ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Kodeks etyczny w klubie lub polskim związku sportowym

Wiele osób zarządzających przedsiębiorstwami uważa, że pomyślność w ich prowadzeniu sprowadza się do połączenia trzech ,E”: efektywności – dobra firma działa skutecznie, ekonomiczności – warto mądrze korzystać z wszelkich zasobów posiadanych przez przedsiębiorstwo, etyce – po prostu opłaca się postępować odpowiedzialnie. Wiele przedsiębiorstw wdraża więc kodeksy etyki, które określają standardy i najlepsze praktyki, które są stosowane w danym podmiocie. W książce pt. ,,Etyka w zarządzaniu” autorka wskazuje na kilka cech etycznej firmy. Są to m.in. budowa pozytywnego wizerunku firmy, uczciwość w komunikowaniu się, oddziaływanie na społeczność lokalną, wspieranie inicjatywy lokalnej (czyli – budowanie społeczeństwa obywatelskiego), promocja zasad etycznych, stanowcze potępienie i wykluczenie ze swego grona osób postępujących nieetycznie, ujmowanie zasad etycznych w statutach organizacyjnych czy też ustanawianie sądów koleżeńskich. Czy  taki model jest możliwy np. w klubie sportowym? Dzisiaj słów kilka o kodeksie etycznym.

Wprowadzenie kodeksu etycznego (który według opinii wielu osób jest tylko i wyłącznie modnym elementem współczesnego przedsiębiorstwa), według specjalistów z zakresu zarządzania łączy się ze stosowaniem przez podmiot nowoczesnych metod zarządzania, takich jak chociażby Total Quality Management. Wielokrotnie podkreśla się, że wprowadzenie kodeksu etyki ułatwia wykonywanie zawodu, pełnienie danej funkcji, pomaga w nawiązywaniu kontaktów czy też przyspiesza podejmowanie decyzji.

Powszechnie przyjmuje się, że kodeks etyczny, to zbiór zasad, standardów zachowań oraz wartości, które określają sposób postępowania oraz zachowania się pracowników danego podmiotu czy też danej profesji. Jego rola ma charakter doradczy i kontrolny – formułuje bowiem pewne standardy zachowań oraz ma je upowszechniać. Ponadto występują kodeksy etyczne, które zawierają postanowienia odnoszące się do codziennych sytuacji. W praktyce intensywność oddziaływania kodeksu etycznego uzależniona jest od kilku czynników, w tym m.in. od etapu przygotowującego wdrożenie kodeksu etycznego, konsultacji z osobami, których ma on dotyczyć czy sposobu jego wdrożenia.

Jestem przekonana, że znaczna część osób stawia sobie pytanie o potrzebę wprowadzania kodeksów etyki, bo skoro ktoś jest człowiekiem uczciwym, przyzwoitym to kodeks etyki nie jest mu potrzebny. Inni natomiast dodają, że w obecnych czasach nie można liczyć na indywidualne sumienne. Po co tworzyć kodeksy etyczne, skoro istnieje system normatywny? Systemy prawne, obyczajowe i moralne w danej dziedzinie życia,co do zasady wzajemnie się uzupełniają oraz przenikają. Istnieje szereg punktów wspólnych pomiędzy kodeksami etycznymi a systemem normatywnym. Szczegółowa analiza tego zagadnienia znacznie przekracza ramy wpisu. Wskazać jednak należy, że istota kodeksów etycznych sprowadza się do tego, ze wypełniają one ,,niezagospodarowaną” przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego przestrzeń, a ich skuteczność tkwi w tym, że ich powstanie i przestrzeganie ma charakter dobrowolny, a nie jest wykonaniem obowiązku, które wypływa z prawa stanowionego. Przepisy prawa określają krańcowe warunki dopuszczalnych zachowań ludzkich. Nie mogę one jednak ,,wkraczać” bardzo szczegółowo w zagadnienia związane z wykonywaniem danej profesji i jest to także jeden z powodów tworzenia kodeksów etycznych.

Czy warto w klubach sportowych lub polskich związkach sportowych tworzyć i wdrażać kodeksy etyki? Pytanie otwarte i to Państwu pozostawiam odpowiedź.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Brak trenera z licencją podczas meczu

Poprzednio pisałem o przypadku ukarania grającego trenera czerwoną kartką i konsekwencjach takiego czynu. Dziś o jeszcze jednym przypadku będącym często przedmiotem orzeczeń dyscyplinarnych w polskiej piłce nożnej i też dotyczącym trenera, ale już nie tylko grającego trenera, ale każdego szkoleniowca, czyli o przypadku „trenera bez licencji”.

Czytaj dalej Brak trenera z licencją podczas meczu

Opublikowane w

Treningi i kwalifikacje w F1

W najbliższy weekend odbędzie się jeden z najpopularniejszych wyścigów w całym kalendarzu mistrzostw Formuły 1. Mowa o rywalizacji rozgrywanej na miejskich ulicach malowniczo położonego Monako. Z uwagi na charakterystykę trasy, wyprzedzanie tam jest manewrem wyjątkowo trudnym. O końcowym wyniku niejednokrotnie decyduje z jednej strony właściwa strategia postojów w alei serwisowej, natomiast z drugiej wyniki w kwalifikacjach. Dlatego też w dzisiejszym artykule chciałbym poświęcić uwagę procedurom związanym z kwalifikacjami do wyścigu oraz treningami bezpośrednio je poprzedzającymi. Jak zwykle, nieocenione przy analizie zagadnienia będą Regulacje Sportowe F1[1].

Czytaj dalej Treningi i kwalifikacje w F1

O autorze

Kinga Kania

Kinga Kania

Kinga Kania, prawnik, menedżer sportu. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Absolwentka Polskiej Akademii Sportu w Warszawie

Wpisy autora

Opublikowane w

Czy nadchodzą zmiany w kobiecej piłce nożnej?

Na portalu wielokrotnie poruszaliśmy zagadnienia dotyczące sportu kobiet, czy też kierunkując się na jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych poruszaliśmy tematykę kobiecego futbolu. Za każdym razem wskazywaliśmy na obszary, które wymagają modyfikacji, aby polepszyć status prawny zawodniczek. Dzisiaj także będzie  o zmianach, ale bardziej pod kątem wizerunkowym.

Czytaj dalej Czy nadchodzą zmiany w kobiecej piłce nożnej?

Opublikowane w

Porozumienie FIFA i FIFPro

Kilka dni temu – 6 listopada, FIFA oraz Międzynarodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych (FIFPro) zawarły sześcioletnią umowę o współpracy, której przedmiotem jest wzmocnienie kooperacji pomiędzy tymi podmiotami, co finalnie ma się przełożyć oczywiście na poprawę zarządzania piłką nożną w skali globalnej. Poniżej przedstawię najważniejsze założenia wskazanej umowy.

Czytaj dalej Porozumienie FIFA i FIFPro

Opublikowane w

Dziedziczenie w e-sporcie (?)

W dzisiejszym blogu odniosę się do tematu, na który powinni zwrócić uwagę gracze e-sportu, a który jeszcze powoduje, że doktryna prawnicza nie zajmuje jednoznacznego stanowiska w tej kwestii. Orzecznictwo sądowe również nie służy w tym przypadku szczególną pomocą. We wcześniejszym swoim wpisie ,,Wirtualny świat i nowe wyzwania” wskazywałam na problemy prawne związane ze sprzedażą oraz kradzieżami w wirtualnym świecie. Okazuje się jednak, że równie problematyczna jest kwestia dziedziczenia wirtualnych dóbr. Co ze zgromadzonymi na koncie gracza wirtualnymi przedmiotami, których wartość wielokrotnie to nawet kilkaset tysięcy euro? Co do zasady każdy ma prawo rozporządzania własnością na wypadek śmierci, a konsekwencją śmierci jest dziedziczenie spuścizny zmarłego po jego śmierci przez osoby najbliższe.

Czytaj dalej Dziedziczenie w e-sporcie (?)

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.