ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Analiza przepisów ustawy antydopingowej

Trzy dni temu Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie, której projekt był już kilkukrotnie omawiany na łamach naszego portalu. Przyjrzyjmy się zatem kształtowi ostatecznych rozwiązań prawnych wprowadzonych ustawą antydopingową.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że ustawa zasadniczo nie wprowadza żadnego novum jeżeli chodzi o podstawą terminologię związaną z tematyką dopingu. Substancja i metoda zabroniona została zdefiniowana przez odesłanie do załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, co jest powszechnie przyjętym standardem międzynarodowym i w konsekwencji powoduje, że substancjami i metodami zabronionymi są te określone w aktualizowanej co roku liście WADA. Także art. 3 ustawy definiujący doping w sporcie nie odbiega znacząco od regulacji zawartej dotychczas w ustawie o sporcie. Z drugiej strony, ustawodawca zdecydował się wprowadzić definicję „okresu podczas zawodów”, co nie miało miejsca wcześniej mimo, że ustawa o sporcie także posługiwała się tym terminem. Co do zasady, o ile przepisy właściwej międzynarodowej organizacji sportowej lub organizatora zawodów nie stanowią inaczej, okresem podczas zawodów będzie już 12 godzin poprzedzających ich rozpoczęciem aż do zakończenia zawodów oraz uwzględniając okres kontroli antydopingowej związanej z zawodami.

Całkowitą nowością jest sygnalizowane już wcześniej powołanie Polskiej Agencji Antydopingowej, w skrócie POLADA, która zastąpi dotychczas funkcjonująca Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Zadania POLADA uregulowano w art. 5 ustawy, w świetle którego POLADA jawi się jako podmiot o bardzo szerokich kompetencjach w przedmiocie dopingu w sporcie. POLADA uzyskała m.in. kompetencje w przedmiocie regulacji zagadnień kontroli antydopingowej oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za stosowanie dopingu, uprawnienia opiniodawcze w stosunku do projektów ustaw dotyczących dopingu oraz prawo do planowania i przeprowadzania kontroli antydopingowych. POLADA będzie zajmowała się także szkoleniem i podnoszeniem kwalifikacji kontrolerów, realizacją programów edukacyjnych oraz przyznawaniem zgody na stosowanie metody i substancji zabronionej. W przepisach ustawy wskazano także, iż do zadań POLADA będzie należała współpraca z zagranicznymi agencjami antydopingowymi. Zadania POLADA są zatem znacznie szersze niż te, których realizacją zajmowała się dotychczas KdZDwS.

Nowością jest także uregulowanie na poziomie ustawowym (Rozdział 3 ustawy) zagadnienia kontroli antydopingowej. Od teraz zawodnik ma już ustawowy obowiązek poddania się kontroli antydopingowej przeprowadzanej przez POLADA. Ponadto, w art. 29 ust. 2 wprost wskazano na zakres danych osobowych jakie POLADA może przetwarzać w związku z prowadzoną kontrolą antydopingową, a w ust. 3 wskazano jakim innym podmiot agencja może przekazywać przedmiotowe dane.

Nie jest zaskoczeniem, że przy nowej agencji dalej będzie funkcjonował Panel Dyscyplinarny orzekający w dwóch instancjach w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie. Zwiększyła się natomiast liczba członków Panelu Dyscyplinarnego, który od teraz będzie orzekał zarówno w pierwszej jak i w drugiej instancji w składach pięcioosobowych. Ponadto, w ustawie antydopingowej uregulowano kontrowersyjny temat współpracy POLADA m.in. z organami ścigania. Od teraz Policja, Służba Celno-Skarbowa, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator będą przekazywać na wniosek POLADA lub z urzędu wszelkie informacje, którymi dysponują, jeżeli są one niezbędne do ustalenia odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie, o ile nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa. Warto także zwrócić uwagę na wprowadzone ustawą, przepisy karne. Dookreślono znane już z ustawy o sporcie przestępstwo podania substancji zabronionej wskazując precyzyjnie na substancje, których podanie będzie skutkowało odpowiedzialnością karną, a w art. 49 wprowadzono nowy typ czynu zabronionego sankcjonujący dystrybucję, obrót, eksport i import substancji zabronionych.

Wygląda na to, że wejście w życie ustawy o sporcie oraz powołanie POLADA są jednoznacznym sygnałem, że walka dopingiem wkracza na wyższy poziom. O tym, że walka z dopingiem z czasem będzie nabierać na sile jest także fakt, że maksymalny limit wydatków budżetu państwa, będących skutkiem finansowym ustawy antydopingowej ma systematycznie wzrastać i w roku 2025 planowo osiągnie poziom 6,7 mln złotych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

Wpisy autora

Opublikowane w

Ochrona danych to nie tylko RODO

Zbliżająca się rewolucja w ochronie danych osobowych to nie tylko rozpoczęcie bezpośredniego stosowania przepisów Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO) w krajach członkowskich UE ale również szereg zmian na poziomie ustawodawstwa krajowego. Zmiany te odczują niemal wszyscy, w tym również podmioty zajmujące się działalnością sportową.

Czytaj dalej Ochrona danych to nie tylko RODO

Opublikowane w

Nowe zasady składania sprawozdań finansowych

Wejście w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziło wiele istotnych zmian m.in. w zakresie postępowania rejestrowego. Na szczególną uwagę zasługuje modyfikacja zasad składania do KRS sprawozdań finansowych spółek i innych podmiotów zobowiązanych, a więc również działających w formie spółek kapitałowych klubów sportowych i polskich związków sportowych.

Czytaj dalej Nowe zasady składania sprawozdań finansowych

Opublikowane w

Istotne zmiany w ochronie danych osobowych

Wielkimi krokami zbliżają się zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Powyższe wiąże się z „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” (RODO), które wprawdzie weszło w życie już w maju ubiegłego roku, lecz jego postanowienia będziemy stosować dopiero od 25 maja 2018 r. W dzisiejszym wpisie przyjrzyjmy się czym jest RODO, jakie zmiany wprowadza i kogo dotyczy, w tym czy rodzi konsekwencje także dla podmiotów związanych ze sportem.

Czytaj dalej Istotne zmiany w ochronie danych osobowych

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.