Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Jak prawidłowo podpisać sprawozdanie finansowe polskiego związku sportowego?

Dzisiejszy artykuł poświęcony będzie obowiązkom sprawozdawczym w polskich związkach sportowych. Z naszej praktyki jednoznacznie wynika, że w dalszym ciągu organizacje te mają problemy z praktycznym stosowaniem przepisów ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z art. 9 ust. 7 ustawy o sporcie:

  1. Walne zgromadzenie członków albo delegatów polskiego związku sportowego corocznie rozpatruje i zatwierdza sporządzone przez zarząd sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego oraz roczne sprawozdanie finansowe, po jego zbadaniu przez biegłego rewidenta.

Tematyka wyboru rewidenta została poruszona na łamach portalu w artykule Marcina Kryszki. Ja natomiast chciałbym skupić się na zagadnieniu sporządzania sprawozdania finansowego.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości:

Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

Należy w tym momencie podkreślić, że kierownikiem jednostki w rozumieniu par. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy są wszyscy członkowie zarządu w przypadku organu wieloosobowego. Okoliczność ta jest szczególnie istotna biorąc pod uwagę składy zarządów w polskich związkach sportowych.

Konsekwentnie, zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości: sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wszyscy członkowie Zarządu jako organu wieloosobowego kierującego jednostką w rozumieniu ustawy. Istnieje możliwość odmowy podpisu sprawozdania, jednakże wymaga to pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. Jedynie dokonanie takiej czynności stanowi spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy oraz skuteczne sporządzenie sprawozdania finansowego.

W razie braku podpisania sprawozdania przez członka zarządu przy jednoczesnym braku dołączenia pisemnej odmowy podpisu, skutek jest taki, że sprawozdanie to nie zostało prawidłowo sporządzone przez zarząd. Okoliczność ta będzie miała również wpływ na wynik jego zbadania przez biegłego rewidenta, co dalej rzutować będzie na kwestię jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

Prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego jest również bezwzględną wytyczną obowiązującą w Kodeksie Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych (4B4).

Odnosząc się do kwestii odpowiedzialności, należy wskazać, iż zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości ponoszą ją wszyscy członkowie zarządu. W pierwszej kolejności może mieć ona charakter cywilnoprawny, gdyby brak sporządzenia sprawozdania finansowego spowodował powstanie po stronie polskiego związku sportowego szkody finansowej. Po drugie, zgodnie z art. 77 pkt 2 ustawy: członkowie zarządu jako osoby wchodzące w skład kierownika jednostki mogą ponieść odpowiedzialność karną za sporządzenie sprawozdania finansowego niezgodnie z przepisami ustawy:

Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do:

1) nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych,

2) niesporządzenia sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, sporządzenia ich niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tych sprawozdaniach nierzetelnych danych

– podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

Oczywiście w toku potencjalnego postępowania karnego będą brane pod uwagę okoliczności oraz sposób zawinienia w danym stanie faktycznym.

Należy zatem podkreślić, że w celu prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego konieczne jest współdziałania wszystkich członków zarządu, którzy powinni podpisać wyżej wskazany dokument albo pisemnie uzasadnić brak podpisania sprawozdania. W innym przypadku dojdzie do naruszenia przywołanych wcześniej przepisów ustawy o rachunkowości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Precedensowe postępowanie przed FIFA

6 lipca 2018 r. do Komisji Rozstrzygania Sporów FIFA wpłynął pozew klubu piłkarskiego Sporting Lizbona CP przeciwko jego byłemu bramkarzowi – Rui Patricio oraz angielskiemu klubowi Wolverhampton Wanderers F.C., o zapłatę 54 mln Euro.[1] Rozstrzygnięcie Komisji może mieć kapitalny wpływ na obraz współczesnego futbolu.

Czytaj dalej Precedensowe postępowanie przed FIFA

Opublikowane w

Zawodnik i trener w polityce polskiego związku sportowego

W opublikowanym przez MSIT Kodeksie Dobrego Zarządzania w jeden z rozdziałów poświęcony został tematyce zawodnika i trenera w polityce polskiego związku sportowego. MSIT podkreśla, że to właśnie zawodnicy i trenerzy powinni być priorytetem w polityce związku.

Czytaj dalej Zawodnik i trener w polityce polskiego związku sportowego

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Adwokat. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja.

Wpisy autora

Opublikowane w

Siatkarskie licencje klubowe na sezon 2018/19

12 lipca na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej ukazał się komunikat Komisji Licencyjnej, która poinformowała o przyznaniu licencji na sezon 2018/19 następującym klubom:

Czytaj dalej Siatkarskie licencje klubowe na sezon 2018/19

Opublikowane w

Brak odbycia dyskwalifikacji w zawodach piłki nożnej – zagadnienia praktyczne

W dzisiejszym artykule chciałbym wskazać na praktyczne aspekty odbywania kary dyskwalifikacji przez zawodników na przykładzie Regulaminu Rozgrywek Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/18.

Czytaj dalej Brak odbycia dyskwalifikacji w zawodach piłki nożnej – zagadnienia praktyczne

Opublikowane w

O problemie podwójnego uprawnienia do gry w rozgrywkach piłkarskich

Nieco w cieniu zbliżającego się Mundialu powoli dobiegają końca rozgrywki piłkarskie w niższych klasach rozgrywkowych w Polsce. Niewykluczone jednak, że część z ostatecznych rozstrzygnięć zapadnie nie na boiskach, lecz podczas posiedzeń komisji ds. rozgrywek lub komisji dyscyplinarnych. A wszystko przez podwójne uprawnienie do gry w różnych federacjach krajowych.

Czytaj dalej O problemie podwójnego uprawnienia do gry w rozgrywkach piłkarskich

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts