przykład zastosowania przedmiotowego przepisu wskazuje sam Kodeks, i tak Międzynarodowy Komitet Olimpijski, jest uprawniony do przyjęcia regulaminu, zgodnie z którym orzeka się dyskwalifikację drużyny sportowej z Igrzysk Olimpijskich już w związku z dopuszczeniem się naruszenia przepisów antydopingowych przez jednego lub dwóch członków drużyny, a nie jak wymaga tego art. 11.2 - więcej niż dwóch członków drużyny.

Jak zatem widać, Kodeks WADA dosyć elastycznie podchodzi do kwestii pociągania do odpowiedzialności całych drużyn sportowych za stosowanie dopingu przez jej członków. Można mieć wątpliwości, czy mające charakter quasi-karny przepisy antydopingowe powinny posługiwać się otwartym katalogiem kar i możliwością wprowadzania przez organizatorów wydarzeń sportowych reguł surowszych niż te wynikające z Kodeksu. Powyższe staje się szczególnie doniosłe, jeżeli wziąć pod uwagę, że w przypadku karania całych drużyn mamy do czynienia ze stosowaniem kar opierających się na kontrowersyjnej zasadzie odpowiedzialności. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE