Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Od 1 kwietnia nowe oblicze ustawy hazardowej

Od 1 kwietnia nowe oblicze ustawy hazardowej

Kinga Kania

Kinga Kania
30 mar 2017, 08:21
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Fotolia

Stało się. 1 kwietnia wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Część przepisów wejdzie w życie dopiero z dniem 1 lipca 2017 r. Oczywiście – jak można było przewidzieć – wydarzeniu temu towarzyszą  skrajne emocje. Od zachwytu po fale totalnej krytyki. Pytanie kto ma rację? Nie będę włączać się w dyskusję i szermierkę argumentów tylko poniżej przedstawię kilka najważniejszych zmian.

Sport

Ustawa stanowi, że dozwolona jest reklama zakładów wzajemnych, na urządzanie których zostało udzielone zezwolenie pod wskazanymi w niej warunkami i nie może być prowadzona w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 600 a 2200; z wyłączeniem reklamy prowadzonej w trakcie transmisji z imprez sportowych, których podmiot prowadzący działalność w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych jest sponsorem lub jest sponsorem drużyny lub zawodników biorących czynny udział w danej imprezie sportowej.

Rejestr domen

Minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie prowadził rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. Rejestr jest jawny. Zmiany wpisu i jego wykreślenie będzie dokonywane z urzędu. Możliwe będzie wniesienie sprzeciwu wobec wpisu w terminie 2 miesięcy od dnia umieszczenia nazwy domeny w rejestrze. Każdy będzie miał prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze. Jest on prowadzony w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym automatyczne przekazywanie informacji do systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych. Od wejścia w życie ustawy zakazane będzie udostępnianie usług płatniczych przez dostawców usług płatniczych na stronach internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru. Konsekwencją umieszczenia nazwy domeny w rejestrze będzie blokowanie do niej dostępu i wyświetlenie komunikatu, że strona jest wykorzystywana do nielegalnego oferowania gier hazardowych. Blokowanie strony będzie obowiązkiem przedsiębiorstwa świadczące usługi telekomunikacyjne.

Salony gier na automatach oraz hazard w internecie

Ten obszar znalazł się w monopolu państwa, realizatorem będzie Totalizator Sportowy SA. Automaty będą mogły znajdować się poza kasynami tylko w punktach prowadzonych przez spółkę skarbu państwa i mają być dostępne tylko dla osób pełnoletnich. Ponadto monopol państwa będzie obejmował gry hazardowe w internecie.

Poker

Zgodnie z art. 6a,

Gra w pokera może być organizowana w kasynach gry lub poza kasynem gry przez podmioty urządzające gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry w następujący sposób:

1) w kasynie gry, jeżeli regulamin gry w pokera został uprzednio zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz:

a) gra jest prowadzona przez uprawnionego pracownika, a gracze grają przeciwko kasynu albo

b) w formie turnieju gry w pokera, jeżeli uczestnicy grają między sobą, a liczba uczestników wynosi co najmniej 10 osób oraz dokonano zgłoszenia organizacji takiego turnieju dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na miejsce urządzania turnieju gry w pokera;

2) poza kasynem gry w formie turnieju gry w pokera, jeżeli:

a) uczestnicy turnieju gry w pokera grają między sobą, a liczba uczestników turnieju wynosi co najmniej 10 osób,

b) dokonano zgłoszenia takiego turnieju gry w pokera dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na miejsce urządzania turnieju gry w pokera,

c) regulamin turnieju gry w pokera został uprzednio zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

d) podmiot urządzający turniej gry w pokera jest obowiązany zainstalować w miejscu organizacji gry system audiowizyjny, o którym mowa w art. 15b ust. 1.
2. Gra w pokera może być urządzana w formie turnieju gry w pokera poza kasynami gry przez podmiot nieposiadający koncesji na prowadzenie kasyna gry, jeżeli:

1) wygraną są nagrody rzeczowe, a wartość nagród rzeczowych nie przekracza 50% kwoty bazowej, o której mowa w art. 70;

2) dokonano zgłoszenia organizacji takiego turnieju dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na miejsce urządzania turnieju gry w pokera;

3) regulamin turnieju gry w pokera poza kasynem gry został zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

4) gra w pokera odbywa się w wydzielonym miejscu dostępnym wyłącznie dla pełnoletnich osób zaproszonych przez organizatora.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, obejmuje:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby zgłaszającej albo nazwę, adres siedziby podmiotu zgłaszającego;

2) nazwę turnieju gry w pokera;

3) określenie czasu, w którym planuje się urządzenie turnieju gry w pokera, oraz miejsca jego urządzenia;

4) przewidywaną liczbę uczestników;

5) środki przedsięwzięte w celu uniemożliwienia dostępu niepełnoletnim uczestnikom

Co kryje się pod magiczną nazwą ,,kwota bazowa”? Otóż zgodnie ze wskazanym art. 70 ustawy, kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego. W ostatnich latach kwota ta oscylowała wokół 3200-3500 zł.

Zgodnie z uzasadnieniem ustawy zmiany przepisów podyktowane były koniecznością ograniczenia występowania zjawiska „szarej strefy” w środowisku gier hazardowych, zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony graczy przed negatywnymi skutkami hazardu oraz podniesienia poziomu społecznej świadomości co do zagrożeń wynikających z korzystania z usług nielegalnych operatorów hazardowych. Ministerstwo Finansów szacuje, ze wysokość wpływów do budżetu związanych z nowelizacją ustawy wyniesie 15 mld zł w perspektywie 10 lat. Czekamy na efekty, chociaż przypuszczam, że wcześniej ustawa zostanie znowelizowana i to nie jeden raz. 

Komentarze

~Tomasz » 30 mar 2017, 09:44

To sponsorowanie przez legalnego bukmachera wydarzeń jest legalne?

~Kinga Kania » 30 mar 2017, 10:26

Szanowny Panie Tomaszu,
podmiot prowadzący działalność w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych może być sponsorem np. imprezy sportowej, sponsorem drużyny i uzyskał on teraz możliwość reklamy - jednak pod określonymi w ustawie warunkami.

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE