Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >O nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach delegatów polskich związków…

O nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach delegatów polskich związków sportowych

Maciej Broda

Maciej Broda
23 sty 2014, 21:05
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

O nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach delegatów polskich związków sportowych

Dzisiaj kilka słów o działalności polskich związków sportowych, a konkretnie jednym z aspektów funkcjonowania walnych zgromadzeń delegatów. Okazuje się bowiem, że związki mają sporo problemów z właściwym zwołaniem i przeprowadzeniem nadzwyczajnych zjazdów przedstawicieli swych członków.

Jak stanowią przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach: Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. Statuty stowarzyszeń mogą jednakże przewidywać istnienie walnego zebrania delegatów zamiast walnego zebrania członków, co ma miejsce w zdecydowanej większości polskich związków sportowych. Nie ma w tym nic dziwnego, biorąc pod uwagę liczbę regionalnych związków sportowych, a w szczególności ilość klubów sportowych funkcjonujących w danym sporcie, które z reguły na mocy statutu są członkami polskich związków sportowych.

Walne zebrania delegatów w zasadzie można podzielić na:

- sprawozdawczo-wyborcze – ich głównym celem jest wybór nowych władz związków, w większości związków odbywają się co 4 lata. Tyle bowiem wynosi maksymalna kadencja władz związku na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o sporcie.

- sprawozdawczo-finansowe – odbywają się corocznie, na którym m.in. rozpatruje się sporządzone przez zarząd sprawozdanie z działalności za-rządu oraz sprawozdanie finansowe, ocenione przez biegłego rewidenta

- nadzwyczajne – zwoływane w nagłych sytuacjach, gdy nie można czekać aż do zwołania jednego z dwóch wcześniej wymienionych zebrań.

Tryb zwołania nadzwyczajnego zebrania delegatów powinien zostać dokładnie określony w statucie. W szczególności istotne jest jasne określenie podmiotu, który je zwołuje oraz sposobu poinformowania członków o planowanym odbyciu się zgromadzenia. Bardzo ważne jest ustalenie programu obrad zebrania, czyli określenia spraw, którymi ma ono się zająć. Niby oczywista sprawa, a sprawia bardzo wiele problemów władzom związków sportowych. Niedawno czytałem protokół z posiedzenia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia jednego z polskich związków sportowych. Okazało się, że w pewnym momencie jeden z delegatów - bez wcześniejszych ustaleń - zaproponował głosowanie w przedmiocie odwołania jednego z członków zarządu. Co gorsza, głosowanie to rzeczywiście się odbyło. Oczywiście, ku zdziwieniu ogółu, legalność tego głosowania została zakwestionowana i uznano wspomnianą wyżej uchwałę za nieważną.

Wiele polskich związków sportowych tłumaczy się w tej chwili przed Ministrem Sportu i Turystyki z decyzji podjętych wbrew postanowieniom swoich własnych statutów, m.in. w związku z uchwałami z nieprawidłowo przeprowadzonych walnych zebrań delegatów. Dlatego też warto przed powzięciem decyzji o zwołaniu zgromadzenia przeanalizować dokładnie własne przepisy wewnętrzne. Szkoda czasu dla działań, które po pewnym czasie i tak mogą zostać uznane za nieważne. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Blog AutoraPoradniki Autora


Najczęściej pobierane dokumenty

  1. Kontrakt menadżerski z zawodnikiem

  2. Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

  3. Kontrakt trenerski z klubem

  4. Umowa o świadczenie usług skautingowych

  5. Kontrakt menadżerski z trenerem

  6. Umowa wynajmu obiektu sportowego na mecz

  7. Umowa najmu lokalu

  8. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do rekompensaty za wyszkolenie FIFA

  9. Umowa sponsoringu na pojedynczą imprezę

  10. Umowa o wolontariat

Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE