ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umów z producentami rękawic bramkarskich?

Jednym ze zobowiązań kontraktowych piłkarza jest używanie sprzętu sportowego przekazanego przez producenta lub sponsora klubu. Obowiązek ten najczęściej nie obejmuje jednakże rękawic bramkarskich, w związku z czym zawodnicy sami nawiązują kontakt z producentami sprzętu. Zasady ich współpracy uzależnione są od szeregu czynników, takich jak poziom sportowy i marketingowy zawodnika jak również polityka marketingowa samego kontrahenta. Na co zatem bramkarze powinni zwracać uwagę nawiązując współpracę z producentem rękawic bramkarskich?


Obowiązki producentów

W przypadku zawodników o niższej wartości marketingowej, świadczenie producenta może polegać wyłącznie na przekazaniu samych rękawic bramkarskich. Warto w takim wypadku dokładnie określić liczbę par, rozmiar oraz dokładny model rękawic z uwzględnieniem ich wartości rynkowej. Zminimalizuje to ryzyko przekazania produktu gorszej jakości w porównaniu do deklarowanego wcześniej świadczenia. Warto również ustalić dokładny termin przekazania rękawic zawodnikowi. Może nastąpić to w jednej transzy, np. przy podpisywaniu umowy jak również w kilku, np. pod koniec każdego kwartału obowiązywania umowy. Niejednokrotnie producenci oferują dodatkowe rabaty na inne oferowane przez nich produkty. Warto mieć to na uwadze podczas negocjacji treści umowy.

W przypadku bardziej rozpoznawalnych zawodników świadczenie producenta, niezależnie od przekazanych rękawic, polegać będzie na wypłacie zawodnikowi honorarium z tytułu pełnienia usług reklamowych. W takim przypadku należy dokładnie określić kwotę przysługującą zawodnikowi jak również formę i termin zapłaty. Podobnie jak w przypadku przekazywania rękawic, nic nie stoi na przeszkodzie, by kwota została zapłacona w jednej transzy jak i kilku ratach.

Warto również określić zasady postępowania w przypadku zniszczenia rękawic, które nie były skutkiem normalnego używania, lecz np. wady fabrycznej. Szczegółowe wskazanie w umowie sposobu postępowania w razie zaistnienia wyżej wskazanej sytuacji zminimalizuje ryzyko pojawienia się w przyszłości sporów pomiędzy stronami.

Obowiązki zawodników

W każdej z omawianych umów znajdzie się zapis dotyczący wyłączności korzystania z rękawic bramkarskich przekazanych przez producenta. Problem pojawia się w momencie, kiedy zawodnik zmieniając barwy klubowe podpisze kontrakt sportowy, w którym nie będzie mieć możliwości swobodnego wyboru producenta rękawic, ponieważ przykładowo są one dostarczane przez sponsora klubu. Oczywiście istnieje możliwość zmiany postanowień kontraktu sportowego, jednak zawsze istnieje ryzyko braku zgody klubu na jakiekolwiek modyfikacje umowy. W takim przypadku zawodnik ma dwa rozwiązania: rezygnacja ze zmiany barw klubowych do danego klubu lub podpisanie kontraktu, który jednocześnie narusza postanowienia łączącej go umowy z producentem rękawic. Ta druga opcja wiązać może się m.in. z koniecznością zapłaty kary umownej, umieszczanej wielokrotnie w tego typu umowach. Rozwiązaniem powinno być umieszczenie zapisu w umowie, zgodnie z którym przykładowo – w razie braku możliwości realizacji jej postanowień z powodu sprzeczności postanowień z kontraktem o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, zawodnikowi będzie przysługiwało prawo do rozwiązania umowy. Wiązać może się to oczywiście z obowiązkiem zwrotu określonych wydatków poniesionych przez producenta. Kwestia powinna stać się przedmiotem negocjacji już w trakcie zawarcia umowy.

Kolejnym obowiązkiem nakładanym na zawodnika jest udział w imprezach reklamowych organizowanych przez producenta. Należy pamiętać, by w umowie dokładnie określić wymiar czasowy pełnienia przez zawodnika wyżej wskazanego obowiązku. W interesie zawodnika jest również zawarcie klauzuli dotyczącej możliwości odmowy udziału w imprezie z powodu sprzeczności z harmonogramem treningów, zgrupowań itd. ustalonym przez klub. Zminimalizuje to ryzyko kolizji obowiązków wynikających z kontraktu sportowego i umowy sponsorskiej.

Producenci niejednokrotnie wymagają od zawodników zapewnienia swoim przedstawicielom możliwości przebywania na stanowiskach dla fotoreporterów i innych miejscach, służących realizacji celów marketingowych. Zawodnik podpisując umowę nakładającą na niego wyżej wskazany obowiązek powinien mieć świadomość, czy jest on w stanie go spełnić. Nie on odpowiada bowiem za dysponowaniem właściwymi stanowiskami na obiekcie, na którym rozgrywane są spotkania.

Ostatnimi elementami, na które chciałbym zwrócić uwagę są kary umowne. Niejednokrotnie przedstawiane umowy zawierają klauzule, zgodnie z którymi naruszenie postanowień umownych przez zawodnika skutkuje koniecznością zapłaty określonej sumy pieniężnej. W interesie zawodnika jest jak najbardziej szczegółowe określenie zachowań, które skutkować będą koniecznością uiszczenia kary umownej. W szczególności nie powinien on godzić się na zapis, zgodnie z którym każde naruszenie postanowień umowy skutkuje koniecznością zapłaty wyżej wskazanego świadczenia. Stwarza to ryzyko bardzo arbitralnej i szerokiej interpretacji przesłanek przez producenta.

Podsumowując przedstawione zagadnienie należy wskazać, że nie istnieje ramowa modelowa umowa o przekazaniu rękawic bramkarskich. Jej treść uzależniona jest od szeregu czynników wskazanych w tekście. Pamiętajmy jednak, by już w momencie zawierania umowy przewidywać możliwe przyszłe scenariusze, takie jak potencjalna zmiana barw klubowych lub inne obowiązki wynikające z kontraktu. Pozostawienie zbyt dużych luk interpretacyjnych dotyczących treści zawartej umowy może przyczynić się do pojawienia się niedomówień dotyczących sposobu realizacji swoich obowiązków przez obie strony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Odpowiedzialność dyscyplinarna pośrednika transakcyjnego

W ostatnim blogu na prawosportowe.pl pisałem o zmianach w przepisach o pośrednikach transakcyjnych. Dziś pora na przedstawienie odpowiedzialności dyscyplinarnej pośredników. Jeśli o nią chodzi to obecnym kształcie obowiązuje od czasu zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN i od wprowadzenia Uchwały nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi.

Opublikowane w

Czy nadchodzą zmiany w kobiecej piłce nożnej?

Na portalu wielokrotnie poruszaliśmy zagadnienia dotyczące sportu kobiet, czy też kierunkując się na jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych poruszaliśmy tematykę kobiecego futbolu. Za każdym razem wskazywaliśmy na obszary, które wymagają modyfikacji, aby polepszyć status prawny zawodniczek. Dzisiaj także będzie  o zmianach, ale bardziej pod kątem wizerunkowym.

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja. Pracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego Tomasz Dauerman

Wpisy autora

Opublikowane w

Świadczenia finansowe dla klubów w przypadku powołania zawodników na Mundial 2018

W ostatnich dniach szeroko komentowane były powołania do piłkarskiej reprezentacji Polski na mecze z Urugwajem i Meksykiem, które stanowią kolejny etap selekcji zawodników przed przyszłorocznym Mundialem w Rosji. Warto podkreślić, że potencjalny wyjazd na Mistrzostwa Świata jest nie tylko wielką szansę dla samych zawodników, ale też zastrzykiem finansowym dla obecnych i byłych klubów, w których reprezentanci występowali. Możliwości te daje system dystrybucji środków pieniężnych dla klubów związany z udziałem zawodników na Mundialu, opublikowany w ostatnich dniach przez FIFA.

Opublikowane w

Naruszenie postanowień kontraktu w razie przesunięcia zawodnika do rezerw?

W dzisiejszym tekście chciałbym przedstawić problematykę związaną z przesuwaniem zawodników do rezerw. Temat jest aktualny, o czym świadczą ostatnio podjęte decyzje przez Legię Warszawa (Dominik Nagy) oraz Lecha Poznań (Kamil Jóźwiak). Czy działania takie stanowią naruszenia postanowień kontraktów?

Opublikowane w

Prace nad nowymi rozporządzeniami Ministra Sportu i Turystyki

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ostatnich dniach opublikowano projekty dwóch rozporządzeń: w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej oraz w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe. W dzisiejszym tekście chciałbym w skrócie przedstawić przyczyny wprowadzenia oraz etap prac nad wyżej wskazanymi aktami prawnymi.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.