ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Kodeks etyki a regulamin dyscyplinarny polskiego związku sportowego

Kinga Kania w swoim ostatnim artykule omówiła główne założenia ustanawiania kodeksów etyki obowiązujących w klubach sportowych oraz federacjach sportowych. Czy owe zbiory zasad oraz standardów zachowań mogą stanowić samodzielną podstawę ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej w strukturach polskich związków sportowych? Zapraszam do lektury.

Podczas poniedziałkowego szkolenia licencyjnego trenerów i instruktorów Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej miałem przyjemność omówić problematykę odpowiedzialności trenerów w kontekście wprowadzonego Kodeksu Etyki Trenerów. Omówione zostały następujące podstawy odpowiedzialności:

1)      Odpowiedzialność dyscyplinarna,

2)      Odpowiedzialność karna,

3)      Odpowiedzialność cywilna.

Dla celów niniejszego tekstu chciałbym skupić się na omówieniu odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zgodnie z art. 45b ustawy o sporcie: jest ona realizowana na zasadach określonych w regulaminie dyscyplinarnym, który określa w szczególności: podmioty podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej, czyny zagrożone odpowiedzialnością dyscyplinarną, rodzaje kar dyscyplinarnych, organy dyscyplinarne i ich kompetencje oraz tryb postępowania dyscyplinarnego.

Nałożenie sankcji poprzez bezpośrednie zastosowanie Kodeksu Etyki, bez uwzględnienia regulaminu dyscyplinarnego może zostać zatem uznane za naruszenie przepisów ustawy o sporcie. Nie oznacza to jednakże braku możliwości pośredniego stosowania Kodeksu w toku postępowań dyscyplinarnych. Możliwość taką wprowadzają regulaminy polskich związków sportowych. Jako przykład należy wskazać m.in.:

Art. 33 Regulaminu dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Siatkowej:

1. W przypadku wulgarnego lub obelżywego zachowania, oraz innego zachowania niezgodnego z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, innego niż określone w § 32 lub czynnej agresji podczas Zawodów lub Wydarzenia Towarzyszącego, Zawodnik, członek Sztabu Szkoleniowego, Sędzia lub Działacz Sportowy podlega karze upomnienia albo nagany albo karze pieniężnej w wysokości od 500 złotych do 5.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 6 miesięcy.

Art. 110 Regulaminu dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej:

§1.       Za niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie obowiązków określonych w Statucie Polskiego Związku Piłki Nożnej, uchwałach, decyzjach lub wytycznych organów Polskiego Związku Piłki Nożnej, ligi zawodowej lub innych podmiotów, pozostających w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej, naruszenie norm moralno – etycznych obowiązujących w piłce nożnej  a także niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie rozstrzygnięć organów administracji publicznej, dotyczących sportu piłki nożnej,  wymierza się kary:(…)

Zwraca na pewno uwagę brak szczegółowego wskazania czynów zagrożonych odpowiedzialnością dyscyplinarną. Możliwość stosowania klauzul generalnych w sportowych regulaminach dyscyplinarnych potwierdził m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazując, ze z uwagi na specyfikę działalności sportowej, nie ma możliwości wyczerpującego określenia katalogu wykroczeń dyscyplinarnych.

Normami moralno-etycznymi, o których mowa w wyżej wskazanych przepisach mogą być oczywiście również przepisy kodeksu etyki, poprzez odesłanie zawarte w regulaminie dyscyplinarnym. Z drugiej strony, nawet brak wprowadzenia kodeksów etyki nie uniemożliwia nałożenia kar dyscyplinarnych w przypadku zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami. Dokumenty te obecnie mają zatem charakter systematyzujący, jednakże nie powinny stanowić bezpośredniej podstawy orzekania w postępowaniu dyscyplinarnym. Nie można natomiast wykluczyć, że kodeksy zostaną w najbliższym czasie wprowadzone bezpośrednio do treści regulaminów dyscyplinarnych, co diametralnie zmieni charakter norm etycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Brak trenera z licencją podczas meczu

Poprzednio pisałem o przypadku ukarania grającego trenera czerwoną kartką i konsekwencjach takiego czynu. Dziś o jeszcze jednym przypadku będącym często przedmiotem orzeczeń dyscyplinarnych w polskiej piłce nożnej i też dotyczącym trenera, ale już nie tylko grającego trenera, ale każdego szkoleniowca, czyli o przypadku „trenera bez licencji”.

Czytaj dalej Brak trenera z licencją podczas meczu

Opublikowane w

Treningi i kwalifikacje w F1

W najbliższy weekend odbędzie się jeden z najpopularniejszych wyścigów w całym kalendarzu mistrzostw Formuły 1. Mowa o rywalizacji rozgrywanej na miejskich ulicach malowniczo położonego Monako. Z uwagi na charakterystykę trasy, wyprzedzanie tam jest manewrem wyjątkowo trudnym. O końcowym wyniku niejednokrotnie decyduje z jednej strony właściwa strategia postojów w alei serwisowej, natomiast z drugiej wyniki w kwalifikacjach. Dlatego też w dzisiejszym artykule chciałbym poświęcić uwagę procedurom związanym z kwalifikacjami do wyścigu oraz treningami bezpośrednio je poprzedzającymi. Jak zwykle, nieocenione przy analizie zagadnienia będą Regulacje Sportowe F1[1].

Czytaj dalej Treningi i kwalifikacje w F1

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja. Pracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego Tomasz Dauerman

Wpisy autora

Opublikowane w

Praktyczne aspekty rejestracji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia

W dzisiejszym artykule chciałbym przedstawić zagadnienia związane z rejestracją klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń. Okazuje się bowiem, że obowiązujące w tym zakresie przepisy nie są do końca spójne.

Czytaj dalej Praktyczne aspekty rejestracji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia

Opublikowane w

Zgłoszenie członków zarządu po nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

15 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustawach. Wprowadziła ona dodatkowe obowiązki w zakresie wpisu członków Zarządu do KRS. Z uwagi na fakt, ze zmiany będą dotyczyć zarówno związków sportowych  jak i znacznej części klubów, warto wskazać na główne założenia wprowadzonych  przepisów.

Czytaj dalej Zgłoszenie członków zarządu po nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Opublikowane w

Współpraca wewnętrzna w polskich związkach sportowych

Obserwując doniesienia medialne niejednokrotnie usłyszeć możemy wypowiedzi dotyczące poziomu współpracy w strukturach organizacji sportowych. W dzisiejszym tekście chciałbym przedstawić prawne aspekty współdziałania w polskich związkach sportowych z uwzględnieniem Kodeksu Dobrego Zarządzania  dla PZS,

Czytaj dalej Współpraca wewnętrzna w polskich związkach sportowych

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.