Tu jesteś: Blog użytkowników >„Niewidzialni bohaterowie” masowych imprez sportowych

„Niewidzialni bohaterowie” masowych imprez sportowych

Patryk Masłowski

Patryk Masłowski
02 wrz 2016, 08:29
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Flickr

Na wstępie dzisiejszego wpisu chciałbym podzielić się własną refleksją. Doskonale pamiętam każdą chwilę oraz wszystkie emocje jakie towarzyszyły mi podczas trwania finału Mistrzostw Świata w piłce siatkowej, który w 2014 roku odbywał się w Polsce. Dnia 21 września ówczesnego roku reprezentacja Polski wygrała z Brazylijczykami w stosunku 3:1 w decydującym o mistrzostwie meczu. Miałem ogromną przyjemność być jedną spośród ponad dwunastu tysięcy osób, które były świadkiem tego widowiska na żywo w tzw. „świątyni” polskiej siatkówki, czyli Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek w Katowicach. Mimo iż wielokrotnie uczestniczyłem w różnej rangi wydarzeniach sportowych jako kibic, nigdy wcześniej nie zwróciłem swojej uwagi – tak jak podczas wspomnianego meczu – na służby, których zadaniem było zabezpieczenie, a także pomoc w sprawnym i bezproblemowym przeprowadzeniu tej imprezy masowej.

Dlaczego akurat wtedy zauważyłem osoby pełniące te funkcje? Z jednego powodu, którym był poziom profesjonalizmu tych ludzi. Polska drużyna właśnie grała jeden z najważniejszych spotkań siatkarskich w historii, wszyscy się ekscytowali patrząc nerwowo na boisko usytuowane na samym środku hali - a garstka (w przeważającej części mężczyzn) stała odwrócona tyłem do głównych wydarzeń, całkowicie z pozoru beznamiętnie obserwując co w tym czasie się dzieje na trybunach wypełnionych po brzegi kibicami. O tym jak wyglądały najważniejsze akcje tego finału dowiadywali się ze słuchu i pośrednio z reakcji widzów tego wyjątkowego meczu. Od tego momentu z czystej ciekawości, staram się zwracać uwagę na zachowanie służb porządkowych i informacyjnych sprawujących swoje obowiązki podczas masowych imprez sportowych, toteż ten wpis chciałbym poświęcić prawnym aspektom tego zagadnienia.

Podstawowym aktem prawnym regulującym przedmiotowo funkcjonowanie służb porządkowych oraz informacyjnych w czasie imprez masowych jest ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2139 ze. zm., dalej u.b.i.m), która tej problematyce poświęca cały rozdział 4. Z art. 19 przedmiotowego aktu normatywnego wynika, iż członkowie służby porządkowej mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo oraz porządek publiczny w czasie i miejscu trwania imprezy masowej, a służby informacyjne na podstawie przyjętych rozwiązań organizacyjnych stoją na straży bezpieczeństwa uczestników tejże imprezy poprzez informowanie ich o organizacyjnych generaliach danej imprezy. Na czele służb wyznaczonych przez organizatora wydarzenia stoi reprezentujący je kierownik do spraw bezpieczeństwa, który jest co do zasady i w sposób identyfikowalny wskazywany przez organizatora imprezy. Znamiennym jest, że służbę porządkową sprawują osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t. j.  Dz. U. z 2014 r., poz. 1099 ze zm.)

W art. 20 u.b.i.m. możemy zapoznać się z uprawnieniami jakie posiadają służby porządkowe i informacyjne. Do najbardziej podstawowych należą:

  • legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  • sprawdzanie czy dana osoba posiada prawo (najczęściej jest to bilet wstępu) do uczestniczenia w konkretnej masowej imprezie sportowe,
  • wydawanie poleceń porządkowych osobom, które nie stosują się do regulaminu imprezy masowej lub zakłócają porządek publiczny.

W art. 22 omawianego aktu prawnego ustawodawca reguluje zaś obowiązki jakie spoczywają na wspomnianych podmiotach, w ramach których wyróżnić można między innymi:

a)      służby porządkowe zobowiązane są do:

  • odmówienia wstępu na imprezę masową osobom wyszczególnionym w ust. 1 pkt. 1 lit. a – g (m.in. znajdującym się pod wpływem alkoholu, posiadającym broń lub objęte zakazem klubowym), a także osobie, która nie posiada dokumentu uprawniającego (biletu) do przebywania na niej,
  • usunięcia z miejsca przeprowadzenia imprezy masowej osób, które ze względu na swoje niewłaściwe zachowanie nie powinny uczestniczyć w danym wydarzeniu sportowym,

b)      służby informacyjne zobowiązane są do:

  • informowania o wymogach bezpieczeństwa, udogodnieniach oraz umiejscowieniu punktów sanitarnych, gastronomicznych czy pomocy medycznej,
  • niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia, a także na skargi składane przez uczestników imprezy masowej,
  • nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób biorących udział w masowej imprezie sportowej.

Ponadto ważnym jest, że służby porządkowe oraz informacyjne w uzasadnionych przypadkach powinny zwrócić się do Policji o udzielenie pomocy w swoich działaniach.

Członkowie służby porządkowej i służby informacyjnej jak również stojący na ich czele kierownik do spraw bezpieczeństwa powinni na podstawie art. 21 u.b.i.m. posiadać w widocznym miejscu identyfikator wydany przez organizatora, który w szczególności zawiera numer identyfikacyjny oraz wizerunek twarzy prawowitego posiadacza, a także informację na temat jego terminu ważności.

Kolejnym aktem prawnym związanym bezpośrednio z zasadami funkcjonowania służb zabezpieczających imprezy masowe jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wymogów jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne. Już u.b.i.m. w art. 23 wskazuje, iż wydanie rozporządzenia dotyczącego tej tematyki jest jednym z zadań organu władzy wykonawczej jakim jest Rada Ministrów. We wskazanym powyżej akcie prawnym z 2011 roku możemy dowiedzieć się więcej technicznych szczegółów związanych z wykonywaniem przedmiotowo omawianych funkcji.

Reasumując, należy przyznać, iż nakład pracy jaką wykonują służby porządkowe oraz służby informacyjne jest bardzo duży i znamienny, gdyż wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Ciężko sobie wyobrazić sprawne przeprowadzenie masowej imprezy sportowej w naszym kraju, gdyby jej uczestnicy nie mogli skorzystać z ich usług, zarówno w formie najprostszej pomocy jaką jest wskazanie lokalizacji pomieszczeń sanitarnych, jak też szeroko pojętego poczucia bezpieczeństwa w trakcie trwania zawodów sportowych. Mnie jakiś czas temu bardzo spodobało się określenie, które usłyszałem z ust jednego z działaczy sportowych, iż są to „niewidzialni i nieodłączni bohaterowie widowisk sportowych” – chociaż moim zdaniem (jako prawnika i częstego bywalca na halach i stadionach) - ich uzasadnione i niedoceniane ze społecznego punktu widzenia działanie często jest niesprawiedliwie odbierane przez uczestników imprez masowych jako „czepianie się”, czego najlepszym przykładem jest dbanie, aby nie były blokowane ciągi komunikacyjne, jak schody hal widowiskowych i stadionów, korytarze czy wręcz wyjścia ewakuacyjne. Ponadto, na podstawie własnych obserwacji, należy przyznać, iż przeciętny uczestnik masowych imprez sportowych, szczególnie wydarzeń organizowanych na szeroką skalę, nie do końca wyczerpuje potencjał jaki posiadają służby informacyjne w ramach pełnienia swoich obowiązków. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE