ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Czy stanowisko WADA w sprawie Meldonium oznacza amnestię dla zawodników?

Od wczoraj media sportowe znów żyją Meldonium, a to za sprawą stanowiska Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Stanowisko to zostało wydane w związku z co raz liczniejszymi wpadkami dopingowymi związanymi ze stosowaniem Meldonium – substancji, która od stycznia 2016 r. znajduje się na Liście Substancji i Metod Zabronionych. Wiele portali wskazuje na możliwość amnestii dla zawodników – czy słusznie?

Zacznijmy od przybliżenia dat związanych z Meldonium:

  • lata 2011 – 2015 – proces analityczny i badawczy nad Meldonium prowadzony przez WADA;
  • styczeń 2015 r. – dodanie Meldonium do Programu Monitorującego;
  • wrzesień 2015 r. – przyjęcie przez WADA Listy Substancji i Metod Zabronionych na rok 2016;
  • 29 września 2015 r. – poinformowanie przez WADA wszystkich sygnatariuszy Kodeksu o nowej Liście oraz opublikowanie jej na stronie internetowej.

Dlaczego Meldonium znalazło się na Liście? Po przeprowadzonych badaniach WADA stwierdziła, że Meldonium spełnia dwa z trzech kryteriów określonych w art. 4.3.1. Światowego Kodeksu Antydopingowego (Kodeks) tj.:

1) istnieją medyczne lub inne naukowe dowody, działania farmakologiczne lub doświadczenie, że substancja lub metoda sama lub w połączeniu z innymi substancjami lub metodami może poprawiać lub poprawia wyniki sportowe;
2) istnieją medyczne lub inne naukowe dowody, działania farmakologiczne lub doświadczenie, że substancja lub metoda sama lub w połączeniu z innymi substancjami lub metodami stanowi faktyczne lub potencjalne zagrożenie dla zdrowia zawodnika;
3) WADA ustaliła, że użycie substancji lub metody narusza ducha sportu opisanego we wstępie do Światowego Kodeksu Antydopingowego.

Jednocześnie w związku ze skalą problemu obecnie WADA prowadzi wraz z akredytowanymi laboratoriami szczegółowe badania, które zostaną niezwłocznie opublikowane po ich sporządzeniu. Jednakże już wstępne wyniki badań doprowadziły do następujących wniosków:

  • całkowite usunięcie Meldonium z nerek znacząco się różni między osobami, w zależności od podawanej dawki i czasu podawania leku;
  • pojedyncze i wielokrotne aplikacje Meldonium wskazują, że usunięcie substancji z organizmu przy zalecanych dawkach obejmuje początkową szybką fazę wydalania (szacunkowy okres półtrwania substancji: 5-15 godzin), po którym następuje druga faza eliminacji, która trwa ponad 100 godzin;
  • powyższe przekłada się na stężenie Meldonium w moczu na poziomie większym niż 10 ug/mL do 72 godzin (pierwsza faza eliminacji) i poziomie 2 ug/mL w ciągu 3 tygodni (druga faza eliminacji). Jednocześnie Meldonium w koncentracji poniżej 1 ug/mL do kilkuset ng/mL może utrzymywać się kilka tygodni, a spadek do kilkudziesięciu ng/mL może trwać do kilku miesięcy.

Dodatkowo po części opisującej wstępne wyniki badań WADA informuje o kwestiach związanych z zarządzaniem wynikami i orzekaniem.

Przede wszystkim obecność Meldonium w organizmie Zawodnika od 1 stycznia 2016 r. powoduje naruszenie art. 2.1 Kodeksu, co skutkować powinno nałożeniem sankcji przewidzianych w Kodeksie. Tym samym na Zawodnika na podstawie art. 7.9.1 Kodeksu powinno być nałożone tymczasowe zawieszenie, na czas rozpoznania jego sprawy.

Zawodnicy, na podstawie przepisów antydopingowych, mają obowiązek dopilnować by do ich organizmów nie zostały wprowadzone żadne substancje zabronione. Co więcej jeśli Zawodnik podejmuje decyzje o zastosowaniu substancji, która w niedługim czasie zostanie umieszczona na Liście, wówczas jego obowiązkiem jest „wyczyszczenie” swojego organizmu do czasu, aż nowa Lista wejdzie w życie.

W sprawie Meldonium brak jest jednoznacznych naukowych dowodów wskazujących na czas wydalania substancji z organizmu. Dlatego też w sprawach Zawodników, którzy są w stanie udowodnić, że stosowali Meldonium przed 1 stycznia 2016 r., zespoły orzekające mają prawo uznać, że nie wiedzieli oni ani nie mogli podejrzewać, że Meldonium będzie nadal obecne w ich organizmie po 1 stycznia 2016 r. Mając to na uwadze WADA uważa, że w tego rodzaju sprawach istnieją podstawy do skrócenia kary wykluczenia z powodu braku winy lub zaniedbania (no fault or negligence).

Co to powoduje? Mianowicie na podstawie art. 10.4 Kodeksu w takiej sytuacji istnieje możliwość rezygnacji z kary wykluczenia, która w przeciwnym razie zostałaby nałożona. Nie zmienia to jednak faktu, że w takich wypadkach dojdzie do automatycznego unieważnienia indywidualnych wyników na podstawie art. 9 Kodeksu.

Natomiast we wszystkich sprawach, w których Zawodnik ponosi winę za wykrycie Meldonium w jego organizmie, wszystkie kryteria mające na celu określenie stopnia winy lub zaniedbania i celowości mają zastosowanie, a więc między innymi: poziom należytej staranności Zawodnika, jakiekolwiek uzasadnienie medyczne do jego stosowania, zadeklarowanie stosowania leku podczas kontroli antydopingowej, itp.

Mając na uwadze powyższe przy określaniu stopnia winy, WADA sugeruje by:

1) postępowanie było nadal prowadzone w sytuacjach, gdy:

a) zawodnik przyznał się do stosowania Meldonium po 1 stycznia 2016 r.

b) istnieje inny dowodów potwierdzający, że Zawodnik stosował Meldonium po 1 stycznia 2016 r.

c) stężenie Meldonium w organizmie jest powyżej 15 ug/mL, co potwierdza że Zawodnik obecnie stosował Meldonium;

d) stężenie Meldonium w organizmie jest pomiędzy 1 ug/mL a 15 ug/mL i kontrola antydopingowa została przeprowadzona po 1 Marca 2016 r.

2) postępowanie zostało zawieszone, w sytuacjach gdy:

a) stężenie Meldonium jest pomiędzy 1 ug/mL a 15 ug/mL i kontrola antydopingowa została przeprowadzona przed 1 marca 2016 r. – z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań, które będą w stanie dookreślić czas użycia Meldonium;

b) stężenie Meldonium jest poniżej 1ug/mL i kontrola antydopingowa została przeprowadzona po 1 Marca 2016 r. – z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań, które będą w stanie dookreślić czas użycia Meldonium

Jeśli postępowanie zostanie zawieszone, wówczas zespół orzekający może zadecydować:

  • że Zawodnik nadal pozostaje tymczasowo zawieszony, aż do pojawienia się wyników badań i wówczas wydawana jest decyzja;
  • tymczasowe zawieszenie zostaje zniesione – jednak Zawodnik powinien zostać w takiej sytuacji poinformowany, że jeśli następnie na podstawie badań okaże się, że stosował on Meldonium po 1 stycznia 2016 r. będzie się to wiązało z: a) unieważnienie wszystkich wyników w okresie, w którym tymczasowe zawieszenie zostało zniesione wraz z przepadkiem medali, punków i nagród oraz b) okres kary wykluczenia będzie biegł od dnia wydania decyzji (z zaliczenie okresu tymczasowego zawieszenia, które zawodnik do tej pory odbył).

