ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Kompetencje wyłączne, a brak polskiego związku sportowego

Dzisiejszy tekst poświęcony będzie prawom wyłącznym polskich związków sportowych. Tym razem tematykę tę chciałbym przedstawić poprzez omówienie sytuacji prawnej organizacji sportowych w tzw. ,,sportach nieolimpijskich”.

Zgodnie z komunikatem Ministra Sportu i Turystyki na dzień 30 stycznia 2017 r. w polskim porządku prawnym funkcjonowało 68 polskich związków sportowych. Istnieją oczywiście dyscypliny sportowe, których uprawianie odbywa się poza strukturami polskich związków sportowych. Jedną z przyczyn jest utrata takiego statusu przez wiodące organizacje sportowe organizujące współzawodnictwo w danym sporcie. Inną z kolei jest brak utworzenia polskiego związku sportowego w rozumieniu ustawy o sporcie, m.in. z powodu braku przynależności do właściwej organizacji sportowej.

W obu tych przypadkach, na co wskazują kierowane do nas pytania, organizujący mają wątpliwości dotyczące praktycznego stosowania przepisu ustawy o sporcie przyznającego kompetencje wyłączne polskim związkom sportowym, tj. art. 13 ust. 1 u.s.:

1. Polski związek sportowy ma wyłączne prawo do:

1) organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie;

2)ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek, z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie;

3)powołania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy;

4)reprezentowania tego sportu w międzynarodowych organizacjach sportowych.

Podstawowe pytanie pojawiające się w takim przypadku brzmi: czy w przypadku braku istnienia polskiego związku sportowego w danym sporcie możliwe jest korzystanie z praw określonych w wyżej wskazanym przepisie? W szczególności istotne są uprawnienia dotyczące organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski jak również reprezentowania sportu na arenie międzynarodowej.

Odpowiedź na wyżej postawione pytanie jest oczywiście twierdząca. Nie należy bowiem utożsamiać braku istnienia polskiego związku sportowego z brakiem możliwości organizowania Mistrzostw Polski i Pucharu Polski oraz powoływania reprezentacji oraz kadry Polski w danym sporcie. Ustawodawca wprowadzając art. 13 ustawy o sporcie nie przyznał specjalnych uprawnień polskim związkom sportowym, lecz ograniczył możliwość korzystania z nich przez inne podmioty z uwagi na szczególny status polskich związków sportowych. W sytuacji, gdy w obrocie prawnym nie funkcjonuje polski związek sportowy organizujący współzawodnictwo w danym sporcie, każdy z podmiotów ma np. prawo do powoływania kadry narodowej w danej dyscyplinie. Prowadzić to może naturalnie do chaosu organizacyjnego, jednakże uprawnienie to wynika z koncepcji wolności jednostek przyznanej im w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Skoro zatem ustawa o sporcie nie nakłada żadnych ograniczeń w sportach, w których nie funkcjonują polskie związki sportowe, należy uznać, że nie ma prawnych możliwości ograniczenia w zakresie powoływania reprezentacji kraju w danym sporcie i korzystania z innych uprawnień określonych w art. 13 ust. 1 u.s.

Wyżej przedstawione stanowisko dla części z czytelników wydaje się być oczywistym wynikiem interpretacji przepisów ustawy o sporcie. Z naszej praktyki wynika jednak, że liczne organizacje sportowe mają problemy z określeniem zakresu swoich praw w przypadku braku istnienia polskiego związku sportowego w danej dyscyplinie. Wyrażam nadzieję, że niniejszy wpis przynajmniej w pewnym stopniu pozwoli zrozumieć znaczenie art. 13 ust. 1 ustawy o sporcie, co pozwoli na bardziej świadome korzystanie ze swych uprawnień w zakresie organizacji i prowadzenia działalności sportowej.

(Zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja. Pracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego Tomasz Dauerman

Wpisy autora

Opublikowane w

Świadczenia finansowe dla klubów w przypadku powołania zawodników na Mundial 2018

W ostatnich dniach szeroko komentowane były powołania do piłkarskiej reprezentacji Polski na mecze z Urugwajem i Meksykiem, które stanowią kolejny etap selekcji zawodników przed przyszłorocznym Mundialem w Rosji. Warto podkreślić, że potencjalny wyjazd na Mistrzostwa Świata jest nie tylko wielką szansę dla samych zawodników, ale też zastrzykiem finansowym dla obecnych i byłych klubów, w których reprezentanci występowali. Możliwości te daje system dystrybucji środków pieniężnych dla klubów związany z udziałem zawodników na Mundialu, opublikowany w ostatnich dniach przez FIFA.

Opublikowane w

Naruszenie postanowień kontraktu w razie przesunięcia zawodnika do rezerw?

W dzisiejszym tekście chciałbym przedstawić problematykę związaną z przesuwaniem zawodników do rezerw. Temat jest aktualny, o czym świadczą ostatnio podjęte decyzje przez Legię Warszawa (Dominik Nagy) oraz Lecha Poznań (Kamil Jóźwiak). Czy działania takie stanowią naruszenia postanowień kontraktów?

Opublikowane w

Prace nad nowymi rozporządzeniami Ministra Sportu i Turystyki

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ostatnich dniach opublikowano projekty dwóch rozporządzeń: w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej oraz w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe. W dzisiejszym tekście chciałbym w skrócie przedstawić przyczyny wprowadzenia oraz etap prac nad wyżej wskazanymi aktami prawnymi.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.