ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Jak renegocjować kontrakt?

Wielokrotnie na łamach portalu przedstawiamy Państwu zagadnienia oscylujące wokół tematyki związanej z prawidłowym zawieraniem różnego rodzaju umów. Odnosząc się zatem do tych kwestii w dzisiejszym blogu zwrócę uwagę na pojęcie klauzuli hardship.

Strony zawierające szczególnie długoterminowe kontrakty, np. sponsorskie powinny dokonać analizy, czy aktualny stan rzeczy ulegnie na tyle zmianie, że wykonanie umowy w kształcie z chwili jej zawarcia będzie bardziej uciążliwe dla jednej ze stron.

W praktyce jednym z narzędzi, które umożliwia stronom umowy dostosowanie zawartej umowy do zmieniających się warunków jest wspomniana na wstępie klauzula hardship – ,,klauzula uciążliwości”. Jej zasadniczym celem jest zobowiązanie stron do podjęcia negocjacji dostosowujących umowę w ten sposób, aby wyrównać równowagę kontaktową w sytuacji, kiedy równowaga ta byłaby zaburzona.

Oczywiście od razu nasuwa nam się pytanie, czy nie wystarczy zastosować w umowie bardziej znanej – klauzuli siły wyższej – rebus sic stantibus, która także powoduje, że postanowienia umowne stają się bardziej elastyczne w sytuacji zajścia zdarzenia nieprzewidzianego przez strony. Klauzula ta została uregulowana w Kodeksie cywilnym w art. 3751 stanowi on, że: ,,Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym”. Należy jednak wskazać, że klauzula siły wyższej służy wyłączeniu odpowiedzialności stron w momencie częściowego lub całkowitego niewykonania zobowiązania. Natomiast klauzula hardship zastrzegana jest na wypadek uciążliwości związanych z niewłaściwym wykonaniem postanowień umowy. Ponadto, co także warte jest podkreślenia – przewagą klauzuli hardship jest jej umowny charakter, a nie ustawowy, co tym samym daje możliwość dostosowania jej treści do niekiedy specyficznych potrzeb stron umowy. Klauzula rebus sic stantibus obowiązkowo wymaga także zaangażowania w sprawę sądu, co nie zawsze stanowi korzystne dla stron rozwiązanie.

Strony umowy, które zamierzają zastosować klauzulę hardship przede wszystkim powinny ustalić procedurę renegocjacji umowy, w tym bardzo istotną kwestię, czyli notyfikację drugiej stronie zamiaru powołania się takową klauzulę, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia negocjacji, czy sankcje za ich niedotrzymanie. Ponadto – co równie istotne – należy dokładnie zdefiniować zdarzenie, które może zostać uznane za uciążliwe. Strony kontraktu mogą formułując taką klauzulę zawrzeć przykładowy  katalog sytuacji, który bezapelacyjnie zostaną uznane za nadmierna uciążliwość czy też dokonać ogólnego katalogu przesłanek zastosowania klauzuli hardship.

W przypadku podmiotów działających w sportowym biznesie, nad zastosowaniem tego rodzaju klauzuli powinny pomyśleć szczególnie strony kontraktu sponsorskiego.  Sformułowanie ,,klauzula umowna” często powoduje pejoratywne skojarzenia i budzi podejrzenia, ze jest mechanizmem, który ma doprowadzić do osłabienia pozycji jednej ze stron kontraktu. Celem klauzul umownych jest jednak porządkowanie postanowień umowy, ułatwienie stosowania różnego rodzaju rozwiązań, czy też właśnie poprawa pozycji stron umowy. W umowach możemy znaleźć różnorodne klauzule, np. klauzule salwatoryjne, której poświęciłam jeden ze sowich wcześniejszych wpisów ,,Specyficzna klauzula w umowie”, klauzula zapisu na sąd polubowny, klauzula waloryzacyjna. Wszystko zależy od tego, jaką umowę strony zamierzają zawrzeć. Zastosowanie klauzuli hardship na pewno ułatwi renegocjację kontraktu. Warto zatem o niej pamiętać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Kinga Kania

Kinga Kania

Kinga Kania, prawnik, menedżer sportu. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Absolwentka Polskiej Akademii Sportu w Warszawie

Wpisy autora

Opublikowane w

Czy nadchodzą zmiany w kobiecej piłce nożnej?

Na portalu wielokrotnie poruszaliśmy zagadnienia dotyczące sportu kobiet, czy też kierunkując się na jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych poruszaliśmy tematykę kobiecego futbolu. Za każdym razem wskazywaliśmy na obszary, które wymagają modyfikacji, aby polepszyć status prawny zawodniczek. Dzisiaj także będzie  o zmianach, ale bardziej pod kątem wizerunkowym.

Czytaj dalej Czy nadchodzą zmiany w kobiecej piłce nożnej?

Opublikowane w

Porozumienie FIFA i FIFPro

Kilka dni temu – 6 listopada, FIFA oraz Międzynarodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych (FIFPro) zawarły sześcioletnią umowę o współpracy, której przedmiotem jest wzmocnienie kooperacji pomiędzy tymi podmiotami, co finalnie ma się przełożyć oczywiście na poprawę zarządzania piłką nożną w skali globalnej. Poniżej przedstawię najważniejsze założenia wskazanej umowy.

Czytaj dalej Porozumienie FIFA i FIFPro

Opublikowane w

Dziedziczenie w e-sporcie (?)

W dzisiejszym blogu odniosę się do tematu, na który powinni zwrócić uwagę gracze e-sportu, a który jeszcze powoduje, że doktryna prawnicza nie zajmuje jednoznacznego stanowiska w tej kwestii. Orzecznictwo sądowe również nie służy w tym przypadku szczególną pomocą. We wcześniejszym swoim wpisie ,,Wirtualny świat i nowe wyzwania” wskazywałam na problemy prawne związane ze sprzedażą oraz kradzieżami w wirtualnym świecie. Okazuje się jednak, że równie problematyczna jest kwestia dziedziczenia wirtualnych dóbr. Co ze zgromadzonymi na koncie gracza wirtualnymi przedmiotami, których wartość wielokrotnie to nawet kilkaset tysięcy euro? Co do zasady każdy ma prawo rozporządzania własnością na wypadek śmierci, a konsekwencją śmierci jest dziedziczenie spuścizny zmarłego po jego śmierci przez osoby najbliższe.

Czytaj dalej Dziedziczenie w e-sporcie (?)

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.