3) w sprawach, gdzie stężenie Meldonium jest poniżej 1 ug/mL i kontrola antydopingowa została przeprowadzona przed 1 marca 2016 r. możliwe jest uznanie, że Zawodnik przyjmował Meldonium przed 1 stycznia 2016 r. Jeśli organizacja antydopingowa prowadząca postępowanie uzna, że Zawodnik nie mógł wiedzieć lub podejrzewać, że Meldonium nadal będzie obecny w jego organizmie po 1 stycznia 2016 r. istnieje możliwość stwierdzenia braku winy lub zaniedbania.

Mając na uwadze powyższe – oświadczenie WADA nie powoduje amnestii dla Zawodników stosujących Meldonium. Po pierwsze w poprzednich wpisach wskazywaliśmy, iż argumentacja Zawodnika podparta dowodowo, że stosował on Meldonium wyłącznie przed 1 stycznia 2016 r., a obecne wykrycie tej substancji nastąpiło wyłącznie z uwagi na brak całkowitego wydalenia substancji z organizmu winna skutkować znacznym łagodzeniem kary, a nawet możliwością rezygnacji z jej nałożenia. Po drugie w innych przypadkach, a więc tam gdzie stężenie jest powyżej 1 ug/mL postępowania nadal będą się toczyć i istnieje możliwość wyłącznie ich zawieszenia (w pewnych stricte określonych sytuacjach opisanych powyżej) do momentu opublikowania bardziej szczegółowych wyników badań, na podstawie których będzie możliwe precyzyjniejsze ustalenie czasu użycia Meldonium.

Tym samym stanowisko WADA w sprawie Meldonium – nie oznacza amnestii dla Zawodników. Jednocześnie po przedstawieniu przez WADA szczegółowych wyników badań do sprawy na łamach niniejszego portalu wrócimy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Wpisy autora

Opublikowane w

Wyłączenia Terapeutyczne (TUE) ze skutkiem wstecznym

W ostatnim wpisie poruszałem temat uzyskiwania wyłączeń terapeutycznych (TUE) oraz obowiązków sportowców przed zastosowaniem leku lub suplementu diety. Dziś kilka słów o tym, co można zrobić jeśli sportowiec nie dochowa tych obowiązków.

Czytaj dalej Wyłączenia Terapeutyczne (TUE) ze skutkiem wstecznym

Opublikowane w

Obowiązki sportowca przed zastosowaniem leku lub suplementu diety

W ostatnim czasie w swojej praktyce dostrzegam, coraz większą liczbę zapytań sportowców, których wynik kontroli antydopingowej wykazał stosowanie substancji zabronionej pochodzącej ze stosowanych przez nich różnego rodzaju produktów – leków zaleconych przez lekarzy lub suplementów diety. Dodatkowo pojawia się zaskoczenie, że samo zaświadczenie lekarskie nie stanowi podstawy do uznania, że stosowanie leku jest w pełni dopuszczalne i nie będzie rodziło negatywnych konsekwencji. Postanowiłem, więc przygotować dla Państwa Poradnik, na co zwrócić uwagę przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku lub suplementu diety.

Czytaj dalej Obowiązki sportowca przed zastosowaniem leku lub suplementu diety

Opublikowane w

Stanowisko WADA w sprawie zawieszeń akredytowanych laboratoriów

W ostatnim swoim wpisie poruszyłem temat możliwości zawieszenia akredytacji laboratoriów akredytowanych przez WADA. Dzisiaj chciałbym powrócić do tematu, gdyż pod koniec kwietnia kolejne laboratorium zostało zawieszone, a wczoraj pojawił się komunikat WADA w sprawie dotychczasowych zawieszeń.

Czytaj dalej Stanowisko WADA w sprawie zawieszeń akredytowanych laboratoriów

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.