Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Konsekwencje otrzymania żółtej kartki w świetle przepisów Regulaminu…

Konsekwencje otrzymania żółtej kartki w świetle przepisów Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka
18 kwi 2017, 08:31
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot. Fotolia

W poprzednim artykule pisałem o karach za czerwone kartki w piłce nożnej. Dziś o konsekwencjach otrzymania żółtej kartki czyli otrzymania napomnienia, zwanego też ostrzeżeniem. Otrzymanie napomnienia może w przypadkach określonych w przepisach, powodować automatyczną karę dyskwalifikacji. Przypadki te zostały określone w przepisach art. 58 Regulaminu Dyscyplinarnego.

I tak, zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę), zostanie automatycznie ukarany:

1) przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,

2) przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,

3) przy dwunastym ostrzeżeniu– karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,

4) przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym itd.) – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.

Otrzymanie ostrzeżenia (żółtej kartki) w czasie zawodów mistrzowskich może też w świetle przepisów ar. 59 Regulaminu skutkować automatyczną karą pieniężną.  Dopuszczalność i przesłanki automatycznego ukarania zawodnika karą pieniężną w związku z otrzymaniem ostrzeżenia (żółta kartka) oraz wysokość kar pieniężnych jest określona w regulaminach rozgrywek uchwalanych przez Polski Związek Piłki Nożnej i wojewódzkie związki piłki nożnej. Przepis ten daje delegację do skonkretyzowania przesłanek w odrębnych aktach prawnych.

Regulamin Dyscyplinarny zawiera też regulacje dotyczące napomnień (żółtych kartek) w zawodach pucharowych. I tak zgodnie z przepisem art. 60 §1 Zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarany:

1) przy drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,

2) przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,

3) przy każdym kolejnym co drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacją w wymiarze 2 meczów.

Kary te są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych i nie przechodzą na rozgrywki ligowe.

Kończąc tematykę żółtych i czerwonych kartek, warto jeszcze wspomnieć o niesportowych zachowaniach regulowanych przepisami szczególnymi Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Zostały one skatalogowane w rozdziale „niesportowe zachowanie”.

Do takich należą uregulowane w art. 69 używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwepodważanie decyzji sędziowskich (art. 70); samowolne opuszczenie boiska przez drużynę lub odmowa dalszego rozgrywania meczu (art. 71); opóźnienie rozpoczęcia meczu lub wznowienia gry, przerwa w meczu (art. 71 ¹); groźba lub przemoc (art. 72); nieprzybycie osoby zobowiązanej na konferencję prasową (art. 73); niesportowy tryb życia (art. 74); podżeganie do nienawiści (art. 75); prowokowanie kibiców (art. 76); wypowiedzi poniżające (art. 77). Szerzej o tych przewinieniach, w następnym odcinku. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE