ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Druga strona igrzysk olimpijskich

W swoim komunikacie prasowym z dnia 28 lutego 2017 r. Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował, ze w ramach realizacji Agendy Olimpijskiej 2020 wprowadza szczególne zmiany w partnerstwie z miastem olimpijskim z 2024 r. w zakresie praw człowieka, polityki antykorupcyjnej i trwałego rozwoju. Istotne jest bowiem szerzenie podstawowych wartości olimpijskich we wszystkich aspektach. Mimo że miasto gospodarz letnich igrzysk w 2024 r. zostanie ogłoszone we wrześniu, już wiadomo, że będzie ono musiało przestrzegać dodatkowego zestawu zobowiązań dotyczących praw człowieka. Czym jest Agenda 2020 pisałam wcześniej we wpisie pt. ,,Czas na zmiany w Ruchu Olimpijskim”.

Analizując naruszenia norm prawnych związanych z igrzyskami, co do zasady na pierwszy plan wysuwają się te, które dotyczą bezpośrednio zawodników, czy też bardziej złośliwy uderzają w klimaty związane z nadużyciami finansowymi, ustawianymi przetargami etc. Należy przyznać rację jednym jak i drugim. Warto jednak zauważyć, że na tym lista ta się nie kończy. Znaczna część nadużyć związanych z dotychczasowymi igrzyskami zalicza się do jednej z trzech wskazanych kategorii: naruszenie praw pracowniczych, kwestie związane z eksmisjami oraz represje w zakresie praw obywatelskich, w szczególności prawo do wolności wypowiedzi i prawo do organizowania zgromadzeń. 

Międzynarodowe standardy w zakresie prawa pracy określone są w wielu międzynarodowych dokumentach przyjętych przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP). MOP określa 4 podstawowe zasady, a mianowicie prawo do stowarzyszania się i negocjacji zbiorowych, likwidacji wszelkich form pracy przymusowej, zakazu pracy dzieci i likwidacji dyskryminacji w zatrudnieniu. Zasady te są także w pewnym stopniu odzwierciedlone w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych czy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Do innych podstawowych praw w zakresie zatrudnienia, tj. prawa do odpoczynku, sprawiedliwego wynagradzania oraz bezpiecznych warunków pracy. Tysiące osób pracujących przy budowaniu obiektów na igrzyska rekrutowane jest nie tylko z kraju gospodarza, ale także i z innych państw, aby móc na czas zrealizować zaplanowane inwestycje. Jak się okazuje wielokrotnie pracownicy padają ofiarą naruszeń praw pracowniczych, w tym są opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń, brak możliwości tworzenia związków zawodowych, przekroczony czas pracy, przetrzymywanie dokumentów umożliwiających przemieszczanie się pomiędzy państwami.

Ponadto, kolejne nieprawidłowości związane są z przesiedlaniem osób z miejsc, w których mają powstać obiekty na igrzyska. W tych przypadkach osobom nie zapewnia się alternatywnych miejsc zamieszkania, nie otrzymują stosownych rekompensat. Według badań przeprowadzonych przez Centre on Housing Rights and Evictions przed igrzyskami w Pekinie wysiedlono co najmniej 1,25 mln osób, a tysiące rodzin zostało przeniesionych przed igrzyskami w Rio. Czy osoby te otrzymały stosowane odszkodowania i lokum zastępcze – tutaj są wątpliwości.

Zgodnie z art.50 (2) Kart Olimpijskiej, ,,Na obiektach olimpijskich lub innych terenach, nie jest dozwolona żadnego rodzaju manifestacja lub propaganda o charakterze politycznym, religijnym lub rasowym”. Na podstawie tego przepisu państwo będące gospodarzem igrzysk może ustanawiać normy prawne, które w określonym zakresie mogą ograniczać, np. prawo do zgromadzeń. Ponadto, przepis ten ogranicza sportowcom możliwość manifestowania poglądów politycznych w dowolnych miejscach na obiektach olimpijskich. Na igrzyskach w Soczi Ukraińskim sportowcom nie pozwolono nosić czarnych opasek, które miały upamiętniać ofiary konfliktu w kraju. Tego rodzaju ograniczenia uważane są za bezprawną ingerencję w wolności sportowców rywalizujących na igrzyskach.

Kolejną kwestią związaną z organizacja igrzysk jest ochrona środowiska. Obecnie duży nacisk kładzie się na to, aby przygotowania do igrzysk były prowadzone w sposób ekologicznie zrównoważony. Chodzi tutaj o dwa aspekty. Pierwszy to, organizacja współzawodnictwa na obszarach wolnych od zanieczyszczeń, np. wody w czasie zawodów żeglarskich, ale także przemyślane ingerencje w środowisko w celu budowy obiektów olimpijskich, np. wycinka lasów aby wybudować stoki narciarskie.

Mam jednak sporo wątpliwości, czy w przyszłości uda się wyeliminować te nadużycia. Może będą minimalizowane. Jak widać z przedstawionych przykładów organizacja igrzysk olimpijskich to blaski i cienie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Kinga Kania

Kinga Kania

Kinga Kania, prawnik, menedżer sportu. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Absolwentka Polskiej Akademii Sportu w Warszawie

Wpisy autora

Opublikowane w

Czy nadchodzą zmiany w kobiecej piłce nożnej?

Na portalu wielokrotnie poruszaliśmy zagadnienia dotyczące sportu kobiet, czy też kierunkując się na jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych poruszaliśmy tematykę kobiecego futbolu. Za każdym razem wskazywaliśmy na obszary, które wymagają modyfikacji, aby polepszyć status prawny zawodniczek. Dzisiaj także będzie  o zmianach, ale bardziej pod kątem wizerunkowym.

Czytaj dalej Czy nadchodzą zmiany w kobiecej piłce nożnej?

Opublikowane w

Porozumienie FIFA i FIFPro

Kilka dni temu – 6 listopada, FIFA oraz Międzynarodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych (FIFPro) zawarły sześcioletnią umowę o współpracy, której przedmiotem jest wzmocnienie kooperacji pomiędzy tymi podmiotami, co finalnie ma się przełożyć oczywiście na poprawę zarządzania piłką nożną w skali globalnej. Poniżej przedstawię najważniejsze założenia wskazanej umowy.

Czytaj dalej Porozumienie FIFA i FIFPro

Opublikowane w

Dziedziczenie w e-sporcie (?)

W dzisiejszym blogu odniosę się do tematu, na który powinni zwrócić uwagę gracze e-sportu, a który jeszcze powoduje, że doktryna prawnicza nie zajmuje jednoznacznego stanowiska w tej kwestii. Orzecznictwo sądowe również nie służy w tym przypadku szczególną pomocą. We wcześniejszym swoim wpisie ,,Wirtualny świat i nowe wyzwania” wskazywałam na problemy prawne związane ze sprzedażą oraz kradzieżami w wirtualnym świecie. Okazuje się jednak, że równie problematyczna jest kwestia dziedziczenia wirtualnych dóbr. Co ze zgromadzonymi na koncie gracza wirtualnymi przedmiotami, których wartość wielokrotnie to nawet kilkaset tysięcy euro? Co do zasady każdy ma prawo rozporządzania własnością na wypadek śmierci, a konsekwencją śmierci jest dziedziczenie spuścizny zmarłego po jego śmierci przez osoby najbliższe.

Czytaj dalej Dziedziczenie w e-sporcie (?)

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.