ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Kompetencje wyłączne, a brak polskiego związku sportowego

Dzisiejszy tekst poświęcony będzie prawom wyłącznym polskich związków sportowych. Tym razem tematykę tę chciałbym przedstawić poprzez omówienie sytuacji prawnej organizacji sportowych w tzw. ,,sportach nieolimpijskich”.

Zgodnie z komunikatem Ministra Sportu i Turystyki na dzień 30 stycznia 2017 r. w polskim porządku prawnym funkcjonowało 68 polskich związków sportowych. Istnieją oczywiście dyscypliny sportowe, których uprawianie odbywa się poza strukturami polskich związków sportowych. Jedną z przyczyn jest utrata takiego statusu przez wiodące organizacje sportowe organizujące współzawodnictwo w danym sporcie. Inną z kolei jest brak utworzenia polskiego związku sportowego w rozumieniu ustawy o sporcie, m.in. z powodu braku przynależności do właściwej organizacji sportowej.

W obu tych przypadkach, na co wskazują kierowane do nas pytania, organizujący mają wątpliwości dotyczące praktycznego stosowania przepisu ustawy o sporcie przyznającego kompetencje wyłączne polskim związkom sportowym, tj. art. 13 ust. 1 u.s.:

1. Polski związek sportowy ma wyłączne prawo do:

1) organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie;

2)ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek, z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie;

3)powołania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy;

4)reprezentowania tego sportu w międzynarodowych organizacjach sportowych.

Podstawowe pytanie pojawiające się w takim przypadku brzmi: czy w przypadku braku istnienia polskiego związku sportowego w danym sporcie możliwe jest korzystanie z praw określonych w wyżej wskazanym przepisie? W szczególności istotne są uprawnienia dotyczące organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski jak również reprezentowania sportu na arenie międzynarodowej.

Odpowiedź na wyżej postawione pytanie jest oczywiście twierdząca. Nie należy bowiem utożsamiać braku istnienia polskiego związku sportowego z brakiem możliwości organizowania Mistrzostw Polski i Pucharu Polski oraz powoływania reprezentacji oraz kadry Polski w danym sporcie. Ustawodawca wprowadzając art. 13 ustawy o sporcie nie przyznał specjalnych uprawnień polskim związkom sportowym, lecz ograniczył możliwość korzystania z nich przez inne podmioty z uwagi na szczególny status polskich związków sportowych. W sytuacji, gdy w obrocie prawnym nie funkcjonuje polski związek sportowy organizujący współzawodnictwo w danym sporcie, każdy z podmiotów ma np. prawo do powoływania kadry narodowej w danej dyscyplinie. Prowadzić to może naturalnie do chaosu organizacyjnego, jednakże uprawnienie to wynika z koncepcji wolności jednostek przyznanej im w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Skoro zatem ustawa o sporcie nie nakłada żadnych ograniczeń w sportach, w których nie funkcjonują polskie związki sportowe, należy uznać, że nie ma prawnych możliwości ograniczenia w zakresie powoływania reprezentacji kraju w danym sporcie i korzystania z innych uprawnień określonych w art. 13 ust. 1 u.s.

Wyżej przedstawione stanowisko dla części z czytelników wydaje się być oczywistym wynikiem interpretacji przepisów ustawy o sporcie. Z naszej praktyki wynika jednak, że liczne organizacje sportowe mają problemy z określeniem zakresu swoich praw w przypadku braku istnienia polskiego związku sportowego w danej dyscyplinie. Wyrażam nadzieję, że niniejszy wpis przynajmniej w pewnym stopniu pozwoli zrozumieć znaczenie art. 13 ust. 1 ustawy o sporcie, co pozwoli na bardziej świadome korzystanie ze swych uprawnień w zakresie organizacji i prowadzenia działalności sportowej.

(Zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja. Pracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego Tomasz Dauerman

Wpisy autora

Opublikowane w

Zgłoszenie członków zarządu po nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

15 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustawach. Wprowadziła ona dodatkowe obowiązki w zakresie wpisu członków Zarządu do KRS. Z uwagi na fakt, ze zmiany będą dotyczyć zarówno związków sportowych  jak i znacznej części klubów, warto wskazać na główne założenia wprowadzonych  przepisów.

Opublikowane w

Współpraca wewnętrzna w polskich związkach sportowych

Obserwując doniesienia medialne niejednokrotnie usłyszeć możemy wypowiedzi dotyczące poziomu współpracy w strukturach organizacji sportowych. W dzisiejszym tekście chciałbym przedstawić prawne aspekty współdziałania w polskich związkach sportowych z uwzględnieniem Kodeksu Dobrego Zarządzania  dla PZS,

Opublikowane w

Jak prawidłowo podpisać sprawozdanie finansowe polskiego związku sportowego?

Dzisiejszy artykuł poświęcony będzie obowiązkom sprawozdawczym w polskich związkach sportowych. Z naszej praktyki jednoznacznie wynika, że w dalszym ciągu organizacje te mają problemy z praktycznym stosowaniem przepisów ustawy o rachunkowości.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.