ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Kodeks etyki a regulamin dyscyplinarny polskiego związku sportowego

Kinga Kania w swoim ostatnim artykule omówiła główne założenia ustanawiania kodeksów etyki obowiązujących w klubach sportowych oraz federacjach sportowych. Czy owe zbiory zasad oraz standardów zachowań mogą stanowić samodzielną podstawę ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej w strukturach polskich związków sportowych? Zapraszam do lektury.

Podczas poniedziałkowego szkolenia licencyjnego trenerów i instruktorów Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej miałem przyjemność omówić problematykę odpowiedzialności trenerów w kontekście wprowadzonego Kodeksu Etyki Trenerów. Omówione zostały następujące podstawy odpowiedzialności:

1)      Odpowiedzialność dyscyplinarna,

2)      Odpowiedzialność karna,

3)      Odpowiedzialność cywilna.

Dla celów niniejszego tekstu chciałbym skupić się na omówieniu odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zgodnie z art. 45b ustawy o sporcie: jest ona realizowana na zasadach określonych w regulaminie dyscyplinarnym, który określa w szczególności: podmioty podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej, czyny zagrożone odpowiedzialnością dyscyplinarną, rodzaje kar dyscyplinarnych, organy dyscyplinarne i ich kompetencje oraz tryb postępowania dyscyplinarnego.

Nałożenie sankcji poprzez bezpośrednie zastosowanie Kodeksu Etyki, bez uwzględnienia regulaminu dyscyplinarnego może zostać zatem uznane za naruszenie przepisów ustawy o sporcie. Nie oznacza to jednakże braku możliwości pośredniego stosowania Kodeksu w toku postępowań dyscyplinarnych. Możliwość taką wprowadzają regulaminy polskich związków sportowych. Jako przykład należy wskazać m.in.:

Art. 33 Regulaminu dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Siatkowej:

1. W przypadku wulgarnego lub obelżywego zachowania, oraz innego zachowania niezgodnego z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, innego niż określone w § 32 lub czynnej agresji podczas Zawodów lub Wydarzenia Towarzyszącego, Zawodnik, członek Sztabu Szkoleniowego, Sędzia lub Działacz Sportowy podlega karze upomnienia albo nagany albo karze pieniężnej w wysokości od 500 złotych do 5.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 6 miesięcy.

Art. 110 Regulaminu dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej:

§1.       Za niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie obowiązków określonych w Statucie Polskiego Związku Piłki Nożnej, uchwałach, decyzjach lub wytycznych organów Polskiego Związku Piłki Nożnej, ligi zawodowej lub innych podmiotów, pozostających w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej, naruszenie norm moralno – etycznych obowiązujących w piłce nożnej  a także niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie rozstrzygnięć organów administracji publicznej, dotyczących sportu piłki nożnej,  wymierza się kary:(…)

Zwraca na pewno uwagę brak szczegółowego wskazania czynów zagrożonych odpowiedzialnością dyscyplinarną. Możliwość stosowania klauzul generalnych w sportowych regulaminach dyscyplinarnych potwierdził m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazując, ze z uwagi na specyfikę działalności sportowej, nie ma możliwości wyczerpującego określenia katalogu wykroczeń dyscyplinarnych.

Normami moralno-etycznymi, o których mowa w wyżej wskazanych przepisach mogą być oczywiście również przepisy kodeksu etyki, poprzez odesłanie zawarte w regulaminie dyscyplinarnym. Z drugiej strony, nawet brak wprowadzenia kodeksów etyki nie uniemożliwia nałożenia kar dyscyplinarnych w przypadku zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami. Dokumenty te obecnie mają zatem charakter systematyzujący, jednakże nie powinny stanowić bezpośredniej podstawy orzekania w postępowaniu dyscyplinarnym. Nie można natomiast wykluczyć, że kodeksy zostaną w najbliższym czasie wprowadzone bezpośrednio do treści regulaminów dyscyplinarnych, co diametralnie zmieni charakter norm etycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Pora „uzdrowić” orzeczenia lekarskie dla zawodników – wystartujmy z nową inicjatywą legislacyjną

Korzystając z uprawnień przysługujących mi jako osobie wykonującej zawodową działalność lobbingową, chcę jako Kancelaria Prawa Sportowego DAUERMAN złożyć do Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Zdrowia wniosek o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w zakresie rozszerzenia katalogu lekarzy specjalistów, którzy byliby uprawnieni do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia.

Opublikowane w

Odpowiedzialność dyscyplinarna pośrednika transakcyjnego

W ostatnim blogu na prawosportowe.pl pisałem o zmianach w przepisach o pośrednikach transakcyjnych. Dziś pora na przedstawienie odpowiedzialności dyscyplinarnej pośredników. Jeśli o nią chodzi to obecnym kształcie obowiązuje od czasu zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN i od wprowadzenia Uchwały nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi.

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja. Pracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego Tomasz Dauerman

Wpisy autora

Opublikowane w

Świadczenia finansowe dla klubów w przypadku powołania zawodników na Mundial 2018

W ostatnich dniach szeroko komentowane były powołania do piłkarskiej reprezentacji Polski na mecze z Urugwajem i Meksykiem, które stanowią kolejny etap selekcji zawodników przed przyszłorocznym Mundialem w Rosji. Warto podkreślić, że potencjalny wyjazd na Mistrzostwa Świata jest nie tylko wielką szansę dla samych zawodników, ale też zastrzykiem finansowym dla obecnych i byłych klubów, w których reprezentanci występowali. Możliwości te daje system dystrybucji środków pieniężnych dla klubów związany z udziałem zawodników na Mundialu, opublikowany w ostatnich dniach przez FIFA.

Opublikowane w

Naruszenie postanowień kontraktu w razie przesunięcia zawodnika do rezerw?

W dzisiejszym tekście chciałbym przedstawić problematykę związaną z przesuwaniem zawodników do rezerw. Temat jest aktualny, o czym świadczą ostatnio podjęte decyzje przez Legię Warszawa (Dominik Nagy) oraz Lecha Poznań (Kamil Jóźwiak). Czy działania takie stanowią naruszenia postanowień kontraktów?

Opublikowane w

Prace nad nowymi rozporządzeniami Ministra Sportu i Turystyki

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ostatnich dniach opublikowano projekty dwóch rozporządzeń: w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej oraz w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe. W dzisiejszym tekście chciałbym w skrócie przedstawić przyczyny wprowadzenia oraz etap prac nad wyżej wskazanymi aktami prawnymi.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.