Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Nazwa jako dobro osobiste klubu sportowego

Nazwa jako dobro osobiste klubu sportowego

Maciej Broda

Maciej Broda
10 mar 2017, 12:02
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Fotolia

Maciej Żyłka w swoim wczorajszym wpisie przedstawił zagadnienie związane z dobrami osobistymi, wskazując m.in., ze ich ochrona przysługuje również osobom prawnym. W dzisiejszym tekście chciałbym mówić przykład naruszenia nazwy jako dobra osobistego klubu sportowego.

Jak wskazano we wczorajszym tekście, dobrem osobistym osoby prawnej może być również jej nazwa. Jednym z przykładów jego naruszenia jest bezprawne używanie nazwy osoby prawnej przez inny podmiot. Jakiś czas temu zgłosili się do nas przedstawiciele klubu sportowego, wskazując, iż człon jego nazwy wykorzystywany jest bez jego zgody zarówno w dokumentach jak i przez spikera podczas oficjalnych spotkań innego klubu z tego samego miasta, co miało wprowadzać w błąd zarówno kibiców jak i osoby zainteresowane szkoleniem w klubie. Niezależnie od roszczeń przysługujących na gruncie przepisów o nieuczciwej konkurencji, nasz klient chciał uzyskać informacje, czy działania konkurencyjnego podmiotu stanowiły naruszenie jego dóbr osobistych na gruncie kodeksu cywilnego.

Odpowiedź jest oczywiście twierdząca. Należy w tym momencie podkreślić, powołując się na stanowisko doktryny[1], że treść prawa do nazwy obejmuje wyłączność używania określonego oznaczenia w zakresie wszelkich czynności umożliwiających identyfikację i indywidualizację osoby prawnej w obrocie prawnym. Nazwa osoby prawnej pełni bowiem przede wszystkim funkcję odróżniającą oraz identyfikującą osobę prawną w stosunkach zewnętrznych. Co więcej, samo słowo zaczerpnięte z cudzej nazwy może samo w sobie posiadać zdolność indywidualizowania podmiotu uprawnionego i tym samym należy uznać, że stanowi jego dobre osobiste. Sąd Najwyższy wskazał bowiem, że naruszenie nazwy osoby prawnej jako jej dobra osobistego może nastąpić w razie używania przez nieuprawnionego nie tylko pełnej nazwy, ale i jej części. Wystarczy, że ta część spełnia w sposób wystarczający funkcję indywidualizującą osobę prawną, która umożliwia jednoznaczną identyfikację tej osoby i jej odróżnienie w od innych podmiotów, dlatego, że tworzące część nazwy oznaczenie ma samo w sobie dostateczną moc dystynktywną (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 1998 r. II CKN 25/98).

Użycie przez klub cudzego członu nazwy w zakresie prowadzonej przez siebie działalności należało w związku z tym uznać za naruszenie dóbr osobistych osoby trzeciej, co umożliwia skorzystanie ze środków prawnych określonych w art. 24 k.c. Zgodnie z wyżej wskazanym przepisem. w razie naruszenia dóbr osobistych poszkodowany może żądać od osoby, która się go dopuściła, dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Mają to być takie czynności, które według powszechnie przyjętych poglądów i opinii danego środowiska stanowią ekwiwalent wyrządzonej krzywdy w tym znaczeniu, że niejako niwelują jej skutki. Działaniem takim może być m.in. wystosowanie za pośrednictwem prasy lokalnej oświadczenia, wyrażającego ubolewanie związane z wcześniejszym naruszeniem dóbr osobistych pokrzywdzonego podmiotu.

Pamiętajmy, że sprawy związane z naruszeniem dóbr osobistych nie są jedynie teoretycznymi zagadnieniami prawnymi. Coraz częściej stają się one bowiem przedmiotem sporów, które ostatecznie trafiają na wokandę. Co więcej, sprawy te nie muszą dotyczyć jedynie kwestii obraźliwych wpisów w mediach społecznościowych, lecz mogą obejmować inne bezprawne działania, na co wskazano również w dzisiejszym tekście.[1] Tak m.in. Agnieszka Kubiak-Cyrul, Dobra osobiste osób prawnych, s.147-148 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Blog AutoraPoradniki Autora


Najczęściej pobierane dokumenty

  1. Kontrakt menadżerski z zawodnikiem

  2. Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

  3. Kontrakt trenerski z klubem

  4. Umowa o świadczenie usług skautingowych

  5. Kontrakt menadżerski z trenerem

  6. Umowa wynajmu obiektu sportowego na mecz

  7. Umowa najmu lokalu

  8. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do rekompensaty za wyszkolenie FIFA

  9. Umowa sponsoringu na pojedynczą imprezę

  10. Umowa o wolontariat

Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE