ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Będzie obywatelska inicjatywa ustawodawcza

15 polskich związków sportowych już utraciło, bądź wkrótce utraci swój status. Kilka kolejnych – często o masowej liczbie uprawiających daną dyscyplinę – nie może takiego statusu uzyskać. A wszystko przez brzmienie art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy o sporcie wymagającego spełnienia kryterium przynależności związku do międzynarodowej federacji sportowej uznanej przez MKOl.

O niekonstytucyjności takiej regulacji prawnej informował wcześniej Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym do Ministra, po tym jak zgłosili się do niego przedstawiciele 15 związków z prośbą o interwencję w tej sprawie.  O problemie wie także Prezydent RP.

Jak wiemy obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o sporcie. Przedmiotem prac nie jest jednak omawiana przeze mnie kwestia. Dlatego już na etapie konsultacji publicznych działając w imieniu 8 polskich związków sportowych jako lobbysta wnosiłem o rozszerzenie prac o zmianę brzmienia obowiązującego przepisu i zaproponowałem inne kryteria. Nie spotkało się to ze zrozumieniem. Swoje działania ponowiłem na etapie prac w Sejmie, w szczególności wystosowałem odpowiednie pismo do Przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki (Poseł PO), jak również rozmawiałem i pisałem z Przewodniczącym powołanej Podkomisji Nadzwyczajnej (Poseł PIS). Tak więc tematem zainteresowałem środowisko o szerokim spektrum politycznym. I niestety nic z tego. W środę podczas posiedzenia Komisji zrozumiałem, że nikt nie jest zainteresowany rozszerzeniem prac legislacyjnych. Trochę to dziwne – bo szacunki mówią, że sprawa dotyczy kilkuset tysięcy osób uprawiających sport.

No to niezrażony „idę dalej” z wiarą w państwo prawa. Pragnę wszystkich poinformować, że już wkrótce założę komitet inicjatywy ustawodawczej, zamierzam zebrać przynajmniej 100 tysięcy podpisów i wnieść do Marszałka Sejmu własny projekt nowelizacji ustawy – w zgodzie z art. 118 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Mam nadzieję, że liczna grupa środowiska sportowego w ten sposób powie „sprawdzam”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Tomasz Dauerman

Tomasz Dauerman

Radca prawny, wykładowca, autor ponad 250 publikacji z zakresu prawa sportowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2000 roku właściciel Kancelarii Radcy Prawnego. Menedżer wielu znanych sportowców

Wpisy autora

Opublikowane w

Obozy szkoleniowo-sportowe – pierwszy krok inicjatywy ustawodawczej za nami

W nawiązaniu do mojego bloga z dnia 25 września p.t. „Obozy szkoleniowo-sportowe – inicjatywa ustawodawcza” chciałbym poinformować o piśmie z dnia 3 listopada, z którego wynika, że nasza inicjatywa została pozytywnie odebrana i uznana za potrzebną. A zatem czekamy na dalszy tok prac dwóch resortów: Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Opublikowane w

Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich

Wczoraj w Warszawie w Pałacu Lubomirskich odbyło się zebranie założycielskie i inauguracja działalności Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich. Na kanwie sukcesu sportowego i organizacyjnego The World Games 2017, przedstawiciele dyscyplin sportów nieolimpijskich postanowili – wzorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego – założyć związek stowarzyszeń pod nazwą Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich, w szeregi którego docelowo może wstąpić około 50 dyscyplin sportowych reprezentujących około 3 miliony naszych obywateli uprawiających sport.

Opublikowane w

Obozy szkoleniowo-sportowe – inicjatywa ustawodawcza

Pragnę poinformować, iż w dniu 22 września złożyłem do Ministra Sportu i Turystyki (do wiadomości MEN) stosowny wniosek o podjęcie inicjatywy legislacyjnej.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.