Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Niesportowe zachowania w piłce nożnej

Niesportowe zachowania w piłce nożnej

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka
21 kwi 2017, 11:41
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Flickr

W poprzednim odcinku pisząc o konsekwencjach otrzymania żółtej kartki w świetle przepisów Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. nawiązałem też do przepisów szczególnych dotyczących niesportowych zachowań. Dziś szerzej o tego typu zachowaniach i ich kwalifikacji. Zapraszam do lektury.

Pierwszym z grupy niesportowych zachowań jest używanie w związku z zawodami piłkarskimi słów wulgarnych lub uznanych powszechnie za obraźliwe (art. 69 Regulaminu Dyscyplinarnego). Za takie przewinienie organ dyscyplinarny wymierza karę pieniężną. Przepis nie określa jej wysokości. Należy ją jednak wymierzać na zasadach ogólnych. W świetle przepisów art. 17 RD, kara pieniężna nie może być niższa niż 100 zł, ale nie może przekroczyć 500.000 zł, jeżeli jest to kara zasadnicza i 250.000 zł, jeżeli jest to kara dodatkowa. Karę pieniężną można orzec jedynie wobec pełnoletnich osób fizycznych, a kluby odpowiadają solidarnie i subsydiarnie za kary pieniężne, nałożone na ich zawodników, trenerów, działaczy, instruktorów, członków sztabu medycznego oraz innych osób pełniących swoje funkcje z danym meczem… .

Inny „taryfikator” obowiązuje przy podważaniu decyzji sędziowskich lub kompetencji sędziów przez zawodników, trenerów członków sztabu medycznego lub działaczy, regulowanym przez art. 70 RD. W takim przypadku organ dyscyplinarny wymierza karę pieniężną w wysokości co najmniej 500 zł.

Jeszcze inaczej uregulowane jest samowolne opuszczenie boiska przez drużynę lub odmowa dalszego rozgrywania meczu. Kary za to przewinienie są zróżnicowane w zależności od podmiotu, któremu są wymierzane. Na klub mogą zostać nałożone następujące kary:  

- kara pieniężna, nie niższa niż 5.000 zł,

- weryfikacja zawodów jako walkower,

- wykluczenie z rozgrywek.

Na osobę fizyczną, organ dyscyplinarny może natomiast nałożyć:

- karę pieniężną nie niższą niż 1.000 zł,

- karę dyskwalifikacji nie niższą niż 1 miesiąc.

Pokrewnym przewinieniem do samowolnego opuszczenia boiska przez drużynę lub odmowy dalszego rozgrywania meczu są uregulowane w art. 71 ¹ RD opóźnienie rozpoczęcia meczu lub wznowienia gry, przerwa w meczu. Za opóźnienie rozpoczęcia meczu lub wznowienia gry, a także za spowodowanie przerwy w meczu klubom wymierza się karę pieniężną, nie niższą niż 1.000 zł, natomiast osobom fizycznym:

- karę pieniężną nie niższą niż 1.000 zł,

- karę dyskwalifikacji nie niższą niż 1 miesiąc.

Kolejnym przewinieniem należącym do grupy niesportowych zachowań jest groźba lub przemoc, uregulowane w art. 72 RD. Przepis §1 oprócz groźby i przemocy sankcjonuje karą dyscyplinarną także naruszenie nietykalności cielesnej sędziego lub innej osoby w związku z meczem piłkarskim lub działalnością w PZPN lub jego organizacjach członkowskich, w szczególności w celu utrudnienia lub uniemożliwienia podjęcia działań. Popełnienie tego czynu podobnie jak stosowanie groźby lub przemocy podlega karze pieniężnej nie niższej niż 2.000 zł, karze dyskwalifikacji lub karze wykluczenia z PZPN.

Odpowiedzialność za ten typ przewinienia ponosi również klub, jeżeli co najmniej dwóch zawodników lub działaczy tego klubu dopuszcza się takiego zachowania. Wówczas organ dyscyplinarny może wymierzyć:

- karę pieniężną,

- zweryfikować zawody jako walkower,

- karę rozgrywania meczu bez udziału publiczności,

- karę zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym w miejscowości, będącej siedzibą klubu,

- wykluczenie z rozgrywek,

- przeniesienia zespołu do niższej klasy rozgrywkowej.

Klub podlega karze także za usiłowanie lub czynienie przygotowań do dokonania takiego czynu. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE