ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Kontrola statutów polskich związków sportowych w 2018 roku?

Dnia 11 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Jednym z punktów porządku obrad było rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r. Objęły one również działalność polskich związków sportowych.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli: NIK może kontrolować działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa, m.in. wykonują zadania zlecone lub powierzone przez państwo lub samorząd terytorialny. Do katalogu wyżej wskazanych podmiotów należą oczywiście również polskie związki sportowe.

Zgodnie z art. 6 Ustawy: NIK podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz z własnej inicjatywy. Najwyższa Izba Kontroli wykonuje swoje zadania na podstawie rocznego planu pracy, który przedkłada Sejmowi. Może ona również przeprowadzać kontrole doraźne.

W związku z powyższym, Sejmowa Komisja, korzystając z przyznanych jej kompetencji przyjęła jednogłośnie wniosek kontrolny do NIK w zakresie dostosowania statutów polskich związków sportowych do ustawy o sporcie. Pojawia się w tym momencie pytanie, która wersja ustawy o sporcie stanowić będzie podstawę do oceny dostosowania statutów polskich związków sportowych. Pamiętajmy, że w tej chwili trwają prace nad ustawą o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów. Zgodnie z art. 5 ustawy nowelizującej: Polskie związki sportowe zobowiązane są dostosować swoje statuty oraz regulaminy do wymagań niniejszej ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

NIK powinna mieć na uwadze wyżej wskazaną okoliczność ustalając roczny plan pracy. Istnieje bowiem ryzyko doprowadzenia sytuacji, w której w trakcie trwania kontroli upłynie termin dostosowania przepisów wewnętrznych polskich związków sportowych do znowelizowanej ustawy o sporcie, przyjmując, iż rządowy projekt zostanie przyjęty. Same polskie związki sportowe powinny mieć natomiast na uwadze prawdopodobną kontrolę przepisów wewnętrznych w przyszłym roku. Część z nich w dalszym ciągu nie dostosowała bowiem swojej działalności do ostatnich zmian przepisów, m.in. w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz sposobu określania zasad działania Zarządów, mając na uwadze nowelizację ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Nadszedł zatem idealny moment na dokonanie zmian w przepisach wewnętrznych federacji, w szczególności mając na uwadze również prawdopodobne zwiększenie zakresu kontroli działalności przez Ministra Sportu i Turystyki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja. Pracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego Tomasz Dauerman

Wpisy autora

Opublikowane w

Praktyczne aspekty rejestracji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia

W dzisiejszym artykule chciałbym przedstawić zagadnienia związane z rejestracją klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń. Okazuje się bowiem, że obowiązujące w tym zakresie przepisy nie są do końca spójne.

Czytaj dalej Praktyczne aspekty rejestracji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia

Opublikowane w

Zgłoszenie członków zarządu po nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

15 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustawach. Wprowadziła ona dodatkowe obowiązki w zakresie wpisu członków Zarządu do KRS. Z uwagi na fakt, ze zmiany będą dotyczyć zarówno związków sportowych  jak i znacznej części klubów, warto wskazać na główne założenia wprowadzonych  przepisów.

Czytaj dalej Zgłoszenie członków zarządu po nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Opublikowane w

Współpraca wewnętrzna w polskich związkach sportowych

Obserwując doniesienia medialne niejednokrotnie usłyszeć możemy wypowiedzi dotyczące poziomu współpracy w strukturach organizacji sportowych. W dzisiejszym tekście chciałbym przedstawić prawne aspekty współdziałania w polskich związkach sportowych z uwzględnieniem Kodeksu Dobrego Zarządzania  dla PZS,

Czytaj dalej Współpraca wewnętrzna w polskich związkach sportowych

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.