Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Analiza przepisów ustawy antydopingowej

Analiza przepisów ustawy antydopingowej

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko
19 maj 2017, 08:14
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Flickr

Trzy dni temu Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie, której projekt był już kilkukrotnie omawiany na łamach naszego portalu. Przyjrzyjmy się zatem kształtowi ostatecznych rozwiązań prawnych wprowadzonych ustawą antydopingową.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że ustawa zasadniczo nie wprowadza żadnego novum jeżeli chodzi o podstawą terminologię związaną z tematyką dopingu. Substancja i metoda zabroniona została zdefiniowana przez odesłanie do załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, co jest powszechnie przyjętym standardem międzynarodowym i w konsekwencji powoduje, że substancjami i metodami zabronionymi są te określone w aktualizowanej co roku liście WADA. Także art. 3 ustawy definiujący doping w sporcie nie odbiega znacząco od regulacji zawartej dotychczas w ustawie o sporcie. Z drugiej strony, ustawodawca zdecydował się wprowadzić definicję „okresu podczas zawodów”, co nie miało miejsca wcześniej mimo, że ustawa o sporcie także posługiwała się tym terminem. Co do zasady, o ile przepisy właściwej międzynarodowej organizacji sportowej lub organizatora zawodów nie stanowią inaczej, okresem podczas zawodów będzie już 12 godzin poprzedzających ich rozpoczęciem aż do zakończenia zawodów oraz uwzględniając okres kontroli antydopingowej związanej z zawodami.

Całkowitą nowością jest sygnalizowane już wcześniej powołanie Polskiej Agencji Antydopingowej, w skrócie POLADA, która zastąpi dotychczas funkcjonująca Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Zadania POLADA uregulowano w art. 5 ustawy, w świetle którego POLADA jawi się jako podmiot o bardzo szerokich kompetencjach w przedmiocie dopingu w sporcie. POLADA uzyskała m.in. kompetencje w przedmiocie regulacji zagadnień kontroli antydopingowej oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za stosowanie dopingu, uprawnienia opiniodawcze w stosunku do projektów ustaw dotyczących dopingu oraz prawo do planowania i przeprowadzania kontroli antydopingowych. POLADA będzie zajmowała się także szkoleniem i podnoszeniem kwalifikacji kontrolerów, realizacją programów edukacyjnych oraz przyznawaniem zgody na stosowanie metody i substancji zabronionej. W przepisach ustawy wskazano także, iż do zadań POLADA będzie należała współpraca z zagranicznymi agencjami antydopingowymi. Zadania POLADA są zatem znacznie szersze niż te, których realizacją zajmowała się dotychczas KdZDwS.

Nowością jest także uregulowanie na poziomie ustawowym (Rozdział 3 ustawy) zagadnienia kontroli antydopingowej. Od teraz zawodnik ma już ustawowy obowiązek poddania się kontroli antydopingowej przeprowadzanej przez POLADA. Ponadto, w art. 29 ust. 2 wprost wskazano na zakres danych osobowych jakie POLADA może przetwarzać w związku z prowadzoną kontrolą antydopingową, a w ust. 3 wskazano jakim innym podmiot agencja może przekazywać przedmiotowe dane.

Nie jest zaskoczeniem, że przy nowej agencji dalej będzie funkcjonował Panel Dyscyplinarny orzekający w dwóch instancjach w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie. Zwiększyła się natomiast liczba członków Panelu Dyscyplinarnego, który od teraz będzie orzekał zarówno w pierwszej jak i w drugiej instancji w składach pięcioosobowych. Ponadto, w ustawie antydopingowej uregulowano kontrowersyjny temat współpracy POLADA m.in. z organami ścigania. Od teraz Policja, Służba Celno-Skarbowa, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator będą przekazywać na wniosek POLADA lub z urzędu wszelkie informacje, którymi dysponują, jeżeli są one niezbędne do ustalenia odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie, o ile nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa. Warto także zwrócić uwagę na wprowadzone ustawą, przepisy karne. Dookreślono znane już z ustawy o sporcie przestępstwo podania substancji zabronionej wskazując precyzyjnie na substancje, których podanie będzie skutkowało odpowiedzialnością karną, a w art. 49 wprowadzono nowy typ czynu zabronionego sankcjonujący dystrybucję, obrót, eksport i import substancji zabronionych.

Wygląda na to, że wejście w życie ustawy o sporcie oraz powołanie POLADA są jednoznacznym sygnałem, że walka dopingiem wkracza na wyższy poziom. O tym, że walka z dopingiem z czasem będzie nabierać na sile jest także fakt, że maksymalny limit wydatków budżetu państwa, będących skutkiem finansowym ustawy antydopingowej ma systematycznie wzrastać i w roku 2025 planowo osiągnie poziom 6,7 mln złotych.

  

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE