Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Czy istnieje możliwość by Szarapowa wzięła udział w IO ?

Czy istnieje możliwość by Szarapowa wzięła udział w IO ?

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN
13 kwi 2016, 11:38
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Flickr, Autor: Yan Nasilevich, Zdjęcie: Sharapova

Wczoraj na wielu internetowych portalach pojawiła się wypowiedź Szamila Tarpischeva prezydenta rosyjskiej federacji tenisowej, w której wyraził on nadzieję, że Maria Szarapowa będzie mogła zagrać na igrzyskach olimpijskich w Brazylii. Czy rzeczywiście jest to możliwe?

Żeby do tego doszło Szarapowa musiałaby otrzymać karę nagany lub karę nie większą niż 8 miesięcy. Tym czasem zgodnie z przepisami antydopingowymi ITF, okres kary wykluczenia, co do zasady wynosi cztery lata. Przede wszystkim 4- letnie wykluczenie będzie miało miejsce gdy:

a) naruszenie przepisów nie wiąże się z substancją określoną, chyba że zawodnik może wykazać, że naruszenie przepisów antydopingowych nie było celowe;

b)naruszenie przepisów wiąże się z substancją określoną, a ITF wykaże, że naruszenie przepisów antydopingowych było celowe.

Tym samym skoro wykryta w organizmie Szarapowej substancja – meldonium - jest substancją określoną to by na Szarapową istniała możliwość nałożenia kary 4–letniego wykluczenia konieczne byłoby wykazanie przez ITF, że naruszenie przepisów było celowe. Natomiast przez celowość należy rozumieć, sytuacje gdy zawodnik jest świadomy tego, że jego zachowanie stanowi naruszenie przepisów antydopingowych lub też wiedział, że istniało poważne ryzyko, że takie zachowanie może stanowić lub jej skutkiem może być naruszenie przepisów antydopingowych i świadomie zlekceważyła to ryzyko. W sprawie Szarapowej jest to mało prawdopodobne i w konsekwencji zastosowanie będzie miał art. 10.2.2 ITF Tennis Anti- Doping Programme 2016 stanowiący, że jeśli określone powyżej przesłanki nie mają zastosowania wówczas okres kary wykluczenia wynosi 2 lata.

Jednocześnie Szarapowa by wzięła udział w zbliżających się igrzyskach i otrzymała karę wykluczenia poniżej 2- letniego okresu musiałaby wykazać, że w tym indywidualnym przypadku nie ponosi winy ani nie jest winna zaniedbania, co może spowodować rezygnację z nałożenia na nią kary wykluczenia lub wykazanie braku istotnej winy lub zaniedbania, co może spowodować skrócenie okresu wykluczenia.

W mojej ocenie pierwsza z sytuacji nie będzie miała zastosowania. Zgodnie z komentarzem do przepisów antydopingowych zastosowanie tego rodzaju możliwości ma charakter wyjątkowy, przykładowo, gdy zawodnik może udowodnić, że mimo należytej troski i staranności jego konkurent zastosował wobec niego akt sabotażu. Co więcej tego rodzaju możliwość nie może mieć zastosowania do następujących sytuacji:

a) pozytywny wynik wiązał się z powodu złego oznakowania bądź skażenia produktu - bo zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za to co spożywają;

b) substancja zabroniona została podana przez osobistego lekarza zawodnika lub trenera, który nie poinformował o tym zawodnika – bo zawodnicy są odpowiedzialni za wybór personelu medycznego oraz za poinformowanie personelu medycznego, że nie wolno im podać substancji zabronionych;

c) żywność lub napój zawodnika zostały umyślnie skażone przez małżonka, trenera lub inną osobę z bezpośredniego kręgu – bo zawodnicy są odpowiedzialni za to co spożywają oraz za postępowanie osób, którym umożliwili dostęp do swojego pożywanie i napojów.

Natomiast druga sytuacja jak najbardziej będzie mogła mieć zastosowanie w sprawie Szarapowej. Jak bowiem wynika z art. 10.5.1 lit. a) IFT Anti- Doping Policy, gdy naruszenie przepisów wiąże się z substancją określoną, co ma miejsce w kazusie Szarapowej, a zawodnik może wykazać brak istotnej winy lub zaniedbania to wówczas minimalną karą jest nagana bez orzekania wykluczenia, a maksymalną kara wynosi dwa lata wykluczenia w zależności od stopnia winy zawodnika.

Czynniki jakie brane są pod uwagę podczas oceny stopnia winy zawodnika to przykładowo: doświadczenie zawodnika, to czy zawodnik jest niepełnoletni, okoliczności takie jak upośledzenie, stopień ryzyka jaki zawodnik powinien przewidzieć oraz staranność i zakres badań przeprowadzonych przez zawodnika odnośnie tego, co powinno stanowić uświadomienie sobie ryzyka.

Z pewnością okolicznością łagodzącą byłoby sytuacja, gdyby Szarapowa, stosowała meldonium wyłącznie, w okresie gdy nie był on zabroniony, natomiast została ona wykryta w styczniu z racji okresu nie jako „utrzymania się” substancji w organizmie, co jednakże nie miało możliwości przełożenia się na poprawę wyniku sportowego.

Jednocześnie z drugiej strony czy tak doświadczona zawodniczka, posiadająca sztab ludzi odpowiedzialnych za jej przygotowania, w tym również dobór suplementów i produktów, świadomie stosująca lek przez bardzo długi okres czasu, jest w stanie wykazać brak istotnej winy lub zaniedbania skutkujący skróceniem kary wykluczenia umożliwiającej jej udział w igrzyskach – w mojej ocenie, co do zasady, jest to mało prawdopodobne. Aczkolwiek magia nazwiska Szarapowej może zadziałać cuda i nie zdziwię się, gdy ITF skróci okres kary wykluczenia w takim stopniu by Szarapowa jednak wzięła udział w igrzyskach. 

Komentarze

~Ludwik M. Żukowski » 18 kwi 2016, 01:39

Wydaje mi się, że z uwagi na ogłoszone stanowisko WADA w sprawie meldonium Pański felieton o kazusie Szarapowej wymaga co najmniej auto-glosy...

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE