Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Nowy plan prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu

Nowy plan prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu

Katarzyna Wójcik

Katarzyna Wójcik
14 cze 2017, 15:49
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Flickr

Dnia 23 maja 2017 r. Rada Unii Europejskiej  ds. Edukacji Młodzieży Kultury i Sportu przyjęła Plan prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2017 – 2020. Na czele polskiej delegacji w trakcie posiedzenia stał Jan Widera, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Unia Europejska (UE) po raz pierwszy uzyskała szczegółowe kompetencje w dziedzinie sportu wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego w grudniu 2009 r. UE odpowiada za opracowanie polityki opartej na przesłankach empirycznych, a także za wspieranie inicjatyw w dziedzinie współpracy i zarządzania z korzyścią dla aktywności fizycznej i sportu w całej Europie. Rada określa kluczowe kwestie wymagające rozwiązania we współpracy z innymi instytucjami UE i państwami członkowskimi.

Nowy plan prac UE w dziedzinie sportu wejdzie w życie dnia 1 lipca 2017 r. Rezolucja w sprawie planu prac jest trzecim dokumentem tego typu przyjętym przez Radę w obszarze sportu. Plan zawiera podstawowe zasady, priorytety i cele współpracy. Trzema priorytetami nowego planu są: uczciwość w sporcie, gospodarczy wymiar sportu oraz sport i społeczeństwo.

Uczciwość w sporcie dotyczy m.in. ochrony nieletnich, walki z dopingiem oraz z korupcją. Gospodarczy wymiar sportu obejmuję chociażby innowacje w dziedzinie sportu. Natomiast sport i społeczeństwa skupia się na integracji społecznej, ochronie środowiska, ochronie zdrowia i in.

Konkluzje planu wskazują, że sport jest jednym z najważniejszych fenomenów społecznych, który angażuje dużą liczbę osób niezależnie od ich kultury, wieku i osobistych doświadczeń. W związku z wyzwaniem, jakim jest kryzys imigracyjny, wolontariat w sporcie może przyczyniać się do poprawy integracji społecznej przyjezdnych budując ich postawy obywatelskie. Oprócz imigrantów, innymi grupami wykluczonymi, do których adresowany jest dokument są: seniorzy, niepełnosprawni i niektórzy młodzi ludzie. Dokument proponuje działania, które państwa członkowskie, Komisja Europejska oraz ruch sportowy mogą podjąć, aby zwiększyć partycypację w wolontariacie sportowym.

Czas trwania planu prac, zgodnie z sugestią Komisji, został przedłużony do końca 2020 roku - 3,5 lat, w celu dostosowania go do programu Erasmus + i wieloletnich ram finansowych. 

Oprócz przyjętych dokumentów przeprowadzono także debatę polityczną na temat roli mediów sportowych w integracji społecznej. Przedstawiciel Polski podkreślił, że media sportowe mają szczególną odpowiedzialność za promowanie pozytywnych wartości sportu takich jak fair-play czy wzajemny szacunek. Konieczne jest również konsekwentne i jednoznaczne piętnowanie negatywnych zjawisk w sporcie, a także dobra współpraca między władzami publicznymi, ruchem sportowym i mediami w celu budowy społecznej odpowiedzialności tych ostatnich. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE