Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Co dalej z projektem ustawy?

Co dalej z projektem ustawy?

Tomasz Dauerman

Tomasz Dauerman
20 sty 2017, 08:26
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Wikipedia, By Prajar90 - Praca własna, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17441882

Jak możemy wyczytać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSiT, w załączniku do strony o projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie odnotowano łącznie 26 uzgodnień, konsultacji publicznych, opinii, czy zgłoszeń zainteresowania pracami nad projektem. Ponieważ środowisko sportowe wykazało w ten sposób duże zainteresowanie pracami, w dzisiejszym blogu zastanówmy się, co przed nami w najbliższym czasie. O wszystkim można przeczytać w Uchwale Rady Ministrów – Regulamin pracy Rady Ministrów.

Organ wnioskujący, czyli w tym przypadku MSiT, po tym jak w wyznaczonym terminie zostaną mu przedstawione stanowiska wynikające z uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania - zajmuje stanowisko wobec: uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień projektu dokumentu rządowego, uwag zgłoszonych w opinii o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, opinii Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, opinii innych podmiotów, do których skierował projekt dokumentu rządowego do zaopiniowania.

Organ wnioskujący może zorganizować konferencję uzgodnieniową, jeżeli uzna, że jej przeprowadzenie przyczyni się do właściwego prowadzenia uzgodnień lub opiniowania projektu dokumentu rządowego, w szczególności w przypadku zgłoszenia do projektu licznych uwag.

 Następnie organ wnioskujący dokonuje zmian w tekście projektu dokumentu rządowego na podstawie przedstawionych stanowisk oraz ustaleń dotychczas przyjętych w toku uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian, zmieniony projekt dokumentu rządowego organ wnioskujący przedstawia podmiotom, którym przekazał projekt do zaopiniowania, oraz podmiotom, do których skierował projekt w celu przedstawienia stanowiska w ramach konsultacji publicznych.

Organ wnioskujący sporządza raport z konsultacji obejmujący:

1) omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji publicznych i opiniowania;

2) przedstawienie wyników zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia projektu z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej,

3) wskazanie podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, wraz ze wskazaniem kolejności dokonania zgłoszeń albo informację o ich braku.

Następnie projekt jest przekazywany do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Po rozpatrzeniu przez komisję prawniczą, kierowany jest do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Kolejny etap to sporządzenie projektu ustawy na podstawie założeń projektu ustawy. Dopiero wówczas następuje skierowanie takiego projektu do Sejmu celem dalszego procedowania. 

Komentarze

~Paweł » 20 sty 2017, 16:43

Skoro trwają prace na ustawą to chyba nie jest aktualne stwierdzenie: "Kolejny etap to sporządzenie projektu ustawy na podstawie założeń projektu ustawy". Nie ma przecież założeń lecz ustawa.

~Rosario » 20 sty 2017, 19:15

Do Paweł: Czytaj ze zrozumieniem. To są założenia projektu ustawy i na ich podstawie, po ich przekonsultowaniu tworzy się projekt. W czym problem?

~Mariusz » 20 sty 2017, 19:20

Dobrze, że w projekcie jest sport jako aktywność umysłową. To szansa dla wielu nieznanych do tej pory szeroko dyscyplin. Wreszcie grupa pasjonatów futbolu stołowego będzie mogła zarejestrowć polski związek sportowy.

~Paweł » 21 sty 2017, 10:18

Do Rosario: w pierwszym zdaniu przeczytałem: "...w załączniku do strony o projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie...". Wydaje mi się, że jest to jednak projekt ustawy.

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE