ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Dziedziczenie w e-sporcie (?)

W dzisiejszym blogu odniosę się do tematu, na który powinni zwrócić uwagę gracze e-sportu, a który jeszcze powoduje, że doktryna prawnicza nie zajmuje jednoznacznego stanowiska w tej kwestii. Orzecznictwo sądowe również nie służy w tym przypadku szczególną pomocą. We wcześniejszym swoim wpisie ,,Wirtualny świat i nowe wyzwania” wskazywałam na problemy prawne związane ze sprzedażą oraz kradzieżami w wirtualnym świecie. Okazuje się jednak, że równie problematyczna jest kwestia dziedziczenia wirtualnych dóbr. Co ze zgromadzonymi na koncie gracza wirtualnymi przedmiotami, których wartość wielokrotnie to nawet kilkaset tysięcy euro? Co do zasady każdy ma prawo rozporządzania własnością na wypadek śmierci, a konsekwencją śmierci jest dziedziczenie spuścizny zmarłego po jego śmierci przez osoby najbliższe.

Pierwsze trudności pojawiają się już przy podjęciu próby zdefiniowania pojęcia ,,dobra cyfrowe”. Brak jest bowiem w tym przypadku definicji legalnej. Ustawa o prawach konsumenta z 2014 r. wprowadziła do polskiego porządku prawnego definicję ,,treści  cyfrowej”. W odniesieniu jednak szerokiego spektrum zagadnień występujących w wirtualnym świecie jest ona pojęciem niepełnym. Literatura prawnicza wskazując na skutki śmierci użytkownika dóbr cyfrowych (w tym np. konta w grach, skiny) wymienia następujące warianty: całkowite usunięcie dóbr cyfrowych, ich archiwizację, porzucenie oraz przeniesienie – dziedziczenie. Kolejne wątpliwości, jakie  pojawiają się przy rozważaniach na temat dziedziczenia dóbr cyfrowych to możliwość naruszenia prawa do prywatności, gdyż spadkobiercy mogą uzyskać dostęp do informacji prywatnych lub danych wrażliwych, które nie były  im znane. Na pewno należy mieć także na uwadze stosunek umowny łączący użytkownika dóbr cyfrowych z dostawcą usług internetowych, zagadnienia własności intelektualnej oraz tzw. prywatnością post mortem.

Tematyka związana z dziedziczeniem to przedmiot na wieloaspektową analizę. Przychylam się jednak do opinii, według której, co do zasady należy przyjąć, że dobra cyfrowe posiadające swoją wartość ekonomiczną powinny zostać zaliczone do masy spadkowej i podlegać dziedziczeniu. Warto jednak w powyższym kontekście także zwracać uwagę na warunki świadczenia usług i nie dokonywać mechanicznej ich akceptacji. Mogą one bowiem również zawierać postanowienia odnośnie do możliwości rozporządzania i  przenoszenia dóbr cyfrowych na inne osoby. Ponadto, ustawodawca powinien odpowiadać na występujące zjawiska z rozwojem nowych technologii i pojawiających się w tym zakresie działalności, w postaci modernizacji prawa spadkowego czy też nawiązując do wcześniejszych wpisów – prawa karnego, czy skarbowego, co ostatecznie pozwoliłoby na rozwianie kilku kontrowersji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Pojęcie sportu wyczynowego w prawie Unii Europejskiej

Aby wyjaśnić zakres pojęcia – sportu wyczynowego – należy poddać analizie wybrane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE), w których dokonano charakterystyki sportu wyczynowego. W dokumentach unijnych nie znajdziemy bowiem wprost ścisłej definicji tego pojęcia. W związku z tym, iż sport wyczynowy jest pojęciem opozycyjnym wobec sportu powszechnego, jest to ta sfera aktywności człowieka, która wiąże się przede wszystkim z gospodarczym sektorem sportu.

Opublikowane w

UEFA jeszcze raz potwierdza, jak bardzo poważnie traktuje walkę z ustawianiem meczów

Inspektorzy Dyscyplinarni UEFA pracujący nad sprawą albańskiego KF Skënderbeu poinformowali policję i opinię publiczną o otrzymaniu anonimowych pogróżek, prawdopodobnie mających na celu zastraszenie ich i powstrzymanie ich przed wykonaniem pracy.

O autorze

Kinga Kania

Kinga Kania

Kinga Kania, prawnik, menedżer sportu. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Absolwentka Polskiej Akademii Sportu w Warszawie

Wpisy autora

Opublikowane w

Czy nadchodzą zmiany w kobiecej piłce nożnej?

Na portalu wielokrotnie poruszaliśmy zagadnienia dotyczące sportu kobiet, czy też kierunkując się na jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych poruszaliśmy tematykę kobiecego futbolu. Za każdym razem wskazywaliśmy na obszary, które wymagają modyfikacji, aby polepszyć status prawny zawodniczek. Dzisiaj także będzie  o zmianach, ale bardziej pod kątem wizerunkowym.

Opublikowane w

Porozumienie FIFA i FIFPro

Kilka dni temu – 6 listopada, FIFA oraz Międzynarodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych (FIFPro) zawarły sześcioletnią umowę o współpracy, której przedmiotem jest wzmocnienie kooperacji pomiędzy tymi podmiotami, co finalnie ma się przełożyć oczywiście na poprawę zarządzania piłką nożną w skali globalnej. Poniżej przedstawię najważniejsze założenia wskazanej umowy.

Opublikowane w

Akademia sportowa we franczyzie

Z reguły franczyza kojarzy nam się z przysłowiowymi ,,sieciówkami”, np. restauracjami, sklepami, czy stacjami paliw. Coraz częściej jednak jest ona wykorzystywana w sportowym biznesie i to nie tylko jako możliwość prowadzenia chociażby sklepu z gadżetami danego klubu sportowego, ale także jako opcja prowadzenia szkółek/akademii sportowych. W myśl zasady, że jest piłka nożna … i reszta sportu, największą popularnością tego rodzaju rozwiązanie cieszy się właśnie w świecie piłkarskim. W dzisiejszym blogu przedstawię najważniejsze aspekty związane z umową franchisingu (franczyzową).

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.