Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Kompetencje wyłączne, a brak polskiego związku sportowego

Kompetencje wyłączne, a brak polskiego związku sportowego

Maciej Broda

Maciej Broda
21 mar 2017, 18:36
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Flickr

Dzisiejszy tekst poświęcony będzie prawom wyłącznym polskich związków sportowych. Tym razem tematykę tę chciałbym przedstawić poprzez omówienie sytuacji prawnej organizacji sportowych w tzw. ,,sportach nieolimpijskich”.

Zgodnie z komunikatem Ministra Sportu i Turystyki na dzień 30 stycznia 2017 r. w polskim porządku prawnym funkcjonowało 68 polskich związków sportowych. Istnieją oczywiście dyscypliny sportowe, których uprawianie odbywa się poza strukturami polskich związków sportowych. Jedną z przyczyn jest utrata takiego statusu przez wiodące organizacje sportowe organizujące współzawodnictwo w danym sporcie. Inną z kolei jest brak utworzenia polskiego związku sportowego w rozumieniu ustawy o sporcie, m.in. z powodu braku przynależności do właściwej organizacji sportowej.

W obu tych przypadkach, na co wskazują kierowane do nas pytania, organizujący mają wątpliwości dotyczące praktycznego stosowania przepisu ustawy o sporcie przyznającego kompetencje wyłączne polskim związkom sportowym, tj. art. 13 ust. 1 u.s.:

1. Polski związek sportowy ma wyłączne prawo do:

1) organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie;

2)ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek, z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie;

3)powołania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy;

4)reprezentowania tego sportu w międzynarodowych organizacjach sportowych.

Podstawowe pytanie pojawiające się w takim przypadku brzmi: czy w przypadku braku istnienia polskiego związku sportowego w danym sporcie możliwe jest korzystanie z praw określonych w wyżej wskazanym przepisie? W szczególności istotne są uprawnienia dotyczące organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski jak również reprezentowania sportu na arenie międzynarodowej.

Odpowiedź na wyżej postawione pytanie jest oczywiście twierdząca. Nie należy bowiem utożsamiać braku istnienia polskiego związku sportowego z brakiem możliwości organizowania Mistrzostw Polski i Pucharu Polski oraz powoływania reprezentacji oraz kadry Polski w danym sporcie. Ustawodawca wprowadzając art. 13 ustawy o sporcie nie przyznał specjalnych uprawnień polskim związkom sportowym, lecz ograniczył możliwość korzystania z nich przez inne podmioty z uwagi na szczególny status polskich związków sportowych. W sytuacji, gdy w obrocie prawnym nie funkcjonuje polski związek sportowy organizujący współzawodnictwo w danym sporcie, każdy z podmiotów ma np. prawo do powoływania kadry narodowej w danej dyscyplinie. Prowadzić to może naturalnie do chaosu organizacyjnego, jednakże uprawnienie to wynika z koncepcji wolności jednostek przyznanej im w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Skoro zatem ustawa o sporcie nie nakłada żadnych ograniczeń w sportach, w których nie funkcjonują polskie związki sportowe, należy uznać, że nie ma prawnych możliwości ograniczenia w zakresie powoływania reprezentacji kraju w danym sporcie i korzystania z innych uprawnień określonych w art. 13 ust. 1 u.s.

Wyżej przedstawione stanowisko dla części z czytelników wydaje się być oczywistym wynikiem interpretacji przepisów ustawy o sporcie. Z naszej praktyki wynika jednak, że liczne organizacje sportowe mają problemy z określeniem zakresu swoich praw w przypadku braku istnienia polskiego związku sportowego w danej dyscyplinie. Wyrażam nadzieję, że niniejszy wpis przynajmniej w pewnym stopniu pozwoli zrozumieć znaczenie art. 13 ust. 1 ustawy o sporcie, co pozwoli na bardziej świadome korzystanie ze swych uprawnień w zakresie organizacji i prowadzenia działalności sportowej.

(Zdjęcie ma charakter ilustracyjny) 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Blog AutoraPoradniki Autora


Najczęściej pobierane dokumenty

  1. Kontrakt menadżerski z zawodnikiem

  2. Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

  3. Kontrakt trenerski z klubem

  4. Umowa o świadczenie usług skautingowych

  5. Kontrakt menadżerski z trenerem

  6. Umowa wynajmu obiektu sportowego na mecz

  7. Umowa najmu lokalu

  8. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do rekompensaty za wyszkolenie FIFA

  9. Umowa sponsoringu na pojedynczą imprezę

  10. Umowa o wolontariat

Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE