Tu jesteś: Poradniki >Klubowe regulaminy dyscyplinarne cz. 4: Treść orzeczeń oraz…

Klubowe regulaminy dyscyplinarne cz. 4: Treść orzeczeń oraz przysługująca droga odwoławcza

Maciej Broda

Maciej Broda
15 lip 2015, 14:27
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Klubowe regulaminy dyscyplinarne cz. 4: Treść orzeczeń oraz przysługująca droga odwoławcza

Jak wskazywałem w ostatnim artykule, dzisiejszy tekst, będący jednocześnie ostatnią częścią cyklu dotyczącego klubowych regulaminów dyscyplinarnych, poświęcony będzie praktycznym aspektom prowadzenia wewnątrzklubowego postępowania dyscyplinarnego ze szczególnym uwzględnieniem treści orzeczeń oraz określenia organów odwoławczych.

Jak stanowi przepis art. 12 ust. 4 Minimalnych wymagań dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej określający wewnątrzklubowe postępowania dyscyplinarne: Postępowanie dyscyplinarne jest przeprowadzane zgodnie z przepisami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN z zachowaniem prawa Zawodnika do obrony i zaskarżenia wydanego orzeczenia do właściwego organu dyscyplinarnego prowadzącego rozgrywki. Z uwagi na brak określenia właściwości organów odwoławczych w powyższym dokumencie, zastosowanie znajdą przepisy ogólne, a mianowicie art. 122 par. 1 pkt 1-3 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN w brzmieniu:

§1. Organami dyscyplinarnymi właściwymi do orzekania w II instancji w sprawach odwołań od orzeczeń organów I instancji są:

1) komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej – od orzeczeń klubów, uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkiego związku piłki nożnej,

2) Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej –od orzeczeń klubów, uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu I i II ligi;

3) Organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A. – od orzeczeń klubów uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez tę spółkę

Właściwość organu II instancji uzależniona jest zatem od poziomu rozgrywek, w których uczestniczy klub wydający orzeczenie dyscyplinarne w I instancji. Należy o tym pamiętać podczas sporządzania pouczeń wskazujących na środki odwoławcze przysługujące zawodnikom i innym pracownikom klubu. Z naszych obserwacji wynika bowiem, że kluby niejednokrotnie błędnie określały organ II instancji powołując się na wcześniejszą praktykę, bez uwzględnienia awansów i spadków warunkujących właściwość organów odwoławczych.

Kolejnym przepisem, na który należy zwrócić uwagę podczas tworzenia wewnętrznych regulaminów klubowych jest art. 141 par. 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Określa on w szczególności:

1) termin doręczenia orzeczenia – 7 dni od daty ogłoszenia oraz

2) treść orzeczenia – treść rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem, które zawiera co najmniej zwięzłe wskazanie motywów rozstrzygnięcia a także pouczenie o sposobie i terminie odwołania

We wcześniejszej części tekstu wskazałem na nieprawidłowe określanie właściwości organu odwoławczego. Kolejnym uchybieniem jest oznaczenie terminu na wniesienie odwołania. Spotkaliśmy się już z orzeczeniami dyscyplinarnymi, w których organ I instancji w pouczeniu wskazał na możliwość wniesienia odwołania np. w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Termin wniesienia odwołania został natomiast określony w art. 144 par. 3 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN i wynosi on 7 dni od doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Tworząc regulamin dyscyplinarny należy mieć to na uwadze, ponieważ pouczenie wydanie niezgodne z przepisami związkowymi może zostać uznane za naruszenie prawa zawodnika do dwuinstancyjnego postępowania oraz ograniczenia mu możliwości obrony swoich racji.

W momencie skierowania sprawy dyscyplinarnej do organu II instancji kończy się tryb postępowania określony w regulaminach klubowych, a zastosowanie mają przepisy wewnętrzne właściwych komisji dyscyplinarnych oraz normy Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Wszelkie luki i sprzeczności w regulaminach klubowych będą w tym momencie podnoszone przed niezależnymi organami dyscyplinarnymi. Czasu na dostosowanie swych przepisów dyscyplinarnych zostało już niewiele, ponieważ lada chwila rozpoczynają się kolejne krajowe rozgrywki piłkarskie. Czy kluby zdążą dostosować swoją działalność do nowych wymagań określonych przez PZPN? Wierzę, że tak. Czas na pierwsze podsumowania nastąpi jednak za kilka miesięcy. 

Komentarze

~pechu » 16 lip 2015, 11:18

A gdzie jest napisane, że to obowiązek? Tam pisze w art. 12 tych MINIMALNYCH WYMAGAŃ tak Klub może ustanowić wewnętrzne przepisy dyscyplinarne. Jak mi powiedział nasz mecenas z urzędu miejskiego. Może to nie znaczy musi.

~Maciej Broda » 16 lip 2015, 11:26

Oczywiście, że ma Pan rację. Jak wskazywałem w pierwszej części cyklu, obowiązek ten dotyczy jednak klubów, które posiadają już swoje przepisy dyscyplinarne. To z myślą o nich a także klubów, które dopiero planują uchwalić swoje regulaminy zostały przedstawione praktyczne aspekty tworzenia wewnętrznych przepisów dyscyplinarnych.

Pozdrawiam,
Maciej Broda

 

pole wymagane
Blog AutoraPoradniki Autora


Najczęściej pobierane dokumenty

 1. Kontrakt menadżerski z zawodnikiem

 2. Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

 3. Kontrakt trenerski z klubem

 4. Umowa o świadczenie usług skautingowych

 5. Kontrakt menadżerski z trenerem

 6. Umowa wynajmu obiektu sportowego na mecz

 7. Umowa najmu lokalu

 8. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do rekompensaty za wyszkolenie FIFA

 9. Umowa sponsoringu na pojedynczą imprezę

 10. Umowa o wolontariat

Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE