Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Kolejny etap legislacyjny za nami

Kolejny etap legislacyjny za nami

Tomasz Dauerman

Tomasz Dauerman
17 lut 2017, 10:11
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Fotolia

Wczoraj w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki został opublikowany raport z konsultacji publicznych dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów poz. UD52).

W trakcie konsultacji spośród zawiadomionych 79 podmiotów, uwagi zgłosiło 20, a dodatkowo zgłoszenie dokonane przeze mnie w imieniu kilku polskich związków sportowych – zgodnie z wnioskiem -  zakwalifikowano jako pochodzące od zawodowego lobbysty.

Mając na uwadze powyższe chciałbym odnieść się do uwag ze strony MSiT dotyczących przedstawionych przeze mnie propozycji. Pierwsza uwaga, która została uwzględniona dotyczyła możliwości żądania wyjaśnień,  przeglądania ksiąg i dokumentów polskiego związku sportowego przezczłonka polskiego związku sportowego w każdym czasie. W naszej ocenie, obecnie obowiązujące przepisy w wystarczający sposób dają możliwość uzyskiwania informacji dotyczących działalności władz polskich związków sportowych, a proponowana przez ministerstwo zmiana mogłaby doprowadzić do dezorganizacji pzs-ów.

Drugą kwestią na którą zwróciliśmy uwagę, a która została uwzględniona tylko w części (w pozostałym zakresie uwaga nieuwzględniona) to ograniczenia dotyczące łączenia funkcji członka Zarządu z funkcją trenera kadry narodowej lub funkcją pełnioną w sztabie szkoleniowym kadry narodowej w tym samym sporcie lub łączenie tej funkcji z funkcją sędziego we współzawodnictwie krajowym w tym samym sporcie. MSiT pozytywnie odniosło się tylko do propozycji w zakresie nie wprowadzenia zakazu łączenia tej funkcji z funkcją sędziego. Zaznaczaliśmy, że proponowana zmiana może powodować niejasności interpretacyjne, w szczególności w odniesieniu do pojęcia „sztab szkoleniowy", Przepisy prawa powszechnego nie definiują go, dlatego też przepis w proponowanym kształcie nie daje możliwości jednoznacznego określenia katalogu podmiotowego wprowadzonego zakazu. Jednak w opinii MSiT łączenie tych funkcji powoduje konflikt interesu, który wymaga interwencji ustawodawcy. Pojęcie "sztab szkoleniowy" uznało natomiast, że jest wystarczająco precyzyjne dla zapewnienia skuteczności przepisu.

Kolejną propozycję, na która zwróciliśmy uwagę uznając ją za zbyt daleko idącą interwencję państwa w sprawy organizacji sportowych, to ograniczenie pełnienia funkcji członka zarządu pzs przez byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL. Jak podano - MSiT uwzględniło nasze uwagi, po czym dalej w projekcie nowelizacji ustawy zapis ten pozostawiono ?

Czwarta  uwaga dotyczyła regulacji, które przewidują, że członek zarządu i członek organu kontroli wewnętrznej polskiego związku sportowego obowiązani są powstrzymać się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami polskiego związku sportowego. Na chwilę obecną proponowana regulacja według MSiT zostaje w projekcie ustawy, a nasza argumentacja nie została uwzględniona. Wskazywaliśmy, że przepis ten może doprowadzić w praktyce do nieuzasadnionych działań mających na celu zaburzenie pracy zarządu czy też komisji rewizyjnej. Z kolei MSiT uważa, że kompetencje nadzorcze MSiT pozwolą na zapewnienie odpowiedniej skuteczności przepisów.

Ponadto - chociaż przedstawiony projekt nie zawierał w tym zakresie żadnych propozycji - wnioskowaliśmy, żeby podczas prac legislacyjnych nad ustawą zająć się kluczowym w naszej opinii zagadnieniem, tj. kwestią związaną z obowiązkiem przedłożenia zaświadczenia o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski przez związki sportowe ubiegające się o status polskiego związku sportowego oraz utratą tego statusu przez dotychczasowe pzs-y w przypadku braku takiego zaświadczenia, czyli art. 12 oraz 12 b,  a także art. 11 ust.2 pkt. 4 u.s. Podobne uwagi zgłosiły jeszcze tylko trzy podmioty – Liga Obrony Kraju, Polski Związek Taekwon-Do oraz Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”. Reakcja MSiT sprowadziła się do stwierdzenia, że uwaga nie zostanie uwzględniona na tym etapie gdyż wykracza poza projektowany zakres ustawy i zostanie rozważona przy kolejnej zmianie ustawy o sporcie. Poza tym nie odniesiono się do przedstawionego przez nas rozwiązania.

Przypominam, że ze złożonymi przez nas szczegółowymi uwagami i propozycjami w zakresie zmian ustawy o sporcie mogą się Państwo zapoznać się tutaj.

Prace nad ustawą trwają. Zatem nie jest jeszcze ostatecznie przesądzone, że przedstawiony przez MSiT projekt wejdzie w życie w takim kształcie. Przepisy pozwalają poczynione uwagi przenieść na procedowanie już w parlamencie. Zatem o swoje racje „walczymy” dalej. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE