ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Financial Fair Play vs okienko transferowe

W ubiegłym miesiącu Europejska Federacja Piłki Nożnej (UEFA) dokonała redystrybucji wszystkich grzywien nałożonych za naruszenie przepisów Financial Fair Play (FFP) na kluby, które brały udział w zeszłym sezonie Ligi Mistrzów i Ligi Europy.

UEFA rozdystrybuowała środki z FFP

Decyzją Komitetu Wykonawczego UEFA z września 2014 r. 80% kwot wynikających z zapłaconych kar (ww. grzywien) przez kluby z powodu nieprzestrzegania przez nie zasad FFP zostało rozdzielonych równo pomiędzy te podmioty, które zagrały w fazie grupowej Ligi Mistrzów i Ligi Europy, a pozostałe 20% w ten sposób pozyskanych kwot rozdzielono równo pomiędzy kluby wyeliminowane podczas kwalifikacji kolejno do Ligi Mistrzów i Ligi Europy.

Kluby, które miały zawarte ugody lub wobec których zastosowano środki dyscyplinarne FFP w sezonie 2016/17, nie były uprawnione do otrzymywania ww. kwot. W sezonie 2016/17 całkowita kwota w ten sposób otrzymanych środków wyniosła 6.363.000 EUR i została ponownie rozdystrybuowana w następujący sposób:

  • 80% (5.090.400 €) dla klubów biorących udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów lub Ligi Europy (65) = około 78.300 € na klub;
  • 20% (1.272.600 €) dla klubów biorących udział w kwalifikacjach Ligi Mistrzó lub Ligi Europy (149) = około 8.540 € na klub.

Obowiązywanie Financial Fair Play (FFP)

Zanim redystrybucja środków, o których mowa powyżej, była w ogóle możliwa, Komitet Wykonawczy UEFA musiał zatwierdził koncepcję finansowego fair play, co ostatecznie miało miejsce we wrześniu 2009 roku. Pomysł ten został również poparty przez całą rodzinę piłkarską. Celem FFP jest m.in.:

  • wprowadzenie większej dyscypliny i racjonalności w finansach klubów piłkarskich;
  • zmniejszenie presji w kwestii wysokości wynagrodzeń i opłat transferowych oraz ograniczenie efektu inflacji;
  • zachęcanie do długoterminowych inwestycji w sektorze młodzieżowym i w infrastrukturę;
  • ochrona długoterminowej rentowności europejskiej klubowej piłki nożnej;
  • aby kluby szybko regulowały swoje zobowiązania wobec innych podmiotów.

Powyżej wskazane cele odzwierciedlają pogląd, że UEFA pozostaje zobowiązana do systemowego regulowania otoczenia europejskiej klubowej piłki nożnej, w której rywalizują poszczególne podmioty, a w szczególności wywierania szerszego wpływu na zracjonalizowanie pensji i opłat wypłacanych w ramach danego transferu.

W ostatnich sezonach wiele klubów notowało powtarzające się (i zwiększające się) straty finansowe. Szerzej pojęta sytuacja ekonomiczna stworzyła trudne warunki rynkowe dla europejskich klubów, co może mieć negatywny wpływ na generowanie dochodów i stwarza dodatkowe wyzwania pod względem dostępności finansowania ich bieżącej działalności. Wiele klubów doświadczyło niedoborów płynności finansowej, prowadząc na przykład do opóźnień w płatnościach w stosunku do innych klubów, pracowników (w tym też piłkarzy) i władz państwowych.

Dlatego też, zgodnie z wnioskiem członków UEFA i po konsultacji na forum, UEFA wprowadziła rozsądne środki zapobiegawcze, które miałyby pomóc klubom osiągnąć te cele. Obejmują one zobowiązanie klubów, na pewien czas, do równoważenia swoich wydatków i kosztów z dochodami. Zgodnie z tą koncepcją kluby nie mogą wydawać kwot wielokrotnie większych od ich dochodów, pozostając zobowiązanymi do dotrzymania wszystkich swoich zobowiązań dotyczących przelewów i świadczeń pracowniczych.

Teraz, kluby, które nie sprostają określonym przez FFP wskaźnikom, będą również zobowiązane do zapewnienia budżetów wyszczególniających swoje plany strategiczne.

Finansowe fair play obejmuje wieloletnią ocenę, umożliwiającą kształtowanie długoterminowej wizji oraz (w szerszym kontekście) kształtowanie europejskiej klubowej piłki nożnej. FFP wykracza poza istniejące kryteria systemu przyznawania licencji klubowych UEFA, które mają przede wszystkim umożliwić ocenę sytuacji finansowej klubu w perspektywie krótkoterminowej i są zarządzane głównie przez organy zarządzające w każdym krajowym związku UEFA.

Komitet Wykonawczy UEFA zatwierdził utworzenie w lipcu 2012 r. CFCB, której rolą jest nadzorowanie stosowania Regulaminu Klubowego UEFA i Regulaminu FFP.

CFCB jest organem UEFA ds. administracji wymiaru sprawiedliwości. Jest także kompetentny do nakładania środków dyscyplinarnych w przypadku niespełnienia wymagań
i do decydowania o sprawach dotyczących klubów kwalifikujących się do rozgrywek klubowych UEFA.

Decyzje dyscyplinarne związane z wprowadzeniem w życie Regulaminu FFP są podejmowane przez organ kontroli finansowej UEFA, początkowo za pośrednictwem komisji śledczej, ale także przez komisję orzekającą, przy czym wszystkie decyzje w tym zakresie podlegają publikacji.

Regulamin UEFA Licencjonowania i FFP, który został zatwierdzone w maju 2010 roku po długim okresie konsultacji i zaktualizowany w roku 2012, został wdrożony w ciągu trzech lat, a kluby uczestniczące w rozgrywkach klubowych UEFA pierwsze transfery i zobowiązania względem pracowników klubu realizowały będąc w pełni monitorowanymi pod tym kątem po raz pierwszy w lecie 2011 r. Ocena progu rentowności, o której była mowa powyżej, została po raz pierwszy przeprowadzona w 2013/14 r.

Znaczący sukces realizacji FFP pomógł w zmniejszeniu strat klubowych z 1,7 miliarda EUR w roku 2011 do 286 milionów EUR w roku 2016, odpowiadając tym samym wielu krytykom, którzy uznali projekt za zbyt ambitny, że ma on jak najbardziej rację bytu i co więcej, znakomicie się sprawdza. Doprowadziło to do niemal pełnego poparcia wśród interesariuszy piłki nożnej UEFA.

Zastosowanie FFP a działalność klubów na rynku transferowym

Dziś FFP muszą przestrzegać wszyscy objęci ww. regulacjami. Zwłaszcza teraz, gdy trwa zimowe okienko transferowe, podczas którego kluby gotowe są wydawać setki milionów na wzmocnienie się przed ostateczną batalią o tytuł mistrzowski swojego kraju, muszą mieć się na baczeniu, bowiem kary, które przyjdzie zapłacić w razie naruszenia ustalonych przez FFP reguł, mogą okazać się bardzo dotkliwe. Wobec tego warto gruntownie prześledzić postanowienia opisywanych regulacji i przed każdym ruchem transferowym ocenić ryzyko, jakie za sobą niesie.

Źródło: uefa.com

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Czy e-sport to sport?

Na dziś, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaplanowano ogólnopolską konferencję naukową „Prawne aspekty e-sportu”. Temat modny,  na czasie – tym bardziej żałuję, że inne obowiązki nie pozwoliły mi wziąć bezpośredniego udziału.

Opublikowane w

Finansowe Fair Play 2.0 – rewolucja w transferach na szczycie

Tego mogliśmy i raczej powinniśmy się spodziewać – UEFA rozpoczęła prace nad wprowadzeniem zmian do zasad finansowego fair play, czyli zatwierdzonej w 2009 r., a obowiązującej od roku 2011 koncepcji.

O autorze

Tomasz Flakowski

Tomasz Flakowski

Aplikant radcowski

Wpisy autora

Opublikowane w

Finansowe Fair Play 2.0 – rewolucja w transferach na szczycie

Tego mogliśmy i raczej powinniśmy się spodziewać – UEFA rozpoczęła prace nad wprowadzeniem zmian do zasad finansowego fair play, czyli zatwierdzonej w 2009 r., a obowiązującej od roku 2011 koncepcji.

Opublikowane w

Pozasądowe rozwiązywanie sporów i konfliktów w sporcie, jako sprawne osiąganie zamierzonego celu, na przykładzie sprawy Real Garcilaso przeciwko la Federación Peruana de Fútbol oraz Club Sport Alianza Atlético de Sullana i Club Juan Aurich

Niespełna półtora miesiąca temu Sąd Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (CAS) uwzględnił apelację wniesioną przez peruwiański klub piłkarski Real Garcilaso przeciwko la Federación Peruana de Fútbol  (PFF) i peruwiańskim klubom piłkarskim Club Sport Alianza Atlético de Sullana i Club Juan Aurich.

Opublikowane w

Nowe regulacje UEFA wzmacniają ochronę medyczną piłkarzy

1 stycznia 2018 r. w życie weszły nowe regulacje medyczne (UEFA Medical Regulations), które aktualizują wymagania dotyczące m.in. badań lekarskich, które zawodnicy muszą przejść jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek organizowanych przez UEFA.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.