Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Compliance w klubach sportowych

Compliance w klubach sportowych

Kinga Kania

Kinga Kania
20 lip 2017, 09:29
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Flickr

Prowadząc obsługę prawną podmiotów działających na rynku sportu, szczególnie w przypadku klubów sportowych i polskich związków sportowych zdarza się, że przy rozpatrywaniu jednego zagadnienia/problemu odsłaniają się ,,przypadkowo” inne kwestie wymagające interwencji chociażby od strony prawnej.

Często do tego rodzaju sytuacji dochodzi w momencie, kiedy klub sportowy składa ofertę w konkursie na realizację zadań publicznych, konkursach grantowych, gdzie ich regulaminy szczegółowo określają wymogi, jakie klub powinien spełniać składając aplikację. I tutaj zazwyczaj pojawia się problem, bo np. okazuje się, że w statucie brak określonych postanowień, członkowie zarządu nie mają wiedzy na temat dokumentów, których istnienie w klubie powinno być czymś oczywistym itp. Może brzmi to dla niektórych osób nieprawdopodobnie, ale takie przypadki występują i nawet duże podmioty mają mankamenty w zasadniczych dla swojej działalności kwestiach.

Mając na uwadze powyższe w mojej ocenie wartym rozważenia jest wdrożenie i prowadzenie aktywnej polityki compliance w klubach sportowych. Na pewno w tym miejscu pojawią się głosy sprzeciwu, że jest to kolejna zbędna rzecz, a która jedynie będzie generowała dodatkowe koszty po stronie klubu… 

Słowo ,,compliance”, w dosłownym tłumaczeniu oznaczające zgodność, a w biznesie odnosi się do nowoczesnego narzędzia kontroli i monitoringu, którego celem jest zapewnienie firmom działania zgodnego z prawem, normami etycznymi i wewnętrznymi zasadami.

Compliance generalnie definiowany jest jako audyt i konsulting dotyczący całego otoczenia prawnego przedsiębiorcy. Do tego zalicza się także działania polegające na profilaktyce, działaniach naprawczych, budowaniu struktur i tworzeniu właściwych procedur wewnętrznych. Summa summarum jest to więc całokształt zagadnień, które wpływają na odpowiedzialność prawną i wizerunek danego podmiotu. Compliance uwzględnia regulacje wewnętrzne oraz zewnętrzne. Polityka compliance staje się jednak skuteczna wtedy, gdy zostają nią objęte wszystkie zakresy działalności danego podmiotu.

Przed klubami sportowymi, podobnie jak przed innymi podmiotami (firmami) stoi wyzwanie polegające na codziennym działaniu w zgodzie z normami etycznymi i obowiązującym prawem w intensywnie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. Wzrasta liczba i zakres regulacji, a przepisy są bardzo szczegółowe lub też zawierają luki prawne, co w obu przypadkach niekiedy rodzi problemy związane z ich interpretacją i stosowaniem.

Obecnie podmioty, które przestrzegają zasad compliance są atrakcyjniejszym obiektem dla inwestorów, przyciągają lepszych specjalistów z danej branży. Analogicznie może być w przypadku klubów sportowych, np. z punktu widzenia sponsora, czy też decyzji zawodnika o przejściu do danego klubu. Compliance pozwala właściwie zarządzać ryzykiem, aby uniknąć sytuacji, które mogą powodować negatywne konsekwencje na gruncie prawnym czy też finansowym, a w najgorszym wypadku mogą zagrozić istnieniu całego klubu.

Wielość przepisów prawnych, które mają zastosowanie w przypadku działalności klubu sportowego, w tym m.in. z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa podatkowego, prawa pracy czy międzynarodowego powoduje, że w mojej ocenie polityka compliance - podobnie jak to jest w przypadku nowoczesnego biznesu – powinna stać się immanentnym elementem działalności klubów i polskich związków sportowych. W odniesieniu do tematu compliance odsyłam także do swojego wcześniejszego wpisu: ,,Zarzadzanie ryzykiem i ubezpieczenie ryzyka w działalności sportowej”. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE