ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Kontrola statutów polskich związków sportowych w 2018 roku?

Dnia 11 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Jednym z punktów porządku obrad było rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r. Objęły one również działalność polskich związków sportowych.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli: NIK może kontrolować działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa, m.in. wykonują zadania zlecone lub powierzone przez państwo lub samorząd terytorialny. Do katalogu wyżej wskazanych podmiotów należą oczywiście również polskie związki sportowe.

Zgodnie z art. 6 Ustawy: NIK podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz z własnej inicjatywy. Najwyższa Izba Kontroli wykonuje swoje zadania na podstawie rocznego planu pracy, który przedkłada Sejmowi. Może ona również przeprowadzać kontrole doraźne.

W związku z powyższym, Sejmowa Komisja, korzystając z przyznanych jej kompetencji przyjęła jednogłośnie wniosek kontrolny do NIK w zakresie dostosowania statutów polskich związków sportowych do ustawy o sporcie. Pojawia się w tym momencie pytanie, która wersja ustawy o sporcie stanowić będzie podstawę do oceny dostosowania statutów polskich związków sportowych. Pamiętajmy, że w tej chwili trwają prace nad ustawą o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów. Zgodnie z art. 5 ustawy nowelizującej: Polskie związki sportowe zobowiązane są dostosować swoje statuty oraz regulaminy do wymagań niniejszej ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

NIK powinna mieć na uwadze wyżej wskazaną okoliczność ustalając roczny plan pracy. Istnieje bowiem ryzyko doprowadzenia sytuacji, w której w trakcie trwania kontroli upłynie termin dostosowania przepisów wewnętrznych polskich związków sportowych do znowelizowanej ustawy o sporcie, przyjmując, iż rządowy projekt zostanie przyjęty. Same polskie związki sportowe powinny mieć natomiast na uwadze prawdopodobną kontrolę przepisów wewnętrznych w przyszłym roku. Część z nich w dalszym ciągu nie dostosowała bowiem swojej działalności do ostatnich zmian przepisów, m.in. w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz sposobu określania zasad działania Zarządów, mając na uwadze nowelizację ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Nadszedł zatem idealny moment na dokonanie zmian w przepisach wewnętrznych federacji, w szczególności mając na uwadze również prawdopodobne zwiększenie zakresu kontroli działalności przez Ministra Sportu i Turystyki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja. Pracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego Tomasz Dauerman

Wpisy autora

Opublikowane w

Redakcja statutu zgodnie z Kodeksem Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

Na łamach portalu kontynuujemy omawianie Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. W dzisiejszym wpisie chciałbym omówić wpływ ogłoszenia Kodeksu na treść statutów polskich związków sportowych.

Opublikowane w

Główne założenia Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

15 grudnia 2017 r. Minister Sportu i Turystyki zaprezentował Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. Jaki charakter ma ten dokument, kogo obowiązuje i kiedy wchodzi w życie – między innymi na te pytania postaram się udzielić odpowiedzi w niniejszym artykule.

Opublikowane w

Wykluczenie członka a pomówienie na gruncie przepisów karnych

W dzisiejszym wpisie chciałbym omówić problematykę wykluczenia członków stowarzyszeń sportowych w kontekście popełnienia określonego w art. 212 k.k., tj. pomówienia.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.